Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPJVP

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník jednotek věku pacientů pro škály.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Jednotky věku pacienta

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPJVP

Poznámka

 

 

Popis:

Pomocný číselník pro program SLP (ČLP). Mohou využívat i jiné systémy.

Kódy, které slouží pro vyjádření věku pacienta.

Součástí číselníku jsou i ekvivalentní přepočty na dny.

(V číselníku škál se pracuje pouze s jednotkou “den”.)