Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPSTS

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník stavů respektive typů škál.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Stavy, typy škál

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPSTS

Poznámka

 

 

Popis:

Fakultativní číselník pro vyznačení stavu nebo typu škály.

Využívají jen některé LIS.