Obsah číselníku LZTOZV

H Z hospitalizace
P Od praktického (dětského, dorostového) lékaře
V Z vyšetřovny
A Z odborné ambulance
R Z radiodiagnostického oddělení
J Jiná zpráva