Obsah číselníku LZSZZ

Z Zařazeno ke zpracování
R Průběžná zpráva
P Předběžná zpráva
N Zpracovaná komletní, dosud nepodepsaná
K Zpracovaná kompletní (podepsaná)
D Přepracovaná zpráva
A Doplněk (připojena poznámka aj.)