Obsah číselníku časových jednotek

S Sekunda
M Minuta
H Hodina
D Den
T Týden
R Rok