Typy položek NČLP z hlediska formátů hodnot

 

 

Orientační seznam typů položek z hlediska formátů hodnot:

·         0      číslo celé               

·         1      číslo na 1 desetinné místo

·         2      číslo na 2 desetinná místa  

·         3      číslo na 3 desetinná místa  

·         4      číslo na 4 desetinná místa  

·         5      číslo na 5 desetinných míst               

·         6      číslo na 6 desetinných míst               

·         T     titr ve tvaru “1: číslo celé”                

·         F      formalizovaný textový výsledek zobrazovaný ve formě zkratky (max. 8 zn. - dle klíče z MTV)

·         FR   formalizovaný textový výsledek zobrazovaný ve formě plného textu (dle klíče z MTV)

·         S     strukturovaný text definovaný v DS (struktura: “prvek MTV”=hodnota | “prvek MTV” | aj.)

·         SR  strukturovaný text definovaný v DS - jako u typu S, ale jsou zobrazovány plné texty

·         K     strukturovaný text typu “mikrobiologické vyšetření” definovaný v DS

·         X     volný nestrukturovaný a neformalizovaný text (bez znaků pro přechod na nový řádek, krátký)

·         B     blok textu, sestava (libovolný počet řádků)

·         R     nálezová sestava (libovolný počet řádků), záhlaví a zápatí

·         D     datumová položka (den, měsíc a rok) ve tvaru “dd.mm.rr”

·         C     časová vzdálenost ve tvaru “číslo rozměr” (s mezerou mezi číslem a rozměrem)

·         CN  časová vzdálenost a hodnota numerická ve tvaru “číslo rozměr hodnota”

·         CF   časová vzdálenost a hodnota textová ve tvaru “číslo rozměr klíč”

·         G     diagnóza dle JDG4 (číselník MKN-10 od VZP) zapisovaná ve formě plného kódu

·         P     prázdná položka (bez obsahu)

 

Každé z položek NČLP je v její definici přiřazen pouze jeden z uvedených běžných typů.

U položek LČLP jsou přípustné drobné korektní (předem definované) úpravy.

Pro potřebu DS je formát hodnoty příslušně modifikován s ohledem na konkrétní situaci - viz blok vr.

 

Poznámky

 

ad T:

V databázi je ukládáno číslo celé, při zobrazování se před číslo předsadí řetězec dvou znaků:  1:

 

ad F a FR:

Formalizovaný textový výsledek je sdělován i ukládán prostřednictvím jednoznačného klíče definovaného v příslušné matici textových výsledků MTV. V nálezech je standardně zobrazován ve formě odpovídajícího plného textu, ve sloupcových kumulativních nálezech může být ve formě zkratky. Varianta FR je prioritní.

 

ad S, K:

Struktury jsou definované v Datovém standardu MZ ČR - viz vnořené datové bloky VRS, VRK. 

 

ad SR:

To, zda budou ve strukturách zobrazovány formalizované texty ve formě zkratek (na max. 8 znaků) a nebo ve tvaru plného textu. Varianta SR je prioritní.

 

ad B:

Varianta B slouží pro předávání textových bloků - interpretačních a nálezových textů. Obsahuje více řádků.

 

ad R:

Varianta R slouží pro předávání zobrazování nálezových sestav. Obsahuje více řádků. Stránka obsahuje záhlaví a zápatí.

 

Položky D, C, CN, CF, G a P jsou speciální a výjimečné. Podrobnější informace jsou v DS a v číselníku.