Klíč položky v NČLP

 

V současné době je klíč položky NČLP definován jako kladné číslo v rozsahu 00001 až 99999.

 

V rámci NČLP se vyskytují položky “národní”, pomocné dočasné “lokálně doplněné” položky a výjimečné provizorní položky “regionální”.

 

Oficiální distribuce NČLP zahrnuje pouze položky “národní”, ostatní jsou POUZE věcí lokálního uživatele a nesmějí být distribuované mimo tento lokální systém, pro nějž byly dočasně vytvořeny.

 

 

Přidělené intervaly:

 

Pro “národní” položky (typ = N) je vyhrazen interval 00001 až 24999, přičemž

od 20000 do 24999 je prostor pro položky s gescí “Z” (informatika).

Od verzi 2.01.01 jsou pouze tyto položky považovány za “národní” (typ = N) a pouze tyto položky smějí být předávány mezi informačními systémy prostřednictvím Datového standardu.

 

V budoucnosti lze předpokládat, že národní položky budou pokračovat  od 35000 do 89999.

 

Pro “regionální” položky je dočasně rezervován interval 25000 až 29999, jsou určené pouze pro vlastní specifické potřeby skupiny LIS lokálního uživatele. Definují se standardními prostředky programu ČLP nebo systému SLP a jsou považované pouze za dočasné. Nelze je předávat mimo příslušnou skupinu LIS pro níž byly dočasně vytvořeny.

 

Do konce roku 2004 platilo rozdělení:

§          25000 až 25999 bylo použito pro provizorní položky potřebné pro některé LIS

§         26000 až 29999 využívá provizorně LIS - STAPRO pro své specifické funkce (individuální řešení mimo “národní” oblast NČLP)

 

Pro “lokálně doplněné” položky (typ = L) je vyhrazen interval 30000 až 34999, jsou určené pouze pro vlastní specifické potřeby LIS lokálního uživatele. Definují se standardními prostředky programu ČLP nebo systému SLP a jsou považované pouze za dočasné. Nelze je předávat mimo příslušný LIS pro nějž byly dočasně vytvořeny.

 

 

Pro speciální účely některých IS lze výhledově a dlouhodobě používat interval 90000 až 99999 (mimo NČLP). S tímto intervalem NČLP ani DS nepracuje. Pokud bude používán, je nutné individuálně patřičně ošetřit vše potřebné a současně je nutné písemně informovat správce NČLP.

 

Národní klíč NČLP je neměnný, váže se vždy k významově totožnému předmětu (položce).

 

Neměnnost národního klíče NČLP “národních” položek NČLP garantuje správce NČLP.

 

Klíče “regionálních” a “lokálních” položek NČLP jsou v gesci příslušných tvůrců a mimo garanci správce NČLP! Jejich používání je pouze na vlastní odpovědnost příslušných uživatelů a nesmějí být zasílány mimo informační systém, pro který byly dočasně založeny.

 

U národních položek je vyznačován jejich stav: aktuální - obsoletní - neaktuální. Pro běžnou komunikaci lze využívat pouze položky aktuální a dočasně a výjimečně položky obsoletní, nelze používat položky neaktuální (pouze výjimečně po přechodné období nebo pro sdělování archivních dat).