Číselník odběrových nádobek a přípravků [NCLPONP]

 

 

KLIC                 Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS

KOD                 Kód (char 8) - (fakultativní využití v IS)

N32                  Název do sestav (char 32) - název do “národních” sestav a textů

N55                  Plný název (char 55) - plný název do “národních” sestav a  textů

PORADI            Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu

KODL               Kód lokální (char 8) - (fakultativní využití v IS)

N32L                Název do sestav lokální (char 32) - slouží také pro realizaci objednávek

N55L                Plný název lokální (char 55) - slouží také alternativně pro realizaci objednávek

 

 

Poznámka:

Číselník odběrových nádobek a přípravků je vytvořen na národní úrovni a je pro potřebu DS celostátně sdílený.

Na “národní” úrovni jsou názvy připravované v obecném tvaru a s obecným názvem.

Na “lokální” úrovni mohou být připojovány konkrétní označení konkrétních (používaných firemních) produktů (přednaplněno názvy národními).