Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPDRZ

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník druhů živočichů pro škály

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Druhy živočichů

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPDRZ

Poznámka

pro speciální použití, předpřipraveno

 

Popis:

Předpřipraveno pro budoucí použití - zejména ve veterinární medicíně.