Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPVEOV

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Varianty pro elektronické objednávání vyšetření

Využívá se v blocích DS

jen nepřímo v loi a lop

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPVEOV

Poznámka

 

 

Popis:

Varianty pro realizaci objednávek typu (zjednodušeno):

nelze objednávat,

laboratorní objednávky typu “A”, “B” a kombinace (viz blok lop v bloku loi)

a nelaboratorní objednávky (“R”).

 

Číselník definuje množinu přípustných hodnot uložených v položce DSEOBJ v číselníku [NCLPPOL].

Definice jsou připraveny na národní úrovni, lokálně je nelze měnit.

S číselníkem pracuje program ČLP a systém SLP.

Využití číselníku v LIS a NIS je fakultativní.