Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPJEDN

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník jednotek

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Jednotky

Využívá se v blocích DS

viz nazvy a číselník [NCLPPOL]

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPJEDN

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPJEDN

Poznámka

 

 

Popis:

Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy.

Základní název (v délce max. 20 znaků) je duplicitně uložen do číselníku NCLPPOL.

Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům). Toto je ale u číselníku jednotek výjimečné!

Viz též -  SI jednotky.