Seznam položek NČLP podle názvů

1,25-dihydroxyvitamin D -> Kalcitriol
1-metylhistidin
1-metylhistidin/kreatinin
11-beta-OH-androstendion
11-deoxykortikosteron
11-deoxykortizol
17-hydroxy-pregnenolon
17-hydroxy-progesteron
17-ketosteroidy -> 17-oxosteroidy
17-oxosteroidy
2,8-dihydroxyadenin
2,8-dihydroxyadenin/kreatinin
2-aminoadipát
2-aminoadipát/kreatinin
2-aminobutyrát
2-aminobutyrát/kreatinin
2-aminoetanol
2-aminoizobutyrát/kreatinin
2-hydroxybutanoát -> 2-hydroxybutyrát
2-hydroxybutyrát
2-ketopropionát -> Pyruvát
2-monoamid kyseliny asparagové -> Asparagin
2-oxoglutarát
2-oxoglutarát/kreatinin
2-pyrrolidinkarboxylát -> Prolin
21-deoxykortizol
25-hydroxyvitamin D
25-hydroxyvitamin D*
3,4-dihydroxyfenylacetát
3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin
3,4-dihydroxyfenylalanin
3,4-dihydroxyfenyloctová kyselina -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
3-beta,7-beta-dihydroxy-5-androsten-17-on -> 7-beta-hydroxy-DHEA
3-hydroxybutanoát -> 3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát/kreatinin
3-hydroxydekanát
3-hydroxydodekanát
3-hydroxyhexadekanát
3-hydroxyhexanát
3-hydroxyizovalerát
3-hydroxyizovalerát/kreatinin
3-hydroxyoktanát
3-hydroxypropionát
3-hydroxypropionát/kreatinin
3-hydroxytetradekanát
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
3-metylhistidin
3-metylhistidin/kreatinin
3alfa,5alfa-tetrahydroprogesteron -> Allopregnanolon
3alfa-hydroxy-5alfa-pregnan-20-on -> Allopregnanolon
4-amino-n-butanoát
4-aminobenzoát
4-aminobutyrát
4-aminobutyrát/kreatinin
4-aminohippurát
4-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4d]-pyrimidin -> Allopurinol
4-hydroxyfenylacetát
4-hydroxyfenylacetát/kreatinin
4-hydroxyfenyllaktát
4-hydroxyfenyllaktát/kreatinin
4-hydroxyfenylpyruvát
4-hydroxyfenylpyruvát/kreatinin
5-aminolevulát
5-hydroxyhexanát
5-hydroxyindolacetát
5-hydroxytryptamin -> Serotonin
5HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
7-alfa-hydroxy-DHEA
7-beta-hydroxy-DHEA
7-dehydrocholesterol kvalitativně
7-hydroxymetotrexát
7-hydroxyoktanát
A vitamin -> Vitamin A
A-vitamin -> Vitamin A (zrušen)
A-vitamin -> Vitamin A
AAT -> AST
Ab/Ag HCV
Ab/Ag HIV
AB0 aglutininy
AB0 aglutinogeny
ABR
ACCR -> Frakční exkrece AMS
ACE -> Angiotenzin konvertující enzym
Acetaminofen -> Paracetamol
Acetaminofen -> Paracetamol*
Acetát
Acetoacetát
Acetoacetát/kreatinin
Acidum valproicum -> Valproát
ACP
ACP
ACP (kvalitativně)
ACP kostní
ACP kostní
ACP prostatická
ACP prostatická
ACP prostatická (protein)
ACP tartarát rezist. (kvalit.)
ACTH -> Kortikotropin
Activated Protein C - Resistance -> APC - rezistence
Activated Protein C - Resistance (contr.) -> APC rezistence - kontr.
Activated Protein C - Resistance (ratio) -> APC rezistence - ratio
Activated Protein C Resistance - ratio (kontr.) -> APCR ratio - kontrola
Acylovaný karnitin -> Karnitin acylovaný
Adenin
Adenin/kreatinin
Adeninfosforibosyltransferasa -> Adeninfosforibosyltransferáza
Adeninfosforibosyltransferáza
Adenosindeaminasa -> Adenosindeamináza
Adenosindeamináza
Adenovirus
Adenylsukcinátlyasa -> Adenylsukcinátlyáza
Adenylsukcinátlyáza
Adipát
Adipát/kreatinin
Adiuretin -> Vasopresin
Adrenalin
AFP -> Alfa-1-fetoprotein (arb.k.)
AFP -> Alfa-1-fetoprotein
AG -> Anion gap
AG korigovaný -> Anion gap korigovaný
AG stimul. ACA - kontr.
AG stimul. ADP - kontr.
AG stimul. ADR - kontr.
AG stimul. COL - kontr.
AG stimul. RIS - kontr.
AG stimul. TRO - kontr.
Agens
Agregace samovol.- kontr
Agregace samovolná
Agregace spontánní -> Agregace samovolná
Agregace spontánní - kontr. -> Agregace samovol.- kontr
Agregace stimul. - ACA
Agregace stimul. - ADP
Agregace stimul. - ADR
Agregace stimul. - COL
Agregace stimul. - COL/ADP
Agregace stimul. - COL/ADR
Agregace stimul. - COL/EPI -> Agregace stimul. - COL/ADR
Agregace stimul. - RIS
Agregace stimul. - TRO
Agregace stimulovaná - CPG
Agregace stimulovaná epinefrinem (EPI) -> Agregace stimul. - ADR
Agregace stimulovaná epinefrinem (EPI) - kontr. -> AG stimul. ADR - kontr.
Agregace trombocytů (AUC)
Agregace trombocytů (desagregace)
Agregace trombocytů (desagregace, jednotka)
Agregace trombocytů (maximální amplituda)
Agregace trombocytů (maximální amplituda, jednotka)
Agregace trombocytů (strmost křivky)
Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka)
Agregace tromocytů (CPG, T50)
Agregace tromocytů (kolagen, latence)
Agregační panel
AH50
ACHS
Aktivní vitamin B12 -> Holotranskobalamin
Aktuální base excess -> Base excess
Al
ALA -> Alanin
ALA dehydratáza
ALA-D -> ALA dehydratáza
Alanin
Alanin/kreatinin
Alanintransamináza -> ALT
Albumin
Albumin - náboj
Albumin/kreatinin
Albumino-globulinový kvocient
Albuminový index (Csf/P)
Albuminový index (Csf/S)
ALD
Aldoláza -> ALD
Aldosteron
Alfa-1,4-glukosidasa kyselá -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Alfa-1-antitrypsin
Alfa-1-antitrypsin semikvantitativně
Alfa-1-fetoprotein
Alfa-1-fetoprotein (arb.k.)
Alfa-1-globulin absolutně
Alfa-1-globulin semikvantitativně
Alfa-1-kyselý glykoprotein
Alfa-1-mikroglobulin
Alfa-1-mikroglobulin/Albumin
Alfa-2-antiplasmin -> Alfa-2-antiplazmin
Alfa-2-antiplazmin
Alfa-2-antiplazmin
Alfa-2-antiplazmin - antigen
Alfa-2-globulin absolutně
Alfa-2-globulin semikvantitativně
Alfa-2-makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin/Albumin
alfa-aminoadipát -> 2-aminoadipát
alfa-CrossLaps -> Telopeptid kolagenu CTx-alfa
alfa-CrossLaps/kreatinin -> Telopeptid CTx/kreatinin
alfa-galaktosidasa -> Alfa-galaktozidáza
Alfa-galaktozidáza
Alfa-lipoproteiny
Alfa-naftyl-acetát esteráza -> Esteráza nespec.
Alfa-naftyl-acetát esteráza + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
Alfa-naftyl-butyrát esteráza -> Esteráza nespec.+butyr.
Alfa-naftyl-butyrát esteráza + NaF -> Esteráza nesp.+butyrát+NaF
Alfafetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein (arb.k.)
Alfafetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein
ALG -> Anti-LG IgG
Alizarin
Allantoin
Allopregnanolon
Allopurinol
Allopurinol/kreatinin
ALP
ALP (semikvantitativně)
ALP jaterní
ALP jaterní 1
ALP jaterní 2
ALP kostní
ALP kostní typ (protein)
ALP placentární
ALP střevní
ALT
Altab test -> Zevní sekrece pankreatu
Aluminium -> Al
Alveolární kyslík -> Kyslík alveolární
Amfetamin
Amfetamin (průkaz)
Amfetamin modifikovaný -> MDMA (průkaz)
Amikacin
Amikacin*
Aminokyseliny
Amiodaron
Amitriptylin
Amitriptylin*
Ammoniumurát -> Urát amonný
Amoniak
Ampicilin sodný
AMS
AMS pankreatická
AMS pankreatická
AMS slinná
AMY lokus 1
AMY lokus 2
Amylasa -> AMS
Amylase-to-creatinine clearance ratio -> Frakční exkrece AMS
Amyláza -> AMS
Amylo-1,4-1,6-transglukosidasa -> Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Analýza destičkových funkcí (PFA 100) - COL/ADP
Analýza destičkových funkcí (PFA 100) - COL/EPI
Androstendion
ANGIO vyšetření
Angiotenzin
Angiotenzin konvertující enzym
Anion gap
Anion gap korigovaný
Aniontové okno -> Anion gap
Aniontové okno korigované -> Anion gap korigovaný
ANP
Anti-adenovirus
Anti-adenovirus (titr)
Anti-adenovirus IgG
Anti-adenovirus IgG (titr)
Anti-adenovirus IgM
Anti-adenovirus IgM (titr)
Anti-adrenální tkáň I.
Anti-adrenální tkáň II.
Anti-adrenální tkáň III.
Anti-adrenální tkáň IV.
