Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPTPS

Název číselníku (souboru) v DS

Typ pohlaví pro škály.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Pohlaví

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPTPS

Poznámka

 

 

Popis:

Číselník je využíván u škál.

Vzhledem k jeho primitivnímu obsahu není nutný pro spolupracující IS

(pracuje pouze s hodnotami: M, F a nezadáno).