Číselník systémů [NCLPSYST]

 

KLIC                 Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS

                                    Pozor:

S klíčem spolupracující IS pracují.

Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

 

KOD                 Kód (hodnota) (char 8) - zkratka

N24                  Název do nálezů (char 24) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP

N32                  Název do sestav (char 32) - název do sestav a textů a dokumentů v ”SLP”

N55                  Plný název (char 55) - plný název pro názvy textů a dokumentů v “SLP”

PORADI            Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu

MATER Materiál odpovídající systému (char 8) - výchozí materiál(z číselníku NCLPSYST)

INDMAT            Indikace vztahu k materiálům (num 1)      - je součástí číselníku materiálů?

                                                                                    - 1=ne, 2=ano

INDMIC Indikace vztahu k mikrobiologii (num 1)    - je součástí číselníku pro mikrobiologii?

                                                                                    - 1=ne, 2=ano, 3=ano a jen pro mikrobiologii

AKTUAL           Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3= neaktuální

KODL               Kód (hodnota) - lokální (char 8) - zkratka

N32L                Název - lokální (char 32) - slouží ke konstrukci názvu položky LČLP, do nálezů

N55L                Plný název - lokální (char 55)

MATERL           Materiál odpovídající systému - lokální (char 8) - výchozí materiál - připraveno

Poznámka: vybírá se z obsahu číselníku NCLPSYST

/MATERL se nyní nevyužívá, připraveno pro budoucí používání,

zatím se pracuje všude s jedním číselníkem MATER/

Poznámka:

faktická délka řetězce položky N32L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena

(dle přání spolupracujícího LIS)