Anti-Alternaria alternata IgG
Anti-Anaplasma phagocytophila IgG
Anti-Anaplasma phagocytophila IgG (titr)
Anti-Anaplasma phagocytophila IgM
Anti-Anaplasma phagocytophila IgM (titr)
Anti-ASGPR
Anti-Aspergillus fumigatus IgG
Anti-Aspergillus species
Anti-Aspergillus species (titr)
Anti-Aspergillus species IgG
Anti-Aspergillus species IgG (titr)
Anti-Aspergillus species IgM
Anti-Aspergillus species IgM (titr)
Anti-B. abortus IgG
Anti-B. abortus IgM
Anti-B. parapertussis IgA
Anti-B. parapertussis IgG
Anti-B. parapertussis IgM
Anti-beta-2-glykoprotein
Anti-beta-2-glykoprotein IgA
Anti-beta-2-glykoprotein IgG
Anti-beta-2-glykoprotein IgM
Anti-Bordetela parapertussis
Anti-Bordetela parapertussis (titr)
Anti-Bordetela pertussis
Anti-Bordetela pertussis (titr)
Anti-Bordetela pertussis IgG
Anti-Bordetela pertussis IgG (titr)
Anti-Bordetela pertussis IgM
Anti-Bordetela pertussis IgM (titr)
Anti-Borrelia afzelii IgA
Anti-Borrelia afzelii IgG
Anti-Borrelia afzelii IgG (titr)
Anti-Borrelia afzelii IgM
Anti-Borrelia burgdorferi IgG
Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr)
Anti-Borrelia burgdorferi IgM
Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr)
Anti-Borrelia garinii IgG
Anti-Borrelia garinii IgG (titr)
Anti-Borrelia garinii IgM
Anti-Borrelia garinii IgM (titr)
Anti-Brucela abortus
Anti-Brucela abortus (titr)
Anti-Campylobacter jejuni IgG
Anti-Campylobacter jejuni IgG (titr)
Anti-Candida albicans
Anti-Candida albicans (titr)
Anti-Candida albicans IgG
Anti-Candida albicans IgG (titr)
Anti-Candida albicans IgM
Anti-Candida albicans IgM (titr)
Anti-CCP IgG
Anti-CCP IgG (titr)
Anti-centromery IgG (titr)
Anti-céva IgG (titr)
Anti-Cladosporium herbarum IgG
Anti-CMV
Anti-CMV (titr)
Anti-CMV IgA
Anti-CMV IgA (titr)
Anti-CMV IgG
Anti-CMV IgG (titr)
Anti-CMV IgM
Anti-CMV IgM (titr)
Anti-Coxiella burnetii
Anti-Coxiella burnetii (titr)
Anti-Coxsackie B1
Anti-Coxsackie B1 (titr)
Anti-Coxsackie B2
Anti-Coxsackie B2 (titr)
Anti-Coxsackie B3
Anti-Coxsackie B3 (titr)
Anti-Coxsackie B4
Anti-Coxsackie B4 (titr)
Anti-Coxsackie B5
Anti-Coxsackie B5 (titr)
Anti-Coxsackie B6
Anti-Coxsackie B6 (titr)
Anti-Dermatophagoides farinae IgG
Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG
Anti-DNP
Anti-ds-DNA IgG
Anti-ds-DNA IgG (titr)
Anti-EBV/EA IgG
Anti-EBV/EA IgG (titr)
Anti-EBV/EA IgM
Anti-EBV/EA IgM (titr)
Anti-EBV/EA(d) IgG
Anti-EBV/EA(d) IgG (titr)
Anti-EBV/EA(r) IgG
Anti-EBV/EA(r) IgG (titr)
Anti-EBV/EBNA IgG
Anti-EBV/EBNA IgG (titr)
Anti-EBV/EBNA IgM
Anti-EBV/EBNA IgM (titr)
Anti-EBV/VCA IgA
Anti-EBV/VCA IgA (titr)
Anti-EBV/VCA IgG
Anti-EBV/VCA IgG (titr)
Anti-EBV/VCA IgM
Anti-EBV/VCA IgM (titr)
Anti-echovirus
Anti-echovirus (titr)
Anti-elastáza
Anti-ENA screening
Anti-ENA/Cenp-B IgG
Anti-ENA/histon IgG
Anti-ENA/Jo-1 IgG
Anti-ENA/P-protein IgG
Anti-ENA/PCNA IgG
Anti-ENA/PM-Scl IgG
Anti-ENA/Ribo-P IgG
Anti-ENA/RNP IgG
Anti-ENA/RNP-70k IgG
Anti-ENA/RNP-A IgG
Anti-ENA/RNP-C IgG
Anti-ENA/Scl-70 IgG
Anti-ENA/Sm IgG
Anti-ENA/Sm-B IgG
Anti-ENA/Sm-D IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG
Anti-ENA/SS-B/La IgG
Anti-endomyzium IgA
Anti-endomyzium IgG
Anti-endoteliální buňky IgG (titr)
Anti-erytrocyty
Anti-Escherichia coli
Anti-Escherichia coli (titr)
Anti-F-aktin IgG
Anti-fosfatidylinositol IgG
Anti-fosfatidylinositol IgM
Anti-Francisela tularensis
Anti-Francisela tularensis (titr)
Anti-GAD
Anti-GAD65 -> Anti-GAD
Anti-GBM IgA
Anti-GBM IgA (titr)
Anti-GBM IgG
Anti-GBM IgG (titr)
Anti-gliadin IgA
Anti-gliadin IgA index
Anti-gliadin IgE
Anti-gliadin IgG
Anti-gliadin IgG - index
Anti-gliadin IgM
Anti-hantavirus Dobrava IgG
Anti-hantavirus Dobrava IgM
Anti-hantavirus IgG
Anti-hantavirus IgM
Anti-hantavirus Puumala IgG
Anti-hantavirus Puumala IgM
Anti-hantavirus Seoul IgG
Anti-hantavirus Seoul IgM
Anti-HAV celkové
Anti-HAV IgM
Anti-HBcAg
Anti-HBcAg IgM
Anti-HBeAg
Anti-HBsAg
Anti-HCV
Anti-Helicobacter pylori IgA
Anti-Helicobacter pylori IgG
Anti-Helicobacter pylori IgM
Anti-herpes simplex
Anti-herpes simplex (titr)
Anti-HGE IgG -> Anti-Anaplasma phagocytophila IgG (titr)
Anti-HGE IgG -> Anti-Anaplasma phagocytophila IgG
Anti-HGE IgM -> Anti-Anaplasma phagocytophila IgM (titr)
Anti-HGE IgM -> Anti-Anaplasma phagocytophila IgM
Anti-HHV6 IgG
Anti-HHV6 IgG (titr)
Anti-HHV6 IgM
Anti-HHV6 IgM (titr)
Anti-HIV 1
Anti-HIV 1,2
Anti-hladký sval IgG (titr)
Anti-HSV IgA
Anti-HSV IgA (titr)
Anti-HSV IgG
Anti-HSV IgG (titr)
Anti-HSV IgM
Anti-HSV IgM (titr)
Anti-HSV1 IgG
Anti-HSV1 IgG (titr)
Anti-HSV1 IgM
Anti-HSV1 IgM (titr)
Anti-HSV2 IgG
Anti-HSV2 IgG (titr)
Anti-HSV2 IgM
Anti-HSV2 IgM (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (titr)
Anti-Chlamydia psittaci
Anti-Chlamydia psittaci (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgA
Anti-Chlamydia psittaci IgA (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgG
Anti-Chlamydia psittaci IgG (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgM
Anti-Chlamydia psittaci IgM (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgA
Anti-Chlamydia trachomatis IgA (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgG
Anti-Chlamydia trachomatis IgG (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgM
Anti-Chlamydia trachomatis IgM (titr)
Anti-IA-2
Anti-ICA IgG
Anti-IgA
Anti-imunoglobuliny
Anti-imunoglobuliny (titr)
Anti-imunoglobuliny IgA
Anti-imunoglobuliny IgG
Anti-imunoglobuliny IgM
Anti-influenza A IgG
Anti-influenza A IgG (titr)
Anti-influenza A IgM
Anti-influenza A IgM (titr)
Anti-influenza A1
Anti-influenza A1 (titr)
Anti-influenza A2
Anti-influenza A2 (titr)
Anti-influenza B
Anti-influenza B (titr)
Anti-influenza B IgG
Anti-influenza B IgG (titr)
Anti-influenza B IgM
Anti-influenza B IgM (titr)
Anti-insulin
Anti-kardiolipin
Anti-kardiolipin IgA
Anti-kardiolipin IgG
Anti-kardiolipin IgM
Anti-kasein IgA
Anti-kasein IgA (titr)
Anti-kasein IgG
Anti-kasein IgG (titr)
Anti-kathepsin G
Anti-kolagen typ I
Anti-kolagen typ II
Anti-kolagen typ III
Anti-kolagen typ IX
Anti-kolagen typ XI
Anti-králičí IgG
Anti-kravské mléko IgA
Anti-kravské mléko IgG
Anti-kravské mléko IgM
Anti-laktoferin
Anti-laktoglobulin IgA
Anti-laktoglobulin IgA (titr)
Anti-laktoglobulin IgG
Anti-laktoglobulin IgG (titr)
Anti-LC1 IgG
Anti-LCM
Anti-LCM (titr)
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr)
Anti-LG IgG
Anti-Listeria monocytogenes H
Anti-Listeria monocytogenes H (titr)
Anti-Listeria monocytogenes O
Anti-Listeria monocytogenes O (titr)
Anti-LKM1 IgG
Anti-lysozym
Anti-M2 IgG
Anti-MEM
Anti-mikrosomy
Anti-mikrosomy IgG
Anti-mikrosomy IgG (titr)
Anti-mitochondrie IgA
Anti-mitochondrie IgA (titr)
Anti-mitochondrie IgG (titr)
Anti-mitochondrie IgM
Anti-mitochondrie IgM (titr)
Anti-morbilli
Anti-morbilli (titr)
Anti-morbilli IgG
Anti-morbilli IgG (titr)
Anti-morbilli IgM
Anti-morbilli IgM (titr)
Anti-MPO IgG
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae
Anti-Mycoplasma pneumoniae (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (titr)
Anti-myelin IgG
Anti-myelin IgG (titr)
Anti-myokardiální IgG
Anti-myokardiální IgG (titr)
Anti-myší IgG protilátky
Anti-nadledvina IgG (titr)
Anti-nukleární IgA
Anti-nukleární IgG
Anti-nukleární IgG (titr)
Anti-nukleární IgM
Anti-nukleohistony IgG
Anti-nukleohistony IgM
Anti-nukleolární IgG
Anti-nukleolární IgG (titr)
Anti-okohybné svaly
Anti-OKT3 IgG
Anti-ovarium
Anti-parainfluenza 1
Anti-parainfluenza 1 (titr)
Anti-parainfluenza 2
Anti-parainfluenza 2 (titr)
Anti-parainfluenza 2 IgG
Anti-parainfluenza 2 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 2 IgM
Anti-parainfluenza 2 IgM (titr)
Anti-parainfluenza 3
Anti-parainfluenza 3 (titr)
Anti-parainfluenza 3 IgG
Anti-parainfluenza 3 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 3 IgM
Anti-parainfluenza 3 IgM (titr)
Anti-paratyreoidea
Anti-parietální buňky IgG
Anti-parietální buňky IgG (titr)
Anti-parotitis
Anti-parotitis (titr)
Anti-parotitis IgG
Anti-parotitis IgG (titr)
Anti-parotitis IgM
Anti-parotitis IgM (titr)
Anti-parvovirus B19 IgG
Anti-parvovirus B19 IgG (titr)
Anti-parvovirus B19 IgM
Anti-parvovirus B19 IgM (titr)
Anti-PR3 IgG
Anti-protrombin IgG
Anti-protrombin IgM
Anti-příčně pruhovaný sval IgG
Anti-příčně pruhovaný sval IgG (titr)
Anti-retikulin IgG
Anti-Rickettsia conorii IgG
Anti-Rickettsia conorii IgM
Anti-RS virus
Anti-RS virus (titr)
Anti-RS virus IgG
Anti-RS virus IgG (titr)
Anti-RS virus IgM
Anti-RS virus IgM (titr)
Anti-rubeola
Anti-rubeola (titr)
Anti-rubeola IgG
Anti-rubeola IgG (titr)
Anti-rubeola IgM
Anti-rubeola IgM (titr)
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
Anti-Salmonela H 1,2 (titr)
Anti-Salmonela H b (titr)
Anti-Salmonela H d (titr)
Anti-Salmonela H gm (titr)
Anti-Salmonela H i (titr)
Anti-Salmonela O 4 (titr)
Anti-Salmonela O 6,7 (titr)
Anti-Salmonela O 9 (titr)
Anti-Salmonela Vi (titr)
Anti-SLA IgG
Anti-spermie
Anti-spermie IgA
Anti-spermie IgA (titr)
Anti-spermie IgG
Anti-spermie IgG (titr)
Anti-ss-DNA IgG
Anti-ss-DNA IgG (titr)
Anti-stafylolysin alfa
Anti-streptolysin O
Anti-TBE
Anti-TBE (titr)
Anti-TBE IgG
Anti-TBE IgG (titr)
Anti-TBE IgM
Anti-TBE IgM (titr)
Anti-testes IgG (titr)
Anti-tetanické Ab IgG
Anti-TG -> Anti-tyreoglobulin
Anti-TG IgG
Anti-Toxocara canis IgG
Anti-Toxocara canis IgG (titr)
Anti-Toxoplasma gondii
Anti-Toxoplasma gondii (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgA
Anti-Toxoplasma gondii IgA (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgG
Anti-Toxoplasma gondii IgG (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgM
Anti-Toxoplasma gondii IgM (titr)
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy IgG
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Anti-TPO -> Anti-mikrosomy
Anti-transglutamináza IgA
Anti-transglutamináza IgG
Anti-Treponema pallidum
Anti-Treponema pallidum (titr)
Anti-Treponema pallidum IgG
Anti-Treponema pallidum IgG (titr)
Anti-Treponema pallidum IgM
Anti-Treponema pallidum IgM (titr)
Anti-TSH receptor
Anti-tyreoglobulin
Anti-tyreoglobulin IgG
Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Anti-tyreoidea
Anti-varicella-zoster
Anti-varicella-zoster (titr)
Anti-virus hepatitidy E IgG
Anti-virus hepatitidy E IgM
Anti-vlasové folikuly
Anti-VZV IgA
Anti-VZV IgA (titr)
Anti-VZV IgG
Anti-VZV IgG (titr)
Anti-VZV IgM
Anti-VZV IgM (titr)
Anti-Y. enterocolitica IgA
Anti-Y. enterocolitica IgG
Anti-Y. enterocolitica IgM
Anti-Yersinia enterocolitica
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
Anti-zona pelucida IgG
Antibody-Coated Red Blood Cells -> Erytrocyty s protilátkou
Antigen skvamozních buněk -> SCCA
Antigen vWF -> von Willebrandův faktor antigen
Antigeny na erytrocytech
Antigeny Rh na erytrocytech
Antihemofilický faktor A -> Faktor VIII
Antiperinukleární protilátky
Antiperinukleární protilátky (titr)
Antiperniciozní faktor -> Vitamin B12*
Antiperniciozní faktor -> Vitamin B12
Antiplasmin -> Alfa-2-antiplazmin
Antithyreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG
Antithyreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Antitrombin
Antitrombin (anti-IIa aktivita)
Antitrombin (anti-Xa aktivita)
Antitrombin - antigen
Antitrombin - hmot. konc.
Antitrombin - kontrola
Antitrombin III -> Antitrombin
Antitrombin III -> Antitrombin - hmot. konc.
Antitrombin III - kontrola -> Antitrombin - kontrola
Antitrombin III - ratio -> Antitrombin-ratio
Antitrombin-ratio
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy IgG
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Antityreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG
Antityreoidální protilátky -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Antityreoidální protilátky -> Anti-mikrosomy
Antityreoidální protilátky -> Anti-TSH receptor
APC - rezistence
APC rezistence - kontr.
APC rezistence - normalizovaný poměr
APC rezistence - ratio
APC-R -> APC - rezistence
APC-R (kontr.) -> APC rezistence - kontr.
