Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPTNG

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník typů národních gescí.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Gesce

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselnku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPTNG

Poznámka

 

 

Popis:

Číselník gescí nad národními položkami NČLP.

Číselník obsahuje seznam odborných společností, které mají příslušnou faktickou nebo formální gesci nad jednotlivými položkami.

Číselník využívá systém SLP a program ČLP, pro spolupracující IS je pouze fakultativní.