Označení číselníku (souboru) v DS

LCLPTLG

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník typů lokálních gescí.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Lokální číselníky

Označení v  menu v programu ČLP

Gesce

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku LCLPTLG

Poznámka

 

 

Popis:

Lokální gesce slouží pro rozdělení přístupů k NČLP tam, kde nad NČLP pracuje více laboratoří.

Pro fakultativní využití některých LIS.

Přednaplněno národními gescemi.