Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPTK

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník tříd komponent.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Třídy komponent

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPTK

Poznámka

 

 

Popis:

Speciální číselník. Využívají jen některé LIS.

Určení třídy komponenty je potřebné pro encyklopedické položek třídění NČLP.

Pro některé LIS slouží k odvození pořadí pro nálezy (ve vazbě na systém = materiál).