APC-R (ratio) -> APC rezistence - ratio
APC-R ratio (kontr.) -> APCR ratio - kontrola
APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC
APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC
APC-rezistence (s def. FV) - normalizovaný poměr
APC-rezistence (s def. FV) - poměr
APC-rezistence - APTT bez APC
APC-rezistence - APTT s APC
APC-rezistence - STAGO
APC-rezistence bez APC (RVVT)
APC-rezistence bez APC (RVVT) s def. FV
APC-rezistence na principu RVVT - poměr
APC-rezistence na principu RVVT s def. FV - poměr
APC-rezistence s APC (RVVT)
APC-rezistence s APC (RVVT) s def. FV
APCR ratio - kontrola
Apo AI/Apo B
Apolipoprotein AI -> Apolipoproteiny AI
Apolipoprotein AII
Apolipoprotein AIV
Apolipoprotein B
Apolipoprotein B100
Apolipoprotein B150
Apolipoprotein B48
Apolipoprotein CI
Apolipoprotein CII
Apolipoprotein CIII
Apolipoprotein E
Apolipoproteiny AI
APTT
APTT - kontrola
APTT - LA
APTT - LA kontrola
APTT - LA poměr
APTT - LA ratio -> APTT - LA poměr
APTT - poměr
APTT - ratio -> APTT - poměr
APTT 1N+1P
APTT 1N+1P po 1 hod
APTT 1N+1P po 2 hod
APTT 1N+4P
APTT 1N+4P po 1 hod
APTT 1N+4P po 2 hod
APTT 4N+1P
APTT 4N+1P po 1 hod
APTT 4N+1P po 2 hod
APTT LA necitlivý
APTT LA necitlivý - kontrola
APTT LA necitlivý - poměr
APTT LA necitlivý - ratio -> APTT LA necitlivý - poměr
APTT normálu
APTT normálu po 1 hod
APTT normálu po 2 hod
APTT po 1 h inkubaci
APTT po 2 h inkubaci
APTT-konfirmace 0 h
APTT-konfirmace 1 h
APTT-konfirmace 2 h
APTT-konfirmace kontrola
APTT-korekce 0 h
APTT-korekce 1 h
APTT-korekce 2 h
Aragonit
ARG -> Arginin
Arginasa -> Argináza
Argináza
Arginin
Arginin - vasopresin -> Vasopresin
Arginin/kreatinin
Arixtra - antiXa aktivita
Arterio-venózní diference kyslíku
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
Askorbát -> Vitamin C
Askorbát (kvalitativně) -> Vitamin C (kvalit.)
Askorbová kyselina -> Vitamin C
ASN -> Asparagin
ASP -> Aspartát
Asparagin
Asparagin/kreatinin
Aspartát
Aspartát/kreatinin
aspartáttransamináza -> AST
AspT -> AST
AST
AST cytosolová
AST mitochondriální
Astrovirus
ATG -> Anti-TG IgG
ATIII -> Antitrombin - hmot. konc.
Atriální natriuretický peptid -> ANP
Australský antigen -> HBsAg
Autohemolýza
Autohemolýza s ATP -> Hemolýza ATP inhibovaná
Autohemolýza s glukózou -> Hemolýza glukózou inhibovaná
Autoprotilátky proti inzulínu -> Anti-insulin
Autoprotilátky proti ovariální tkáni -> Anti-ovarium
Autoprotilátky proti receptorům TSH (TRAK) -> Anti-TSH receptor
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - I. vrstva -> Anti-adrenální tkáň I.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - II. vrstva -> Anti-adrenální tkáň II.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - III. vrstva -> Anti-adrenální tkáň III.
Autoprotilátky proti tkáni nadledvin - IV. vrstva -> Anti-adrenální tkáň IV.
Autoprotilátky proti tkáni příštitné žlázy -> Anti-paratyreoidea
Autoprotilátky proti tkáni štítné žlázy -> Anti-tyreoidea
Autoprotilátky proti tkáním okohybných svalů -> Anti-okohybné svaly
Autoprotilátky proti vlasovým folikulům -> Anti-vlasové folikuly
avDO2 -> Arterio-venózní diference kyslíku
b -> IgE proti masu kapra
b -> IgE proti pepři
b -> IgE proti srsti činčily
B-lymfocyty
B12 aktivní -> Holotranskobalamin
BAIB -> Beta-aminoizobutyrát
Bakterie
Bakterie semikvantitativně
Bakterie tyč. semikvantitativně
Bakterie tyčovité kvalitativně
BALA -> Beta-alanin
Barbiturany -> Barbituráty
Barbiturany (průkaz) -> Barbituráty (průkaz)
Barbituráty
Barbituráty (průkaz)
Barometrický tlak -> Vzduch (tlak)
Barvivo v erytrocytu -> Hemoglobin (MCH)
Base excess
Base excess(Ecf) -> Base excess(ECT)
Base excess(ECT)
Bazofilní erytroblast -> Normoblast bazofilní
Bazofilní megaloblast -> Megaloblast bazofilní
Bazofilní metamyelocyty
Bazofilní myelocyty
Bazofilní normoblast -> Normoblast bazofilní
Bazofilní řada - BM
Bazofilní segmenty
Bazofilní tyče
Bazofily
Bence-Jones protein
Benzodiazepiny
Benzodiazepiny (průkaz)
Beta HCG -> hCG beta podjednotka
Beta trace protein -> Beta-trace protein
Beta-1-globulin
Beta-1-globulin semikvant.
Beta-2-globulin
Beta-2-globulin semikvant.
Beta-2-mikroglobulin
Beta-alanin
Beta-alanin/kreatinin
Beta-aminoizobutyrát
Beta-amyloid
beta-CrossLaps -> Telopeptid kolagenu CTx-beta
beta-CrossLaps -> Telopeptid CTx-beta(mass)
Beta-globulin
Beta-karoten
Beta-ketothioláza -> Beta-oxothioláza
Beta-lipoproteiny
Beta-oxothioláza
Beta-trace protein
Bikarbonát -> HCO3
Bikarbonát aktuální -> HCO3 aktuální
Bikarbonát standardní -> HCO3 standardní
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bílé krvinky -> Leukocyty
Bilirubin - průkaz
Bilirubin celkový
Bilirubin konjugovaný
Bilirubin přímý -> Bilirubin konjugovaný
Bilirubin semikvantitativně
Bílkovina celková -> Protein celkový
BIOPSIE vyšetření
Biopterin celkový
Biopterin celkový/kreatinin
Biotinidasa -> Biotinidáza
Biotinidasa kvalitativně -> Biotinidáza kvalitativně
Biotinidáza
Biotinidáza kvalitativně
Blood -> Krev
BNP
Body mass index -> Tělo-Body mass index
Bone Gla protein -> Osteokalcin (SC)
Bone Gla protein -> Osteokalcin
Brain natriuretic peptide -> BNP
Branching enzyme -> Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Brushit
BTD -> Biotinidáza
BTD kvalitativně -> Biotinidáza kvalitativně
BTL
Buněčná skladba -> Buňky
Buňky
Buňky cCD22+
Buňky cCD3+
Buňky CD10+
Buňky CD10+/CD2+
Buňky CD10+/CD38+
Buňky CD103+
Buňky CD117+
Buňky CD11a+
Buňky CD11b+
Buňky CD11c+
Buňky CD122+
Buňky CD13+
Buňky CD13+/CD15+
Buňky CD13+/CD33+
Buňky CD138+
Buňky CD14+
Buňky CD14+/CD16+
Buňky CD14+/CD33+
Buňky CD14+/CD38+
Buňky CD14+/HLA DR+
Buňky CD15+
Buňky CD15+/CD16+
Buňky CD15+/CD30+
Buňky CD15+/CD33+
Buňky CD152+
Buňky CD154+
Buňky CD16+
Buňky CD16+/CD64+
Buňky CD17+
Buňky CD18+
Buňky CD18+/CD11a+
Buňky CD18+/CD11b+
Buňky CD18+/CD11c+
Buňky CD19+
Buňky CD19+/CD10+
Buňky CD19+/CD11c+
Buňky CD19+/CD23+
Buňky CD19+/CD25+
Buňky CD19+/CD34+
Buňky CD19+/CD40+
Buňky CD19+/CD56+
Buňky CD19+/CD69+
Buňky CD19+/CD71+
Buňky CD19+/CD86+
Buňky CD19+/CD95+
Buňky CD19+/kappa+
Buňky CD19+/lambda+
Buňky CD1a+
Buňky CD2+
Buňky CD2+/CD25+
Buňky CD2+/CD3+
Buňky CD20+
Buňky CD20+/CD11c+
Buňky CD20+/CD25+
Buňky CD20+/CD38+
Buňky CD20+/CD5+
Buňky CD20+/CD62L+
Buňky CD20+/CD79b+
Buňky CD20+/kappa+
Buňky CD20+/lambda+
Buňky CD20+/sIgM+
Buňky CD21+
Buňky CD22+
Buňky CD22+/CD11c+
Buňky CD22+/CD38+
Buňky CD22+/sIgM+
Buňky CD23+
Buňky CD24+
Buňky CD25+
Buňky CD25+
Buňky CD25+/CD3+
Buňky CD26+
Buňky CD27+
Buňky CD28+
Buňky CD29+
Buňky CD3+
Buňky CD3+
Buňky CD3+/CD11a+
Buňky CD3+/CD152+
Buňky CD3+/CD16+
Buňky CD3+/CD19+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD30+
Buňky CD3+/CD38+
Buňky CD3+/CD4+
Buňky CD3+/CD45RA+
Buňky CD3+/CD45RO+
Buňky CD3+/CD56+
Buňky CD3+/CD69+
Buňky CD3+/CD71+
Buňky CD3+/CD8+
Buňky CD3+/CD80+
Buňky CD3+/CD95+
Buňky CD3+/HLA-DR+
Buňky CD3+/TCR alfa, beta
Buňky CD3+/TCR gama, delta
Buňky CD30+
Buňky CD31+
Buňky CD32+
Buňky CD33+
Buňky CD33+/CD13+
Buňky CD33+/CD7+
Buňky CD33+/HLA-DR+
Buňky CD34+
Buňky CD34+/CD33+
Buňky CD36+
Buňky CD36+/CD14+
Buňky CD36+/glyA+
Buňky CD37+
Buňky CD38+
Buňky CD38+/138+/45+
Buňky CD38+/138+/56+
Buňky CD38+/CD13+
Buňky CD38+/CD138+
Buňky CD38+/CD19+
Buňky CD38+/CD33+
Buňky CD38+/CD45+
Buňky CD38+/CD56+
Buňky CD38+/HLA-DR+
Buňky CD38+/kappa+
Buňky CD38+/lambda+
Buňky CD38+/sIgM+
Buňky CD4+
Buňky CD4+
Buňky CD4+/CD122+
Buňky CD4+/CD25+
Buňky CD4+/CD28+
Buňky CD4+/CD38+
Buňky CD4+/CD40l
Buňky CD4+/CD69+
Buňky CD4+/CD8+
Buňky CD4+/CD95+
Buňky CD4+/HLA DR+
Buňky CD40+
Buňky CD40+/CD40l+
Buňky CD40L+
Buňky CD41+
Buňky CD42+
Buňky CD42a+
Buňky CD42b+
Buňky CD43+
Buňky CD44+
Buňky CD45+
Buňky CD45+/CD56+
Buňky CD45RA+
Buňky CD45RA+/CD4+
Buňky CD45RO+
Buňky CD45RO+/CD4+
Buňky CD49+
Buňky CD5+
Buňky CD5+/CD19+
Buňky CD50+
Buňky CD54+
Buňky CD54+/CD138+/CD45+
Buňky CD54+/CD138+/CD56+
Buňky CD54+/CD38+
Buňky CD56+
Buňky CD57+
Buňky CD58+
Buňky CD59+
Buňky CD6+
Buňky CD61+
Buňky CD62+
Buňky CD62L+
Buňky CD62l+/CD4+
Buňky CD63+
Buňky CD64+
Buňky CD65+
Buňky CD66b+
Buňky CD66c+
Buňky CD69+
Buňky CD7+
Buňky CD7+/CD2+
Buňky CD7+/CD4+
Buňky CD71+
Buňky CD79a+
Buňky CD79b+
Buňky CD8+
Buňky CD8+
Buňky CD8+/CD11b+
Buňky CD8+/CD20+
Buňky CD8+/CD25+
Buňky CD8+/CD28+
Buňky CD8+/CD28-
Buňky CD8+/CD38+
Buňky CD8+/CD57+
Buňky CD8+/CD69+
Buňky CD8+/CD95+
Buňky CD8+/HLA DR+
Buňky CD8+/TCR gama, delta
Buňky CD80+
Buňky CD83+
Buňky CD86+
Buňky CD9+
Buňky CD90+
Buňky CD94+
Buňky CD95+
Buňky CD95+/CD45+
Buňky CDHLA-DR+/CD13+
Buňky CDMDR gp170+
Buňky cIgM+
Buňky ckappa+
Buňky ckappa+/mCD19+
Buňky clambd+/mCD19+
Buňky clambda+
Buňky dlaždicového epitelu, kvalitativně
Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
Buňky dlaždicového epitelu, semikvantitativně
Buňky epitelové semikvantitativně
Buňky epitelové, nerozlišeno
Buňky FMC7+
Buňky glyA+
Buňky glyA+/CD59+
Buňky HLA-DR+
Buňky HLA-Dr+/CD3+
Buňky kappa+
Buňky kappa+/lambda+
Buňky lambda+
Buňky LE -> LE buňky
Buňky MPO+
Buňky MPO+/CD13+
Buňky MPO+/CD33+
Buňky MPO+/CD34+
Buňky NK
Buňky přech. epitelu bazální, kvalitativně
Buňky přech. epitelu bazální, kvantitativně
Buňky přech. epitelu bazální, semikvant.
