VERZE  číselníků DS pro jednu oblast generování [_NCLPVER, _DSVER, _LCLPVER, _LPVER, _NRCVER, _UZISVER]

 

Soubory jsou pojmenovány “_xxxxVER”, kde xxxx představuje jednu z oblasí generování číselníků DS (aby byl při vhodném třídění zobrazován na začátku seznamu).

 

S každým generováním externích datových souborů je vytvářen soubor “_xxxxVER” obsahující základní informace o verzi programu použitého ke generování, kódování češtiny, datumu a času generování atd.

 

Soubor “_xxxxVER” obsahuje tyto údaje:

 

kód

D

popis uvedeného údaje

hodnota, poznámka

JM_PROG

 8

jméno programu, kterým byl soubor generován

ČLP,

SLP,

XXX = jiný/

LIC_C

10

licenční číslo uživatele programu SLP/ČLP

 

VER_PROG

8

číslo verze použitého programu

ve tvaru “xx.xx”

VER_NCLP

8

číslo verze generovaného NČLP

ve tvaru “xx.xx.xx”

DAT_GEN

8

 

datum generování

(formát data dle zadání v dialogu pro generování)

date

CAS_GEN

5

čas generování - začátek akce

ve tvaru “hh:mm”

KOD_CES

6

kódování češtiny

 

Kódování češtiny v XML:

viz znakové sady pro DS

KS1250,

LATIN2,

NE,

KAMEN

XSD

70

Kompletní název XSD pro číselníky z příslušné oblasti (naplňuje se jen v DS4)

 

 

Všude, kde se vyskytuje datum, je datumový údaj ukládán ve tvaru zadaném v nastavení generovacího dialogu - pro XML tvar typu RRRR-MM-DD, pro DBF tvar DATE a pro ASCII dle zvoleného zadání.

V popisu je zapisováno symbolicky jako “date”.

 

Poznámka:

Soubory pro jednotlivé oblasti generování se liší atributy kořenového elementu. Všechny soubory obsahují standardní atributy kořenového elementu shodné pro všechny číselníky datového standardu ( povinné atributy dat_gen, cas_gen, ver_nclp, ver_ds a nepovinný atribut uzivatel). Soubor _NRCVER kromě standardních atributů kořenového elementu obsahuje navíc ještě povinný atribut ver_nrc, soubor _UZISVER obsahuje navíc ještě povinné atributy uzis_verze a u_plati_od.