Údaje ze speciálního dialogu LIS STAPRO - doplňující údaje pro LIS [STAMETOD]

 

Speciální lokální číselník připravený pouze pro spolupracující LIS firmy STAPRO.

Struktura číselníku je definována tvůrci LIS.

 

KLIC                 Klíč položky v NČLP (char 5)

ASICENAR        Přibližná cena rutinně (num 8,2)

ASICENAS        Přibližná cena - statim (num 8,2)

TRIDA1 Třída 1 (char 8)

TRIDA2 Třída 2 (char 8)

TRIDA3 Třída 3 (char 8)

PORAD1           Pořadí 1 (char 8)

PORAD2           Pořadí 2 (char 8)

PORAD3           Pořadí 3 (char 8)

ZKRLIS Zkratka pro obr. výsledky (char 8)