Buňky přechodného epitelu povrchové, kvalitativně
Buňky přechodného epitelu povrchové, kvantitativně
Buňky přechodného epitelu povrchové, semikvantitativně
Buňky přechodného epitelu, kvalitativně
Buňky přechodného epitelu, kvantitativně
Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně
Buňky renální tubulární, kvalitativně
Buňky renální tubulární, kvantitativně
Buňky renální tubulární, semikvantitativně
Buňky sIgM+
Buňky TCR-alfa/beta+
Buňky TCR-gama/delt+
Buňky TdT+
BUP průkaz -> Buprenorfin průkaz
Buprenorfin průkaz
Busulfan
Butyrát
Butyrobetain -> Karnitin volný
C vitamin -> Vitamin C
C-ANCA IgG
C-ANCA IgG (titr)
C-peptid
C-reaktivní protein
C1 inhibitor (funkční test)
C1 inhibitor esterázy
C1Q složka komplementu
C2 složka komplementu
C3 složka komplementu
C4 složka komplementu
C5 složka komplementu
Ca
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 50
CA 549
CA 72-4
Ca ionizované
Ca++/pH 7,40
Ca/kreatinin
Ca/Mg
CAE -> Chloracetátesteráza
Cachectin -> TNF alfa
Calcium -> Ca
Calculus -> Konkrement
Calculus -> Konkrement (kvalita)
cAMP
Cannabinoidy -> Kanabinoidy
Carbamazepinum -> Karbamazepin volný
Cd
CEA
Celková bílkovina -> Protein celkový
Celkový E2 -> Estradiol
Celkový tau protein
Celulární skladba -> Buňky
Centrum kamene -> Popis jádra
Cerebrin 28 -> Beta-trace protein
Ceruloplasmin -> Ceruloplazmin
Ceruloplazmin
cGMP
CIK vazba C1q
Cir. imunitní komplexy
Cis-4-decenát
Cis-9-oktadecenát
Cis-9-oktadecenová kyselina -> Cis-9-oktadecenát
Citrát
Citrát/kreatinin
Citrátsyntáza
Citrátsynthasa -> Citrátsyntáza
Citronová kyselina
Citrulin
Citrulin/kreatinin
CK
CK BB
CK MB
CK MB mass
CK MM
CK19 -> CYFRA 21-1
CKP -> CK
Cl
Cl korigované
Cl/P koeficient
Clear. bezelektrolyt. vody kor.
Clear. bezelektrolytové vody
Clear. bezsol. vody efekt./kor.
Clear. bezsolutové vody
Clear. bezsolutové vody efekt.
Clear. bezsolutové vody kor.
Clear. Ca
Clear. Cl
Clear. efekt. solutů korig.
Clear. efektivních solutů
Clear. elektrolyt. korig.
Clear. elektrolytová
Clear. inulinu
Clear. K
Clear. kreatininu
Clear. kreatininu korig.
Clear. kreatininu odhad
Clear. Li
Clear. močoviny
Clear. Na
Clear. osmolální
Clear. osmolální korig.
Clear. P
Clear. urátu
Clearance Ca -> Clear. Ca
Clearance Cl -> Clear. Cl
Clearance draslíku -> Clear. K
Clearance chloridu -> Clear. Cl
Clearance K -> Clear. K
Clearance lithného kationu -> Clear. Li
Clearance Na -> Clear. Na
Clearance natria -> Clear. Na
Clearance sodíku -> Clear. Na
Clearance vápníku -> Clear. Ca
Clomipramin
Clonazepam
Clot lysis time -> Fibrinolytická aktivita
Co
CO2 -> Oxid uhličitý
Cobalamin -> Vitamin B12*
Cobalamin -> Vitamin B12
Coeruloplasmin -> Ceruloplazmin
Compound F -> Kortizol
Cr
CRP -> C-reaktivní protein
CRP -> hsC-reaktivní protein
CT vyšetření
ctO2 -> Kyslík (ctO2)
Cu
CVK Fe -> Vazebná kapacita Fe
Cyfra -> CYFRA 21-1
CYFRA 21-1
Cyklický adenozinmonofosfát -> cAMP
Cyklický guanozinmonofosfát -> cGMP
Cyklosporin A
Cyklosporin A*
Cystathionin
Cystathionin/kreatinin
Cystatin C
Cystein
Cysteinylglycin
Cystin
Cystin/kreatinin
Cytogenetická vyšetření
Cytogenetická vyšetření rutinní
Cytokeratin 18
CYTOLOGIE - gynekologické vyšet.
CYTOLOGIE - urologické vyšetření
CYTOLOGIE vyšetření
Čas sběru
Čas sběru v minutách
Čas sběru v sekundách
Červená řada - BM
Červené krvinky -> Erytrocyty
Červené krvinky -> Erytrocyty
Čpavek -> Amoniak
Čtvrtá složka jádra
Čtvrtá složka na řezu
Čtvrtá složka povrchu
Čtvrtá vrstva, 1. složka
Čtvrtá vrstva, 2. složka
Čtvrtá vrstva, 3. složka
Čtvrtá vrstva, 4. složka
Čtvrtá vrstva, 5. složka
D Dimery
D Dimery (FEU) semikvantitativně
D Dimery semikvantitativně
D Dimery-kontrola
D-Galaktosa -> Galaktóza
D-Galaktóza -> Galaktóza
D-glycerát -> Glycerát
D-xylosa -> Xylóza
D-xylóza -> Xylóza
Dacieho test -> Autohemolýza
Dahlit -> Karbonátapatit
Deethylamiodaron
Deetylizo+izokoproforfyrin
Dehydratáza kyseliny 5-aminolevulové -> ALA dehydratáza
Dechový test s 13-C močovinou -> Helicobacter pylori UBT
Dekanát
delta-aminolevulát -> 5-aminolevulát
Den menstruačního cyklu
Deoxyadenozin
Deoxyadenozin/kreatinin
Deoxyfruktosyl hemoglobin -> Hemoglobin A1c(DOF)
Deoxyguanozin
Deoxyguanozin/kreatinin
Deoxyhemoglobin
Deoxyinozin
Deoxyinozin/kreatinin
Deoxypyridinolin celkový
Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Deoxypyridinolin volný
Deoxypyridinolin volný/kreatinin
Desipramin
Desmetylamiodaron
Destičkový hematokrit -> Trombokrit
Desurol -> Oxolínová kyselina
DG 1. dle MKN10 hlavní
DG 2. dle MKN10
DG 3. dle MKN10
DG 4. dle MKN10
DG 5. dle MKN10
DG 6. dle MKN10
DG 7. dle MKN10
DG 8. dle MKN10
DHEA nekonjugovaný
DHEA-SO4 -> DHEA-sulfát
DHEA-sulfát
Diabetický soubor
Diazepam
Dieta před odběrem
Diferenciální rozpočet
Digitoxin
Digoxin
Digoxin*
Dihydropteridinreduktasa -> Dihydropteridinreduktáza
Dihydropteridinreduktáza
Dihydrotestosteron
Dihydroxyfenylacetát -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
Dihydroxyfenylalanin -> 3,4-dihydroxyfenylalanin
Dikarboxyporfyriny celkové
Dilute Russel viper ven. t. - k.
Dilute Russel viper venom test
Disopyramid
Distribuční šíře dle denzity trombocytů -> Trombocyty (PCDW)
Distribuční šíře dle suché masy trombocytů -> Trombocyty (PMDW)
Disulfidy
Dittmarit
Diuréza -> Objem
Dlaždicové epitelie -> Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
DNA adenoviru
DNA Borrelia species
DNA Candida species
DNA cytomegaloviru
DNA cytomegaloviru (kvant.)
DNA EBV -> DNA viru Epstein-Baarové
DNA Gardnerella vaginalis
DNA Haemophilus influenzae
DNA HPV nízkorizikové
DNA HPV vysokorizikové
DNA Chlamydia species
DNA Chlamydia trachomatis
DNA Chlamydophilla pneumoniae
DNA Listeria monocytogenes
DNA Mycobacterium tuberculosis
DNA Mycobacterium tuberculosis complex
DNA Neisseria gonorrhoeae
DNA Neisseria meningitidis
DNA Neisseria meningitidis B
DNA Neisseria meningitidis C
DNA Streptoccocus pneumoniae
DNA Streptococcus agalactiae
DNA viru Epstein-Baarové
DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
DNA viru hepatitidy B
DNA viru hepatitidy B (kvant.)
DNA viru Herpes simplex 1
DNA viru Herpes simplex 1+2
DNA viru Herpes simplex 2
DNA viru HHV6
DNA viru varicella-zoster
DNT -> DNT - APTT pacienta
DNT -> DNT - koagulace ovlivněná LA
DNT - APTT pacienta
DNT - koagulace ovlivněná LA
DNT - pacienta
Dodekanát
DOF hemoglobin -> Hemoglobin A1c(DOF)
Dopamin
Doxepin
Draslík -> K
Drť (amorf., kval.)
Drť (amorfní)
Druhá složka jádra
Druhá složka na řezu
Druhá složka povrchu
Druhá vrstva, 1. složka
Druhá vrstva, 2. složka
Druhá vrstva, 3. složka
Druhá vrstva, 4. složka
Druhá vrstva, 5. složka
Duffy systém - Fy a
Duffy systém - Fy b
Dulcit -> Galaktitol
Dusitany (detekce) -> Nitrity (průkaz)
Dusitany - semikvantitativní stanovení -> Nitrity semikvant.
E vitamin -> Tokoferol
E-rozety
E-selectin
E2 -> Estradiol
ECP
ELAM-1 -> E-selectin
Elastáza
Elastáza pankreatická
Elastáza-1 -> Elastáza pankreatická
Elektroforéza izoenzymů v plazmě
Elektroforéza izoenzymů v séru
Elektroforéza lipoprot. v plazmě
Elektroforéza lipoprot. v séru
Elektroforéza proteinů v likvoru
Elektroforéza proteinů v moči
Elektroforéza proteinů v plazmě
Elektroforéza proteinů v séru
Emis.max.plazm.porfyrinů
Endogenní chromogén -> Kreatinin
Endothelial leucocyte adhesion molecule-1 -> E-selectin
Enoláza specifická pro neurony -> NSE
Eozinofilní metamyelocyt
Eozinofilní myelocyty
Eozinofilní řada - BM
Eozinofilní segmenty
Eozinofilní tyče
Eozinofily
Epinefrin -> Adrenalin
Epitelie -> Buňky epitelové, nerozlišeno
Epitelie - semikvantitativně -> Buňky epitelové semikvantitativně
Epitelie dlaždicové kvalitativně -> Buňky dlaždicového epitelu, kvalitativně
Epitelie dlaždicovité -> Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
Epitelie dlaždicovité - semikvantitativně -> Buňky dlaždicového epitelu, semikvantitativně
Epitelie kulaté -> Buňky přechodného epitelu, kvantitativně
Epitelie kulaté kvalitativně -> Buňky přechodného epitelu, kvalitativně
Epitelie kulaté semikvantitativně -> Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně
Epitelové buňky -> Buňky epitelové, nerozlišeno
Epitestosteron
ERC obsahující HBF
Erythropoetin -> Erytropoetin
Erythropoietin -> Erytropoetin
Erytroblasty -> Normoblasty (periferní krev)
Erytroblasty -> Normoblasty (periferní krev a.)
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty
Erytrocyty
Erytrocyty (glomerul.)
Erytrocyty (hematokrit)
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty čerstvé
Erytrocyty kvalitativně
Erytrocyty morušovité
Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Erytrocyty s protilátkou
Erytrocyty semikvant.
Erytropoetin
Esteráza nesp.+butyrát+NaF
Esteráza nespec.
Esteráza nespec.+butyr.
Esteráza nespec.+NaF
Estradiol
Estradiol/kreatinin
Estriol celkový
Estriol volný
Estrogenové receptory
Estrogeny
Estron
Etanol
Etanol (hmot.konc.)
Etanol (hmotnostní koncentrace)*
Etanolamin
Etanolamin -> 2-aminoetanol
Etanolamin/kreatinin
Ethanol -> Etanol (hmot.konc.)
Ethanol -> Etanol (hmotnostní koncentrace)*
Ethanol -> Etanol
Ethylalkohol -> Etanol (hmotnostní koncentrace)*
Etosuximid
Etosuximid*
Etylakohol -> Etanol
Etylalkohol -> Etanol (hmot.konc.)
Etylmalonát
Etylmalonát/kreatinin
Euglobulin lysis time -> Euglobulinová lýza
Euglobulinová lýza
Everolimus
Everolimus*
Exkrece H+
Extáze -> MDMA (průkaz)
Extracelulární Fe
F
Fagocytární aktivita
Fagocytární index
Fagocyty
Faktor I -> Fibrinogen
Faktor II
Faktor II
Faktor II - kontrola
Faktor II gen
Faktor IX
Faktor IX
Faktor IX - antigen
Faktor IX - kontrola
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - kontrola
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - indukce stability
Faktor V
Faktor V
Faktor V - kontrola
Faktor V gen
Faktor VII
Faktor VII
Faktor VII - kontrola
Faktor VIII
Faktor VIII
Faktor VIII - kontrola
Faktor X
Faktor X
Faktor X - kontrola
Faktor XI
Faktor XI
Faktor XI - kontrola
Faktor XII
Faktor XII
Faktor XII - kontrola
Faktor XIII
Faktor XIII - indukce stability
Faktor XIII - kontrola
Faktor XIII ind.stab.-kontrola
FDP
FDP - kontrola
Fe
Fencyklidin (průkaz)
Fenobarbital
Fenobarbital*
Fenol
Fenotyp Rh -> Antigeny Rh na erytrocytech
Fenylalanin
Fenylalanin semikvant.
