Číselník procedur [NCLPPROC]

 

KLIC                 Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS

                                    Pozor:

S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej neukládají!

Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

 

KOD                 Kód (hodnota) (char 8) - zkratka

N24                  Název do nálezů (char 24) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP

N32                  Název do sestav (char 32) - název do sestav a textů a dokumentů v ”SLP”

N55                  Plný název (char 55) - plný název pro názvy textů a dokumentů v “SLP”

PORADI            Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu

AKTUAL           Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3= neaktuální

KODL               Kód (hodnota) - lokální (char 8) - zkratka

N32L                Název - lokální (char 32) - slouží ke konstrukci názvu položky LČLP, do nálezů

N55L                Plný název - lokální (char 55)

Poznámka:

faktická délka řetězce položky N32L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena

(dle přání spolupracujícího LIS)