Vazby mezi položkami - národní vazby [NCLPVAZB]

 

Vazby mezi položkami - lokální vazby [LCLPVAZB]

 

Z důvodů praxe je rozděleno na dva samostatné soubory s totožnou strukturou. V jednom jsou POUZE vazby “národní” a ve druhém POUZE vazby “lokální” vytvořené konkrétním uživatelem.

 

Předpokládáme, že potřebné “národní” vazby budou (mohou být) na přání připojitelné k “lokálním”.

Tak je nyní připraveno v programu ČLP i v systému SLP.

 

 

KLIC                Klíč výchozí položky z číselníku NCLPPOL, z níž je realizována vazba(char 5)

N90                  Plný název výchozí položky (char 120)

 

KVALV             O jaký druh vazby se jedná (char 2) - tzv. “kvalita vazby”

                                    /z číselníku [NCLPKTV]/

 

KLICV              Klíč vázané položky z číselníku NCLPPOL, na níž je realizována vazba (char 5)

N90V                Plný název vázané položky (char 120)

 

TDIF                 Maximální časová diference pro výběr vázané položky (char 5)

JTDIF               Časová jednotka k položce TDIF (char 1)

 

DAT_ZMEN       Datum poslední aktualizace záznamu (date)

STAV               Stav vazby (num 1) -                   1=rozpracováno,

                                                                        2=dokončeno,

                                                                        3=zkontrolováno,

                                                                        4=distribuováno

                                    Pozor! Spolupracující IS smějí pracovat jen s  vazbami distribuovanými!

 

AKTUAL           Aktuálnost vazby (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3= neaktuální

Pozor! Spolupracující IS běžně pracují jen s  vazbami distribuovanými

 aktuálními!

                                                Ostatní vazby jsou pouze “historické”