Fenylalanin/kreatinin
Fenylpyruvát
Fenytoin
Fenytoin*
Feritin
Ferritin -> Feritin
Ferrum -> Fe
Fertilita
Fetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein (arb.k.)
Fetoprotein -> Alfa-1-fetoprotein
FeVK -> Vazebná kapacita Fe
FFA -> Mastné kyseliny - volné
Fibrin/fibrinogen degradační produkty -> FDP
Fibrinogen
Fibrinogen - kontrola
Fibrinolytická aktivita
Fibrinové monomery -> Monomery fibrinu
Filtrace glomerulární odhad -> Clear. kreatininu odhad
FiO2 -> Kyslík (FiO2)
FK 506 -> Tacrolimus
Flekainid
Flunitrazepam
Flunitrazepam semikvant.
Fluoxetin
FM -> Monomery fibrinu
Folát
Folát*
Folikulární fáze
Folikulotropin -> Folitropin
Folitropin
Follitropin -> Folitropin
Fosfát -> P
Fosfatasa alkalická -> ALP
Fosfatasa kyselá -> ACP
Fosfatasa kyselá -> ACP
Fosfatáza alkalická -> ALP
Fosfatáza alkalická jaterní -> ALP jaterní
Fosfatáza alkalická kostní -> ALP kostní
Fosfatáza alkalická kostní (protein) -> ALP kostní typ (protein)
Fosfatáza alkalická placentární -> ALP placentární
Fosfatáza alkalická střevní -> ALP střevní
Fosfatáza jaterní typ 1 -> ALP jaterní 1
Fosfatáza jaterní typ 2 -> ALP jaterní 2
Fosfatáza kyselá -> ACP
Fosfatáza kyselá -> ACP
Fosfatáza kyselá -> ACP (kvalitativně)
Fosfatáza kyselá - kostní typ -> ACP kostní
Fosfatáza kyselá - kostní typ -> ACP kostní
Fosfatáza kyselá - tartarát rezistentní -> ACP tartarát rezist. (kvalit.)
Fosfatáza kyselá prostatická -> ACP prostatická
Fosfatáza kyselá prostatická -> ACP prostatická
Fosfatáza kyselá prostatická (protein) -> ACP prostatická (protein)
Fosfoetanolamin
Fosfoetanolamin/kreatinin
Fosfomonoesteráza kyselá -> ACP (kvalitativně)
Fosfor -> P
Fosfor anorganický -> P
Fosforečnan hořečnatoamonný.6H2O -> Krystaly struvitu
Fosforibosylpyrofosfátsyntetasa -> Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Fosforylasa-b-kinasa -> Fosforyláza-b-kináza
Fosforyláza-b-kináza
Fosforylovaný tau protein
Fragilita kap. - hodnoc.
Fragilita kapilár
Fragmenty erytrocytů -> Schizocyty
Fragmenty F1+2
Frakc. clear. kreatininu "1"
Frakční exkrece AMS
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece K adekvátní
Frakční exkrece Mg
Frakční exkrece močoviny -> Frakční exkrece urey
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece Na adekv.
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece urátu
Frakční exkrece urey
Frakční exkrece vody
Frakční saturace hemoglobinu kyslíkem -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Free Androgen Index -> Index volného testosteronu
Free Beta HCG -> hCG beta podjednotka - volná
Free E3 -> Estriol volný
Free Protein S -> Protein S volný
Free PS -> Protein S volný
FREE PSA -> PSA volný
free T3 -> T3 volný
free T4 -> T4 volný
Free testosterone -> Testosteron volný
Frontookcipitální obvod -> Tělo-obvod frontookcipitální
Fruktosamin -> Fruktózamin
Fruktóza (průkaz)
Fruktózamin
FSH -> Folitropin
fT3 -> T3 volný
fT4 -> T4 volný
Fumarát
Fumarát/kreatinin
Funkční saturace -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
Furantoin
Furantoin -> Nitrofurantoin
FVIIIR:RCo -> von Willebrandův faktor - funkce
FW
FW za 1 h
FW za 2 h
Fytanát
GABA -> 4-amino-n-butanoát
GADA -> Anti-GAD
Galaktitol
Galaktitol/kreatinin
Galaktosa -> Galaktóza
Galaktosa-1-fosfát -> Galaktóza-1-fosfát
Galaktosa-1-fosfát-uridyltransferasa -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Galaktóza
Galaktóza (průkaz)
Galaktóza-1-fosfát
Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
GALT -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Gama-globulin
Gama-globulin semikv.
Gama-glutamyltranspeptidáza -> GGT
Gama-GT -> GGT
Gama-GTP -> GGT
Gamma-trace protein -> Cystatin C
Gastrin (massc.)
Gentamicin
Gentamicin (massc.)
Gentamicinsulfát
GFR -> Clear. kreatininu odhad
GGT
GH -> STH
Glomerulární filtrace odhad -> Clear. kreatininu odhad
Glomerulární filtrace odhad (cystatin)
Glukagon
Glukagon*
Glukokortik. receptory
Glukóza
Glukóza (průkaz)
Glukóza semikvant.
Glukózový profil
Glukózový toleranční test -> Tolerance glukózy
Glukuronidáza
Glutamát
Glutamát+glutamin
Glutamát/kreatinin
Glutamin
Glutamin/kreatinin
Glutarát
Glutarát/kreatinin
GlutarylCoA-dehydrogenáza
GlutarylkoenzymA-dehydrogenasa -> GlutarylCoA-dehydrogenáza
Glutathion
Glycerát
Glycerát/kreatinin
Glycerol
Glycin
Glycin/kreatinin
Glykemický profil -> Glukózový profil
Glykogen
Glykogen - PAS reakce
Glykohemoglobin
Glykohemoglobin -> Hemoglobin A1c
Glykokol -> Glycin
Glykolát
Glykolát/kreatinin
GLYKOREG
Glykovaný hemoglobin -> Glykohemoglobin
Glykovaný protein -> Fruktózamin
GMD
GMT -> GGT
GOT -> AST
GPT -> ALT
GPUT -> Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Gradient albuminu sérum - ascites
Granulocytární řada - BM
Granulocyty
Gravidita
GROW -> Granulocytární řada - BM
Growth hormone -> STH*
GSPX
H-tau protein -> Celkový tau protein
H2O -> Voda
Haemoglobin heat unstable -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Haemoglobin heat unstable -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Hageman faktor -> Faktor XII
Haloperidol
Haloperidol*
Hamburgerův sediment -> Morf. vyš. moči dle Hamburgera
Hamův test -> Hemolýza HCl indukovaná
Haptoglobin
Hartmanův test -> Hemolýza sacharózou indukovaná
Hash -> Kanabinoidy
Hb -> Hemoglobin
Hb A1 -> Hemoglobin A1
Hb A2 -> Hemoglobin A2
Hb abnormální -> Hemoglobin abnormální
Hb F -> Hemoglobin fetální
Hb nestabilní v izopropanolu
Hb nestabilní v izopropanolu
HbA1c -> Hemoglobin A1c
HBD
HBDH -> HBD
HBeAg
HbF - kontrola
HBsAg
hCG
hCG (průkaz)
HCG beta -> hCG beta podjednotka
HCG beta (průkaz) -> hCG beta podjednotka (průkaz)
HCG beta free -> hCG beta podjednotka - volná
hCG beta podjednotka
hCG beta podjednotka (průkaz)
hCG beta podjednotka - volná
HCl
HCl celková -> HCl
HCO3
HCO3 aktuální
HCO3 standardní
hCT -> Kalcitonin
HCT -> Erytrocyty (hematokrit)
HDL cholesterol -> Cholesterol HDL
HE4
Heinz bodies -> Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Heinzova tělíska -> Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori UBT
Hematokrit -> Erytrocyty (hematokrit)
Hematokrit destičkový -> Trombokrit
Hemoglobin
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin (MCHR)
Hemoglobin (průkaz)
Hemoglobin A1
Hemoglobin A1c
Hemoglobin A1c(DOF)
Hemoglobin A2
Hemoglobin abnormální
Hemoglobin efektivní
Hemoglobin fetální
Hemoglobin glykovaný -> Glykohemoglobin
Hemoglobin redukovaný -> Deoxyhemoglobin
Hemoglobin semikvant.
Hemoglobin tepelně nestabilní
Hemoglobin tepelně nestabilní
Hemoglobin-deriváty
Hemolýza ATP inhibovaná
Hemolýza glukózou inhibovaná
Hemolýza glycerolem indukovaná
Hemolýza HCl indukovaná
Hemolýza sacharózou indukovaná
Hemopexin
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin - antiIIa aktivita
Heparin -> Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivita
HEPAT
HEPATM
Heptakarboxyporfyrin
Hexadecenát
Hexadekanát
Hexag. fosfolip. neutr. - APTT
Hexag. fosfolip. neutr.-rozdíl
Hexagonál. fosfolip. neutraliz.
Hexakarboxyporfyrin
Hg
hGH -> STH*
hGH -> STH
HGPRT -> Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
High sensitivity TnI -> Troponin I ultrasenzitivní
High sensitivity TnT -> Troponin T ultrasenzitivní
Hippurát
Hippurát/kreatinin
Histidin
Histidin/kreatinin
HLA B27
Hlenová vlákna
Hlenová vlákna kvalitativně
Hmotnost aktuální
Hmotnost standardní
Hmotnost vzorku
Hodnoc. cytoch. nálezu
Hodnoc. Fe v kost. dřeni
Hodnoc. Fe v likvoru
Holá jádra
Holotranscobalamin -> Holotranskobalamin
Holotranskobalamin
Homocystein
Homogentisát kvalitativně
Homovanilát
Homovanilát/kreatinin
Hopeit
Hormon stimulující folikuly -> Folitropin
hPL -> Placentární laktogen
hsC-reaktivní protein
hsTnI -> Troponin I ultrasenzitivní
hsTnT -> Troponin T ultrasenzitivní
hTg -> Tyreoglobulin
Hustota
Hustota (odhad)
Hustota (sdělovaná)
Hydrogenoronát sodný
Hydrogenuhličitanový anion -> HCO3
Hydrokortizon -> Kortizol
Hydroxylapatit
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin celkový -> Pyr.+deoxypyr. celk.
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin celkový/kreatinin -> Pyr.+deoxypyr. celk./kr.
Hydroxylysyl- + lysylpyridinolin volný/kreatinin -> Pyr.+deoxypyr. volný/kr.
Hydroxylysylpyridinolin + lysylpyridinolin volný -> Pyr.+deoxypyr. volný
Hydroxylysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin celkový
Hydroxylysylpyridinolin celkový -> Pyridinolin celk./kreat.
Hydroxylysylpyridinolin volný -> Pyridinolin volný
Hydroxylysylpyridinolin volný/kreatinin -> Pyridinolin volný/kreat.
Hydroxyprolin
Hydroxyprolin/kreatinin
Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
Hypoxantin
Hypoxantin-guaninfosforibosyltransferasa -> Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
Hypoxantin/kreatinin
CH50
Chem. a morf. vyš. likvoru
Chem. a morf. vyš. moče
Chemické vyšetření moče
Chemotaxe
Chinidin
Chinidin*
Chladové autoprotilátky
Chlamydia trachomatis
Chlór -> Cl
Chloracetátesteráza
Chloramfenikol
Chlorid -> Cl
Chloridy -> Cl
CHOL/HDL index
Cholesterol
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Cholesterol LDL - výpočet
Cholinesterasa -> CHS
Choriový gonadotropin -> hCG
Choriový gonadotropin -> hCG (průkaz)
Christmas faktor -> Faktor IX
CHS
Chylomikrony
Chymotrypsin
Chymotrypsin A, B -> Chymotrypsin
Chymotrypsin alfa -> Chymotrypsin
I
ICTP -> Telopeptid kolagenu ICTP
Identifikace protilátek - enz.
Identifikace protilátek - chlad.
Identifikace protilátek - NAT
Identifikace protilátek - sol.
Ig/L kappa/lambda (celk.)
