Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPVAZB

Název číselníku (souboru) v DS

Vazby mezi položkami - národní vazby.

Menu v  v programu ČLP

Vazby

Označení v  menu v programu ČLP

Vazby vzorové

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPVAZB

Obsah číselníku

(viz program ČLP nebo systém SLP)

Poznámka

 

 

Popis:

Významný číselník pro další rozvoj LIS a NIS.

Číselník definuje vazby mezi položkami NČLP.

Viz též:

Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb