Obsah číselníku gescí

B Společnost klinické biochemie
H Česká hematologická společnost
T "Transfúzní lékařství"
I Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
S "Serologické položky" - společná gesce "I" a "M"
M Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
N Společnost nukleární medicíny
Z Česká společnost zdravotnické informatiky a věd. info.
D Společná gesce
G Společnost lékařské genetiky
E "Antropometrie" (součást gesce "K")
O "Toxikologie"
A "Bakteriologie" (součást gesce "M")
V "Virologie" (součást gesce "M")
Y "Mykologie" (součást gesce "M")
P "Parazitologie" (součást gesce "M")
X "Radiodiagnostika"
C "Cytologie"
K "Klinické obory"
L "Molekulární biologie"
F spolupracující firmy
U ÚZIS
R Správce regionálního číselníku
W Pomocná pracovní gesce