Ig/L kappa/lambda (free)
Ig/L-kappa
Ig/L-kappa free
Ig/L-lambda
Ig/L-lambda free
IgA celkový
IgA intrathekálního původu
IgA sekretorický
IgA1 celkový
IgA2 celkový
IgD
IgE celkový
IgE proti a-laktalbuminu
IgE proti Acarus siro
IgE proti akrylu
IgE proti alfa-amyláze
IgE proti Alternaria alternata
IgE proti amoxycilinu
IgE proti ampicilinu
IgE proti ananasu
IgE proti angreštu
IgE proti anýzu
IgE proti Ascaris
IgE proti Aspergillus fumigatus
IgE proti Aspergillus niger
IgE proti Aspergillus vesicolor
IgE proti Aspergilus flavus
IgE proti Aspergilus terreus
IgE proti aspirínu
IgE proti Aureobasidium pullulans
IgE proti avokádu
IgE proti banánu
IgE proti bavlně
IgE proti bazalce
IgE proti beta-laktalbuminu
IgE proti bobkovému listu
IgE proti borůvkám
IgE proti Botrytis cinerea
IgE proti bovinnímu inzulínu
IgE proti bramborám
IgE proti brokolici
IgE proti broskvi
IgE proti burským oříškům
IgE proti Candida albicans
IgE proti cefacloru
IgE proti cefalosporinu
IgE proti celeru
IgE proti cibuli
IgE proti citronu
IgE proti Cladosporium cladospor
IgE proti Cladosporium herbarum
IgE proti cukíně
IgE proti čaji
IgE proti česneku
IgE proti čínskému zelí
IgE proti čočce
IgE proti čokoládě
IgE proti dafniím
IgE proti Dermatophagoides farinae
IgE proti Dermatophagoides microceras
IgE proti Dermatophagoides pteronyssimus
IgE proti diclofenacu
IgE proti domácímu prachu 1
IgE proti domácímu prachu 2
IgE proti domácímu prachu 4
IgE proti droždí
IgE proti Echinococcus
IgE proti epitelu kozy
IgE proti epitelu králíka
IgE proti epitelu krysy
IgE proti epitelu křečka
IgE proti epitelu morčete
IgE proti epitelu myši
IgE proti epitelu ovce
IgE proti epitelu prasete
IgE proti epitelu psa
IgE proti erytromycinu
IgE proti Escherichia coli
IgE proti etylénoxidu
IgE proti Euroglyphus maynei
IgE proti fazoli bílé
IgE proti formaldehydu
IgE proti Fusarium culmorum
IgE proti Fusarium moniliforme
IgE proti gentamicinu
IgE proti glutamátu
IgE proti glutenu
IgE proti grapefruitu
IgE proti hedvábí
IgE proti Helminthosporum halodes
IgE proti hlávkovému salátu
IgE proti hořčici
IgE proti hovězímu masu
IgE proti hrachu
IgE proti hroznovému vínu
IgE proti hrušce
IgE proti husímu peří
IgE proti chilli (Capsicum frutescens)
IgE proti chloraminu T
IgE proti chmelu
IgE proti chřestu
IgE proti ibuprofenu
IgE proti isokyanátu HDI
IgE proti isokyanátu MDI
IgE proti isokyanátu TDI
IgE proti jablku
IgE proti jahodám
IgE proti ječmenu
IgE proti jedu čmeláka (Bombus terrestris)
IgE proti jedu sršně
IgE proti jedu včely
IgE proti jedu vosíka
IgE proti jedu vosy
IgE proti jedu vosy lesní
IgE proti jogurtu
IgE proti kachnímu peří
IgE proti kakau
IgE proti kanářímu peří
IgE proti kaseinu
IgE proti kávě
IgE proti kefíru
IgE proti kiwi
IgE proti kmínu
IgE proti kokosu
IgE proti komárovi
IgE proti koňskému masu
IgE proti koriandru
IgE proti kozímu mléku
IgE proti kozímu sýru
IgE proti kravskému mléku
IgE proti krocanímu peří
IgE proti kryse
IgE proti křenu
IgE proti kukuřici
IgE proti kvasnicím
IgE proti květáku
IgE proti kyselině acetylsalilylové
IgE proti kyselině benzoové
IgE proti kyselině sorbové
IgE proti latexu
IgE proti lidskému inzulínu
IgE proti lískovému ořechu
IgE proti listům tabáku
IgE proti lnu
IgE proti lupům kočky
IgE proti lupům koně
IgE proti lupům krávy
IgE proti lupům psa
IgE proti majoránce
IgE proti makrele
IgE proti makrolidům
IgE proti máku
IgE proti Malessezia spp.
IgE proti malinám
IgE proti mandarince
IgE proti mandlím
IgE proti mangu
IgE proti masu drůbeže
IgE proti masu humra
IgE proti masu husy
IgE proti masu kapra
IgE proti masu kraba
IgE proti masu králíka
IgE proti masu krevet
IgE proti masu krůty
IgE proti masu kuřete
IgE proti masu lososa
IgE proti masu okouna
IgE proti masu pstruha
IgE proti masu slanečka
IgE proti masu tresky
IgE proti masu tuňáka
IgE proti masu úhoře
IgE proti medu
IgE proti melounu
IgE proti meruňce
IgE proti mesokainu
IgE proti mléku v prášku
IgE proti moči krysy
IgE proti moči myši
IgE proti mravenci
IgE proti mrkvi
IgE proti Mucor racemosus
IgE proti Mucor spinosus
IgE proti mušlím
IgE proti myši
IgE proti nektarinkám
IgE proti Neurospora sitophyla
IgE proti okurce
IgE proti ovádovi
IgE proti ovalbuminu
IgE proti ovčí vlně
IgE proti ovomucoidu
IgE proti ovsu
IgE proti paprice
IgE proti para ořechům
IgE proti paracetamolu a phenacetinu
IgE proti pekanovému ořechu
IgE proti penicilinu G
IgE proti penicilinu V
IgE proti Penicillium frequentans
IgE proti Penicillium notatum
IgE proti pepři
IgE proti peří andulky
IgE proti peří holuba
IgE proti peří papouška
IgE proti petrželi
IgE proti phenobarbitalu
IgE proti pistácii
IgE proti Pityrosporum orbiculare
IgE proti plísňovému sýru
IgE proti pohance
IgE proti pomeranči
IgE proti potkanovi
IgE proti prachu ze slámy
IgE proti prasečímu inzulínu
IgE proti prokainu
IgE proti pšeničné mouce
IgE proti pylu akátu
IgE proti pylu Ambrosia trifida
IgE proti pylu ambrosie pravé
IgE proti pylu ambrosie trvalé
IgE proti pylu bezu černého
IgE proti pylu bojínku
IgE proti pylu borovice
IgE proti pylu břízy
IgE proti pylu buku
IgE proti pylu čiroku
IgE proti pylu dubu letního
IgE proti pylu heřmánku
IgE proti pylu heřmánku (Par. officinalis)
IgE proti pylu jalovce
IgE proti pylu jasanu
IgE proti pylu javoru
IgE proti pylu ječmene
IgE proti pylu jetele
IgE proti pylu jílku
IgE proti pylu jilmu
IgE proti pylu jírovce maďalu
IgE proti pylu jitrocelu
IgE proti pylu kaštanu koňského
IgE proti pylu kopretiny
IgE proti pylu kopřivy
IgE proti pylu kostřavy
IgE proti pylu kukuřice
IgE proti pylu kukuřice
IgE proti pylu lebedy
IgE proti pylu lipnice
IgE proti pylu lípy
IgE proti pylu lísky
IgE proti pylu medyňku
IgE proti pylu merlíku
IgE proti pylu mesquite
IgE proti pylu olivy
IgE proti pylu olše
IgE proti pylu ovsa
IgE proti pylu ovsíku
IgE proti pylu pelyňku č
IgE proti pylu pelyňku p
IgE proti pylu platanu
IgE proti pylu plicníku
IgE proti pylu psárky luční
IgE proti pylu psinečku
IgE proti pylu pšenice
IgE proti pylu rákosu
IgE proti pylu řepky
IgE proti pylu slanobýlu
IgE proti pylu slunečnice
IgE proti pylu smetánky lékařské
IgE proti pylu smrku
IgE proti pylu srhy
IgE proti pylu sveřepu
IgE proti pylu šťovíku
IgE proti pylu tomky
IgE proti pylu topolu
IgE proti pylu vlašského ořešáku
IgE proti pylu vrby
IgE proti pylu vřesu
IgE proti pylu zlatobýlu
IgE proti pylu žita
IgE proti rajčeti
IgE proti rebarboře
IgE proti Rhizopus nigricans
IgE proti rozmarýnu
IgE proti rýžové mouce
IgE proti sardince
IgE proti seminální tekutině
IgE proti senu
IgE proti séru andulky
IgE proti séru kočky
IgE proti séru psa
IgE proti sezamu
IgE proti skopovému masu
IgE proti skořici
IgE proti sladu
IgE proti slepičímu peří
IgE proti směsi alergenů zvířat 70
IgE proti směsi alergenů zvířat 71
IgE proti směsi alergenů zvířat 72
IgE proti směsi koření 2
IgE proti směsi koření 3
IgE proti směsi ovoce
IgE proti směsi plísní 1
IgE proti směsi plísní 2
IgE proti směsi potravin 1
IgE proti směsi potravin 14
IgE proti směsi potravin 15
IgE proti směsi potravin 3
IgE proti směsi potravin 5E
IgE proti směsi potravin 7
IgE proti směsi potravin 70
IgE proti směsi potravin 73
IgE proti směsi potravin 74
IgE proti směsi prachu 2
IgE proti směsi pylů plevelů 1
IgE proti směsi pylů plevelů 3
IgE proti směsi pylů plevelů 5
IgE proti směsi pylů plevelů 6
IgE proti směsi pylů stromů 1
IgE proti směsi pylů stromů 5
IgE proti směsi pylů stromů 6
IgE proti směsi pylů stromů 7
IgE proti směsi pylů stromů 8
IgE proti směsi pylů stromů 9
IgE proti směsi pylů trav 1
IgE proti směsi pylů trav 2
IgE proti směsi pylů trav 3
IgE proti směsi pylů trav 4
IgE proti směsi zeleniny
IgE proti sójovým bobům
IgE proti srsti činčily
IgE proti srsti lišky
IgE proti Staphyloccocus aureus
IgE proti Stemphylium botryosum
IgE proti Streptoccocus viridans
IgE proti succinylcholinu
IgE proti sufamethoxazolu
IgE proti svařenému mléku
IgE proti syrovátce
IgE proti sýru čedar
IgE proti sýru eidam
IgE proti špenátu
IgE proti švábovi
IgE proti švestkám
IgE proti tetracyklinu
IgE proti Toxoplasma gondii
IgE proti Trichoderma viridae
IgE proti Trichophyton mentagrophyt
IgE proti Trichophyton rubrum
IgE proti trimethoprimu
IgE proti Troskutu prstnatému
IgE proti trusu andulky
IgE proti trusu holuba
IgE proti třešním
IgE proti tykvi
IgE proti tymiánu
IgE proti umělému hedvábí
IgE proti ústřicím
IgE proti vaječnému bílku
IgE proti vaječnému žloutku
IgE proti vanilce
IgE proti vejci
IgE proti vepřovému masu
IgE proti vlašskému ořechu
IgE proti výmlatu pšenice
IgE proti zázvoru
IgE proti zelenému pepři
IgE proti zelí
IgE proti žampiónům
IgE proti žitné mouce
IGF-1
IgG - syntéza intrathekální
IgG celkový
IgG index - Csf/P
IgG index - Csf/S
IgG intrathekálního původu
IgG produkované intrathekálně
IgG/Albumin
IgG/Albumin index (Csf/P)
IgG/Albumin index (Csf/S)
IgG1 podtřída
IgG2 podtřída
IgG3 podtřída
IgG4 podtřída
IgM celkový
IgM intrathekálního původu
IL 10 -> Interleukin 10
IL-10 -> Interleukin 10
IL-8 -> Interleukin 8
Il2 solubilní receptor
Imipramin
Imipramin*
IMUFIX
Imunitní anti-A/anti-B novoroz.
