Obsah číselníku Vznik

M Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
D Výpočet odpadu (za 24 hod)
V Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
X Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
K Mikrobiologická vyšetření - objednávky
G Objednávka skupinová formalizovaná
S Objednávka speciálních výpočtů formalizovaná
Q Sledování v časovém intervalu
F "FT původní" - připraveno pro budoucí využívání
L Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
U Události významné z hlediska interpretací (výběr škál)
I Informace pro interpretace (diety a dg. dle MKN10)
P Klinické informace o pacientovi
H Interpretace k položce - hodnocení výsledku
B Textový blok připojovaný k nálezu
N Sestava, kompletní nález (v textové formě)
O Obrazové informace
Z Žádosti a objednávky pro laboratoře neformalizované
R Kódy pro jiné nelaboratorní objednávky
A "Agens původní" - připraveno pro budoucí využívání
Y Kódy pouze pro lokální uživatele - mimo NČLP
T Technický test - pomocná položka pro datový standard