Obsah číselníku LZSOZ

D Dekurz
E Epikrýza
NV Vstupní nález
NL Lékařský nález
K Konzilium
KR Konzilium RDO
KG Konzilium gynekologické
KL Konzilium laboratorního konziliáře
VL Výměnný list
PP Propouštěcí/překladová zpráva
OP Operační zpráva