Obsah číselníku Formát referenčních mezí

0 Bez referenčních mezí
1 Referenční meze ve tvaru: "dolní ref.mez-horní ref.mez"
2 Referenční meze ve tvaru: "větší než dolní ref. mez"
3 Referenční meze ve tvaru: "menší než horní ref. mez"