IMUNOG
Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
Index aterogenity -> CHOL/HDL index
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,S)
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,P)
Index oxygenační
Index solubilního transferinového receptoru -> sTfR index
Index tolerance heparinu -> Nízkomolekulární heparin
Index volného testosteronu
Indigo
Indocyanine green (retention) -> Indocyaninová zeleň (retence)
Indocyaninová zeleň (retence)
Infarkt myokardu
Inhibiční faktor osteoklastů -> Osteoprotegerin
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
Inhibitor faktoru II
Inhibitor faktoru IX
Inhibitor faktoru IX
Inhibitor faktoru V
Inhibitor faktoru VII
Inhibitor faktoru VIII
Inhibitor faktoru VIII
Inhibitor faktoru X
Inhibitor faktoru XI
Inhibitor t-PA
Inhibitor t-PA
INR -> Protrombinový test - INR
Insulin -> Inzulin
Insulin like growth factor - 1 -> IGF-1
Insulinu podobný růstový faktor 1 -> IGF-1
Interleukin 10
Interleukin 2
Interleukin 6
Interleukin 8
Interpretace - jiné A01
Interpretace - jiné A02
Interpretace - jiné A03
Interpretace - jiné A04
Interpretace - jiné A05
Interpretace - jiné A06
Interpretace - jiné A07
Interpretace - jiné A08
Interpretace - jiné A09
Interpretace - jiné A10
Interpretace - jiné A11
Interpretace - jiné A12
Interpretace - jiné A13
Interpretace - jiné A14
Interpretace - jiné A15
Interpretace - jiné A16
Interpretace - jiné A17
Interpretace - jiné A18
Interpretace - jiné A19
Interpretace - jiné A20
Interpretace - jiné A21
Interpretace - jiné A22
Interpretace - jiné A23
Interpretace - jiné A24
Interpretace - jiné A25
Interpretace - jiné A26
Interpretace - jiné A27
Interpretace - jiné A28
Interpretace - jiné A29
Interpretace - jiné A30
Interpretace - jiné B01
Interpretace - jiné B02
Interpretace - jiné B03
Interpretace - jiné B04
Interpretace - jiné B05
Interpretace - jiné B06
Interpretace - jiné B07
Interpretace - jiné B08
Interpretace - jiné B09
Interpretace - jiné B10
Interpretace - jiné B11
Interpretace - jiné B12
Interpretace - jiné B13
Interpretace - jiné B14
Interpretace - jiné B15
Interpretace - jiné B16
Interpretace - jiné B17
Interpretace - jiné B18
Interpretace - jiné B19
Interpretace - jiné B20
Interpretace - jiné B21
Interpretace - jiné B22
Interpretace - jiné B23
Interpretace - jiné B24
Interpretace - jiné B25
Interpretace - jiné B26
Interpretace - jiné B27
Interpretace - jiné B28
Interpretace - jiné B29
Interpretace - jiné B30
Interpretace ABR
Interpretace AMIKRO
Interpretace APROTIL
Interpretace AVIR
Interpretace BUNIMUN
Interpretace ELFENZ
Interpretace ELFLIPO
Interpretace ELFPROT
Interpretace FERTIL
Interpretace FOKSCR
Interpretace FRENFCE
Interpretace GLCTOL
Interpretace GLYKOR
Interpretace GLYPROF
Interpretace HEPAT
Interpretace IMELF
Interpretace IMFIX
Interpretace KDIF
Interpretace KOAG
Interpretace KOBR
Interpretace KONPOK
Interpretace LIKVOR
Interpretace LIPIDY
Interpretace MYO
Interpretace OSTEOPOR
Interpretace PPMIKRO
Interpretace PPVIR
Interpretace RENFCE
Interpretace SPECIGE
Interpretace STRRES
Interpretace TOXIVYS
Interpretace UROLIT
Interpretace ZALSEKR
Interpretace ZTSTIM
Interpretace ZTTOLER
Inulin
Inzulin
Iontový profil
IONTY
IRFH -> Retikulocyty (IRFH)
IRFMH -> Retikulocyty (IRFMH)
Islet antigen 512 autoantibodies -> Anti-IA-2
Isoleucin -> Izoleucin
Izoleucin
Izoleucin/kreatinin
Izopropanolový test -> Hb nestabilní v izopropanolu
Izopropanolový test -> Hb nestabilní v izopropanolu
IzovalerylCoA-dehydrogenáza
IzovalerylkoenzymA-dehydrogenasa -> IzovalerylCoA-dehydrogenáza
Jaffé pozitivní chromogén -> Kreatinin
JAK2 gen
JAK2 gene -> JAK2 gen
Jaterní profil
Jiné entity
Jiné nálezy -> Jiné entity
K
Kalcit
Kalcitonin
Kalcitriol
Kalcium celkové -> Ca
Kalcium ionizované -> Ca ionizované
Kalcium oxalát trihydrát
Kalcium/kreatinin -> Ca/kreatinin
Kalcium/magnezium -> Ca/Mg
Kalciumfosfát amorfní
Kalciumsulfát -> Sádra
Kalinový čas - kontrola -> Kaolinový test - kontrola
Kalium -> K
Kaliumurát -> Urát draselný
Kámen -> Konkrement
Kámen -> Konkrement (kvalita)
Kanabinoidy
Kanabinoidy
Kanabinoidy průkaz
Kaolinový čas -> Kaolinový test
Kaolinový test
Kaolinový test - kontrola
Kaolinový test - korekce 1h
Kaolinový test - korekce 2h
Kaolinový test -korekce v čase 0
Karbamazepin
Karbamazepin volný
Karbamazepin*
Karbohydrátdeficientní transferin -> Transferin (CHD)
Karbohydrátový antigen 125 -> CA 125
Karbohydrátový antigen 15-3 -> CA 15-3
Karbohydrátový antigen 19-9 -> CA 19-9
Karbohydrátový antigen 50 -> CA 50
Karbohydrátový antigen 549 -> CA 549
Karbohydrátový antigen 72-4 -> CA 72-4
Karbonátapatit
Karbonylhemoglobin
Karbonylhemoglobin (průkaz)
Karboxyhemoglobin -> Karbonylhemoglobin
Karboxyhemoglobin (průkaz) -> Karbonylhemoglobin (průkaz)
Karnitin acylovaný
Karnitin acylovaný/kreatinin
Karnitin acylovaný/volný
Karnitin celkový
Karnitin celkový/kreatinin
Karnitin volný
Karnitin volný/kreatinin
Kationty železa -> Fe
Kaufmanův index -> Urát/kreatinin
Kell systém - K
Kell systém - k
Ketokyseliny -> Oxokyseliny semikvant.
Ketolátky -> Ketony
Ketolátky semikvantitativně -> Ketony semikvantitativně
Ketony
Ketony semikvantitativně
Kidd systém - Jka
Kidd systém - Jkb
Kleihauerův - Betkeho test -> ERC obsahující HBF
KO -> Krevní obraz prostý
KO+dif. -> Krevní obraz a diferenciál
Kobalamin -> Vitamin B12*
Kobalamin -> Vitamin B12
Kofein
Kokain
Kokain (průkaz)
Kompatibilita - popis
Kompatibilita krví
Kompatibilita krví - enz.
Kompatibilita krví - chlad.
Kompatibilita krví - NAT
Kompatibilita krví - sol.
Koncentrace celkového kyslíku v krvi -> Kyslík (ctO2)
Konkrement
Konkrement (kvalita)
Konzumpce protrombinu
Konzumpce protrombinu - kontr.
Koproporfyrin
Kortikotropin -> Kortikotropin*
Kortikotropin
Kortikotropin*
Kortisol -> Kortizol
Kortizol
Kortizol volný
Kožní řasa nad spina iliaca anterior -> Tělo-řasa suprailiakální
Kožní řasa nad trojhlavým svalem -> Tělo-řasa tricipitální
Kožní řasa pod dolním úhlem levé lopatky -> Tělo-řasa subskapulární
Kožní řasa suprailiakální -> Tělo-řasa suprailiakální
Kožní řasa tricipitální -> Tělo-řasa tricipitální
KRDIF
Kreatin
Kreatinfosfokináza -> CK
Kreatinin
Kreatinin enzymaticky
Kreatininová clearance -> Clear. kreatininu
Kreatinkinasa -> CK
Krev
Krev (průkaz)
Krev kvalitativně
Krevní destičky -> Trombocyty
Krevní obraz a diferenciál
Krevní obraz prostý
Krevní plyny a pH
Krevní plyny, pH a oximetrie
Krevní skupina - popis
KROBR
KRPL
Krvácivost
Kryoglobulin
Kryoglobulin (kryokrit)
Kryoglobulin (kvalit.)
Kryokrit -> Kryoglobulin (kryokrit)
Krystaly - popis
Krystaly apatitu
Krystaly bilirubinu
Krystaly brushitu
Krystaly cystinu
Krystaly k. močové dihydrátu
Krystaly kalcitu
Krystaly kalciumoxalátu
Krystaly kyseliny močové
Krystaly močanu amonného
Krystaly močanu sodného
Krystaly struvitu
Krystaly uhličitanu vápenatého -> Krystaly kalcitu
Krystaly weddellitu
Krystaly whewellitu
Křemen
Křížová zkouška - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Křížová zkouška - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Křížová zkouška - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Křížová zkouška - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Křížový pokus -> Kompatibilita krví
KS AB0Rh/D/ novorozence
KS AB0Rh/D/kompletní
Kvasinky
Kyselá fosfatáza -> ACP (kvalitativně)
Kyselá fosfatáza - tartarát rezistentní -> ACP tartarát rezist. (kvalit.)
Kyselá fosfomonoesteráza -> ACP (kvalitativně)
Kyselá maltáza -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Kyselina 2,3-dihydroxypropionová -> Glycerát
Kyselina 2,5-diaminopentanová -> Ornitin
Kyselina 2,6-diaminohexanová -> Lysin
Kyselina 2-amino-3-fenyl-propanová -> Fenylalanin semikvant.
Kyselina 2-amino-3-fenyl-propanová kyselina -> Fenylalanin
Kyselina 2-amino-3-hydroxy-butanová -> Treonin
Kyselina 2-amino-3-imidazolpropionová -> Histidin
Kyselina 2-amino-3-indolpropionová -> Tryptofan
Kyselina 2-amino-3-metyl-pentanová -> Izoleucin
Kyselina 2-amino-3-metylbutanová -> Valin
Kyselina 2-amino-4-(metylthio)-butanová -> Methionin
Kyselina 2-amino-4-merkaptobutanová -> Homocystein
Kyselina 2-amino-4-metyl-pentanová -> Leucin
Kyselina 2-amino-5-guanidinovalerová -> Arginin
Kyselina 2-amino-5-ureidovalerová -> Citrulin
Kyselina 2-amino-etansulfonová -> Taurin
Kyselina 2-amino-izobutanová -> Beta-aminoizobutyrát
Kyselina 2-aminoadipová -> 2-aminoadipát
Kyselina 2-aminobutyrová -> 2-aminobutyrát
Kyselina 2-aminoglutarová -> Glutamát
Kyselina 2-aminopropionová -> Alanin
Kyselina 2-ketopropionová -> Pyruvát
Kyselina 2-oxoglutarová -> 2-oxoglutarát
Kyselina 3-aminopropionová -> Beta-alanin
Kyselina 3-hydroxy-4-trimetylaminobutanová -> Karnitin volný
Kyselina 3-hydroxydekanová -> 3-hydroxydekanát
Kyselina 3-hydroxydodekanová -> 3-hydroxydodekanát
Kyselina 3-hydroxyhexadekanová -> 3-hydroxyhexadekanát
Kyselina 3-hydroxyhexanová -> 3-hydroxyhexanát
Kyselina 3-hydroxyizovalerová -> 3-hydroxyizovalerát
Kyselina 3-hydroxyoktanová -> 3-hydroxyoktanát
Kyselina 3-hydroxypropionová -> 3-hydroxypropionát
Kyselina 3-hydroxytetradekanová -> 3-hydroxytetradekanát
Kyselina 4-amino-n-butanová -> 4-amino-n-butanoát
Kyselina 4-aminobenzoová -> 4-aminobenzoát
Kyselina 4-aminobutyrová -> 4-aminobutyrát
Kyselina 4-aminohippurová -> 4-aminohippurát
Kyselina 4-hydroxyfenyloctová -> 4-hydroxyfenylacetát
Kyselina 5-aminolevulová -> 5-aminolevulát
Kyselina 5-hydroxyhexanová -> 5-hydroxyhexanát
Kyselina 5-hydroxyindoloctová -> 5-hydroxyindolacetát
Kyselina 7-hydroxyoktanová -> 7-hydroxyoktanát
Kyselina adipová -> Adipát
Kyselina alfa-aminomáselná -> 2-aminobutyrát
Kyselina aminooctová -> Glycin
Kyselina asparágová -> Aspartát
Kyselina cis-4-decenová -> Cis-4-decenát
Kyselina cis-9-oktadecenová -> Cis-9-oktadecenát
Kyselina citronová -> Citrát
Kyselina dekanová -> Dekanát
Kyselina delta-aminolevulová -> 5-aminolevulát
Kyselina dihydroxyfenyloctová -> 3,4-dihydroxyfenylacetát
Kyselina dodekanová -> Dodekanát
Kyselina etylmalonová -> Etylmalonát
Kyselina fenylpyrohroznová -> Fenylpyruvát
Kyselina fumarová -> Fumarát
Kyselina fytanová -> Fytanát
Kyselina gama-aminobutanová -> 4-amino-n-butanoát
Kyselina gama-aminomáselná -> 4-aminobutyrát
Kyselina glutarová -> Glutarát
Kyselina glycerová -> Glycerát
Kyselina glykolová -> Glykolát
Kyselina hexadecenová -> Hexadecenát
Kyselina hexadekanová -> Hexadekanát
Kyselina hexadekanová -> Palmitát
Kyselina hippurová -> Hippurát
Kyselina homogentisová -> Homogentisát kvalitativně
Kyselina homovanilová -> Homovanilát
Kyselina jantarová -> Sukcinát
Kyselina listová -> Folát
Kyselina mandlová -> Mandelát
Kyselina máselná -> Butyrát
Kyselina metylcitronová -> Metylcitrát
Kyselina metyljantarová -> Metylsukcinát
Kyselina metylmalonová -> Metylmalonát
Kyselina močová -> Urát
Kyselina močová/kreatinin -> Urát/kreatinin
Kyselina mykofenolová -> Mykofenolát
Kyselina myristová -> Myristát
Kyselina octová -> Acetát
Kyselina oktadekanová -> Oktadekanát
Kyselina oktanová -> Oktanát
Kyselina olejová -> Oleát
Kyselina orotová -> Orotát
Kyselina p-aminobenzoová -> 4-aminobenzoát
Kyselina p-aminohippurová -> 4-aminohippurát
Kyselina palmitová -> Palmitát
Kyselina pteroylglutamová -> Folát*
Kyselina pteroylglutamová -> Folát
Kyselina sebaková -> Sebakát
Kyselina solná -> HCl
Kyselina stearová -> Oktadekanát
Kyselina suberová -> Suberát
Kyselina šťavelová -> Oxalát
Kyselina tetradecenová -> Tetradecenát
Kyselina tetradekanová -> Myristát
Kyselina tetradekanová -> Tetradekanát
Kyselina valproová -> Valproát
Kyselina vanilmandlová -> Vanilmandelát
Kyselina vanilmandlová - průkaz -> Vanilmandelát - průkaz
Kyseliny organické -> Organické kyseliny
Kyslík (ctO2)
Kyslík (FiO2)
Kyslík (px)
Kyslík (px, T)
Kyslík alveolární
Laboratorní nález obecný
Laboratorní poznámka
Laktát
Laktát/kreatinin
Laktát/pyruvát
Laktátdehydrogenasa -> LD
Laktotropin -> Prolaktin
Laktotropní hormon -> Prolaktin
Laktóza (průkaz)
Lamotrigin
Large nucleus -> Velká jádra leukocytů
LAS
LCA index -> Směsný test pro dg. LA
LD
LD H2M2
LD H3M
LD H4
LD HM3
LD M4
LD1 izoenzym -> LD H4
LD2 izoenzym -> LD H3M
LD3 izoenzym -> LD H2M2
LD4 izoenzym -> LD HM3
LD5 izoenzym -> LD M4
LDL cholesterol -> Cholesterol LDL
LE buňky
LE buňky kvalitativně
Lecitin (průkaz)
Léčba antiagregační
Léčba antikoag.hep.frak.
