Údaje ze speciálního dialogu LIS MP PROGRAM - doplňující údaje pro LIS [MPPMETOD]

 

Speciální lokální číselník připravený pouze pro spolupracující LIS firmy MP PROGRAM.

Struktura číselníku je definována tvůrci LIS.

 

KLIC                 Klíč položky v NČLP (char 5)

C_MET             Číslo metody (lokální kód) (char 3)

N_MET             Název metody (char 16)

JEDN                Jednotka (char 12)

P_DESM           Počet desetinných míst (0-5) (num 1)

KLIC_SL           Klíčové slovo (char 4)

PREDN_H         Přednastavená hodnota (char 8)

MAT                 Materiál (num 2)

PREP               Přepočet (N/O/D) (char 1)

SPL1                Skupina pracovního listu (1. ze 3) (num 4)

SPL2                Skupina pracovního listu (2. ze 3) (num 4)

SPL3                Skupina pracovního listu (3. ze 3) (num 4)

B_VST              Blok vstupu (A/N) (char 1)

B_TISK Blok tisku (A/N) (char 1)

TXT_VYST        Textový výstup (A/N) (char 1)

C_SLOV           Číslo slovníku s definovanými texty (num 3)

B_ARCH           Blok archivu (A/N) (char 1)

B_EKON           Blok ekonomiky (A/N) (char 1)

POUZE_DOC     Pouze dočasně (A/N) (char 1)

POUZE_CET     Pouze četnost (A/N) (char 1)

MODEL_VYP    Definice Delta-Check - model výpočtu (A-Abs., %-Rel.) (char 1)

DCCAS_JEDN   Definice Delta-Check - jednotka času (m, H, D, M, R) (char 1)

NEJST_NAST   Definice Delta-Check - nejstarší stanovení (v jednotkách času) (num 5)

KPLUS             Konstanty pro výpočet Delta-Check - K+ (num 6,3)

QPLUS             Konstanty pro výpočet Delta-Check - Q+ (num 6,3)

KMINUS           Konstanty pro výpočet Delta-Check - K- (num 6,3)

QMINUS           Konstanty pro výpočet Delta-Check - Q- (num 6,3)

NVCAS_JEDN   Definice nadbytečných vyšetření - jednotka času (m, H, D, M, R) (char 1)

NEJBL_STAN   Definice nadbytečných vyšetření - nejbližší stanovení (v jednotkách času) (num 5)

KOLIKRAT        Definice nadbytečných vyšetření - kolikrát (za jednotku času) (num 5)

LAB                  Laboratoř (char 1)