Obsah číselníku Existence škály na národní úrovni

A Škála typu "N" je kompletně vypracována (pro věk i sex)
D Škála typu "N" bude ještě doplňována
N Škála typu "N" není dosud vypracována
! Škálu nelze vypracovat na národní úrovni
- Škálu nelze vypracovat, nebude vytvářena