Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPSVS

Název číselníku (souboru) v DS

Existence škály na národní úrovni.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Existence škály

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPSVS

Poznámka

 

 

Popis:

Pomocný číselník jen pro potřebu systému SLP nebo programu ČLP.