Číselník materiálů pro laboratoře [NCLPMAT]

 

KLIC                 Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS

KOD                 Kód (hodnota) (char 8)

N24                  Název do nálezů (char 24)

N32                  Název do sestav (char 32)

N55                  Plný název (char 55)

PORADI            Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu převzaté z číselníku NCLPSYST

KODL               Kód (hodnota) - lokální (char 8)

N32L                Název - lokální (char 32)

N55L                Plný název - lokální (char 55)

Poznámka:

Číselník je fiktivní, je vytvořen pouze pro potřebu DS z číselníku [NCLPSYST] (zahrnuje jen ty aktuální záznamy, které mají INDMAT =2).