Číselník komponent [NCLPKOMP]

 

KLIC                 Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS

                                    Pozor:

S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej neukládají!

Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

 

KOD                 Kód (hodnota) (char 8) - zkratka

N32                  Zkrácený název (char 32) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP

                                                               - název do sestav a textů a dokumentů v ”SLP”

N55R                Název do sestav (char 55) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP

                                                               - název do sestav a textů a dokumentů v ”SLP”

N55                  Plný název (char 55) - plný název pro názvy textů a dokumentů v “SLP”

                                    - od DS verze 4 bude přednostně využíván pro konstrukci názvů položek NČLP

PORADI            Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu

AKTUAL           Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální

KODL               Kód (hodnota) - lokální (char 8) - zkratka

N32L                Zkrácený název - lokální (char 32)

N55RL              Název do sestav - lokální (char 55) - slouží ke konstrukci názvu položky LČLP, do nálezů

N55L                Plný název - lokální (char 55)

SYNON1L         Synonymum 1 - lokální (char 55)

SYNON2L         Synonymum 2 - lokální (char 55)

SYNON3L         Synonymum 3 - lokální (char 55)

SYNON4L         Synonymum 4 - lokální (char 55)

DRUHOTNA      Příznak, že se jedná o druhotnou komponentu (char 1)

 

Poznámka:

faktická délka řetězce položky N32L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena

(dle přání spolupracujícího LIS)