Léčba antikoag.hep.nefr.
Léčba lithiem
Léčba pelentanem
Léčba pelentanettae
Léčba trombolytická
Léčba warfarinem - 3mg
Léčba warfarinem - 5mg
Léčivo
Lee White -> Srážlivost
Legionella pneumophilla
Leiden -> Faktor V gen
Lektin vázající manosu -> Mannose binding lectin
Leptin
Leucin
Leucin/kreatinin
Leucinaminopeptidáza -> LAS
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty kvalitativně
Leukocyty semikvantitativně
Levetiracetam
Levetiracetam*
Lewis systém - Lea
Lewis systém - Leb
LH -> Lutropin
Li
Lidokain
Lidokain*
Lidský choriogonadotropin -> hCG
LIdský choriogonadotropin -> hCG (průkaz)
LIF (agaróza)
LIF (agarózová kapka)
LIF (kapilára)
LIKVOR
Likvor chemicky -> Chem. a morf. vyš. likvoru
Lipasa -> LPS
Lipidový profil
Lipidy -> Lipidy - Sudan B
Lipidy
LIPIDY
Lipidy - Sudan B
Lipopolysacharid binding protein
Lipoprotein a
Lipoproteiny semikvant.
Lithium -> Li
Lokalizace konkrementu
Lokální paleta 01
Lokální paleta 02
Lokální paleta 03
Lokální paleta 04
Lokální paleta 05
Lokální paleta 06
Lokální paleta 07
Lokální paleta 08
Lokální paleta 09
Lokální paleta 10
Lokální paleta 11
Lokální paleta 12
Lokální paleta 13
Lokální paleta 14
Lokální paleta 15
Lokální paleta 16
Lokální paleta 17
Lokální paleta 18
Lokální paleta 19
Lokální paleta 20
Long chain AcylCoA-DH
Lp(a) -> Lipoprotein a
LPS
LROW -> Lymforetikulární řada-BM
Luteální fáze
Lutheran systém - Lua
Lutheran systém - Lub
Lutotropin -> Lutropin
Lutropin
LW -> Srážlivost
Lymfoblast
Lymfocyty
Lymforetikulární řada-BM
Lysin
Lysin/kreatinin
Lysozym
Lysylpyridinolin celkový -> Deoxypyridinolin celkový
Lysylpyridinolin celkový/kreatinin -> Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Lysylpyridinolin volný -> Deoxypyridinolin volný
Lysylpyridinolin volný/kreatinin -> Deoxypyridinolin volný/kreatinin
M-komponenta (kvantifikace)
M-komponenta (průkaz)
M-komponenta (typizace)
M-rozety
Magnesium -> Mg
Magnezium celkové -> Mg
Magnezium/kreatinin -> Mg/kreatinin
Makroamylázový komplex
Makroblast
Malá jádra leukocytů
Malondialdehyd
Maltáza kyselá -> Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Mammatropin -> Prolaktin
Mammatropní hormon -> Prolaktin
MAMO vyšetření
Mandelát
Mannan binding protein -> Mannose binding lectin
Mannose binding lectin
Mastné kyseliny - volné
Mastocyt
MBP -> Mannose binding lectin
MCA -> Mucin-like cancer antigen
MCV -> Erytrocyt (MCV)
MCVR -> Retikulocyt (MCVR)
MDMA (průkaz)
Mean (red) cell volume -> Erytrocyt (MCV)
Mean platelet volume -> Trombocyt (MPV)
Medium chain AcylCoA-DH
Megakaryoblast
Megakaryocyt
Megaloblast bazofilní
Megaloblast ortochromní
Megaloblast oxyfilní -> Megaloblast ortochromní
Megaloblast polychromatofilní
Melanogeny
Menopauza
Mesotelie -> Mezotelie
Metadon (průkaz)
Metamfetamin
Metamfetamin (průkaz)
Metamyelocyty bazofilní -> Bazofilní metamyelocyty
Metamyelocyty eozinofilní -> Eozinofilní metamyelocyt
Metamyelocyty neutrofilní -> Neutrofil.metamyelocyty
Metanefrin
Metanefrin/kreatinin
Methadon -> Metadon (průkaz)
Methemoglobin
Methemoglobin - průkaz
Methionin
Methionin/kreatinin
Metoprolol
Metoprolol*
Metotrexát
Metotrexát*
Metyl-norepinefrin -> Normetanefrin
Metylcitrát
Metylcitrát/kreatinin
Metylmalonát
Metylmalonát/kreatinin
Metylsukcinát
Metylsukcinát/kreatinin
Mezotelie
Mg
Mg ionizované
Mg/kreatinin
MCH -> Hemoglobin (MCH)
MCHC -> Hemoglobin (MCHC)
MCHEM
MCHM
MCHR -> Hemoglobin (MCHR)
Mitóza erytrocytární
Mitóza granulocytární
Mitóza leukocytární
Mitóza lymfocytární
Mitóza megakaryocytární
Mitóza monocytární
MMORF
Mn
MNSs systém - M
MNSs systém - N
MNSs systém - S
MNSs systém - s
Mo
Moč (barva)
Moč (zákal)
Moč chemicky a sediment -> Chem. a morf. vyš. moče
Močan amonný -> Urát amonný
Močan draselný -> Urát draselný
Močan sodný -> Urát sodný
Močová kyselina
Močová kyselina-dihydrát
Močovina -> Urea
Monetit
Monoblast
Monocytární řada (kostní dřeň)
Monocyty
Monomery fibrinu
Monomery fibrinu - kontr
Mononukleáry
Mononukleáry (mono+lymfo)
Morf. vyš. moči dle Hamburgera
Morfin (průkaz)
Morfologické vyšetření moči
Morphin -> Morfin (průkaz)
Mozkový natriuretický peptid -> BNP
MPA -> Mykofenolát
MPA -> Mykofenolát*
MPC -> Trombocyt (MPC)
MPM -> Trombocyt (MPM)
MPS kvalitativně -> Mukopolysacharidy kvalitativně
MPS semikvantitativně -> Mukopolysacharidy semikvant.
MPV -> Trombocyt (MPV)
MR vyšetření
MTHFR gen
Mucin-like cancer antigen
Mucin-like carcinoma-associated antigen -> Mucin-like cancer antigen
Mukopolysacharidy
Mukopolysacharidy kvalitativně
Mukopolysacharidy semikvant.
Mukopolysacharidy/kreatinin
Mycophenolic acid -> Mykofenolát*
Myeloblast
Myelocyty bazofilní -> Bazofilní myelocyty
Myelocyty eozinofilní -> Eozinofilní myelocyty
Myelocyty neutrofilní -> Neutrofilní myelocyty
Myeloperoxidáza
Mykofenolát
Mykofenolát*
Mykophenolic acid -> Mykofenolát
Myleran -> Busulfan
MYO
Myoglobin
Myoglobin (průkaz)
Myristát
Myristát/butyrát
N
N (výpočet)
N-(4-aminobenzoyl)glycin -> 4-aminohippurát
N-acetyltyrozin
N-acetyltyrozin/kreatinin
N-Amidinosarkosin -> Kreatin
N-terminální proBNP
N4-acetyl-sulfadiazin
N4-acetylsulfamethoxazol
Na
NAE -> Esteráza nespec.
NAE + butyrát -> Esteráza nespec.+butyr.
NAE + butyrát + NaF -> Esteráza nesp.+butyrát+NaF
NAE + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
NAG
NAG/kreatinin
NASA esterase -> Esteráza nespec.
NASDA esterase -> Chloracetátesteráza
Natrium -> Na
Natriumurát -> Urát sodný
Neformalizovaná tisková sestava
Neformalizovaný požadavek 01
Neformalizovaný požadavek 02
Neformalizovaný požadavek 03
Neformalizovaný požadavek 04
Neformalizovaný požadavek 05
Neformalizovaný požadavek 06
Neformalizovaný požadavek 07
Neformalizovaný požadavek 08
Neformalizovaný požadavek 09
Neformalizovaný požadavek 10
Nefrakcionovaný heparin
Nefrakcionovaný heparin - antiIIa aktivita
Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivita
NEKROPSIE
Neměřené anionty
Neměřené anionty korigované
Neopterin celkový
Neopterin celkový/kreatinin
Neoxygenovaná krev
Nepravidelné protilátky - popis
Neprostatická ACP -> ACP kostní
Neprostatická ACP -> ACP kostní
Nespecifická esteráza -> Esteráza nespec.
Nespecifická esteráza + butyrát -> Esteráza nespec.+butyr.
Nespecifická esteráza + butyrát + NaF -> Esteráza nesp.+butyrát+NaF
Nespecifická esteráza + NaF -> Esteráza nespec.+NaF
Netilmicin
Neutrofil.metamyelocyty
Neutrofilní myelocyty
Neutrofilní řada - BM
Neutrofilní segmenty
Neutrofilní tyče
Neutrofily
Newberyit
Nezařad. buňky (bílá řada)
Ni
Nitrazepam
Nitrity (průkaz)
Nitrity semikvant.
Nitrofurantoin
Nitrogen -> N
Nízkomolekulární heparin
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
Nonspecific cells -> Nezařad. buňky (bílá řada)
Noradrenalin
Nordazepam -> Nordiazepam
Nordiazepam
Norepinefrin -> Noradrenalin
Normetanefrin
Normetanefrin
Normoblast bazofilní
Normoblast ortochromní
Normoblast oxyfilní -> Normoblast ortochromní
Normoblast polychromatofilní
Normoblasty (periferní krev a.)
Normoblasty (periferní krev)
Normocyty -> Erytrocyty
Normocyty -> Erytrocyty
Normotest
Normotest - INR
Normotest - kontrola
Norovirus
Nortriptylin
Nortriptylin*
NSE
NT-proBNP
NTx -> Telopeptid kolagenu NTx
NTx/kreatinin -> Telopeptid NTx/kreatinin
Nucleus -> Holá jádra
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA - in vivo
Objem
Objem varlete -> Varle-pravé
Objem varlete -> Varle-levé
Obvod hlavy -> Tělo-obvod frontookcipitální
OCIF -> Osteoprotegerin
Octan -> Acetát
OGTT dle postupu "1"
OGTT dle WHO
OCH-Erikson (titr)
OKB akutní
OKB akutní doplněný
OKB kumulativní
OKB kumulativní doplněný
OKB rutinní
OKB rutinní doplněný
OKB screening 01 zákl.
OKB screening 02
OKB screening 03
OKB screening 04
OKB screening 05
OKB screening 06
OKB screening 07
OKB screening 08
OKB screening 09
OKB speciální
OKB speciální doplněný
OKB statim
OKB statim doplněný
OKH akutní
OKH akutní doplněný
OKH kumulativní
OKH kumulativní doplněný
OKH rutinní
OKH rutinní doplněný
OKH statim
OKH statim doplněný
OKI akutní
OKI akutní doplněný
OKI kumulativní
OKI kumulativní doplněný
OKI rutinní
OKI rutinní doplněný
OKI statim
OKI statim doplněný
OKM rutinní
OKM rutinní doplněný
Oktadekanát
Oktakalciumfosfát
Oktanát
Okultní krvácení (kvalit.) -> Krev kvalitativně
Okultní krvácení (screening) -> Krev (průkaz)
Oleát
Oleát/palmitát
Oligoklonální pás
Oligoklonální pruh -> Oligoklonální pás
Oligosacharidy
Onkotický tlak
ONM nález
OPG -> Osteoprotegerin
Opiáty
Opiáty (průkaz)
Opiáty*
Organické kyseliny
Ornithin -> Ornitin
Ornitin
Ornitin/kreatinin
Orosomukoid -> Alfa-1-kyselý glykoprotein
Orotát
Orotát/kreatinin
Orotová kyselina
Ortochromní normoblast -> Normoblast ortochromní
Osmolalita
Osmolalita - výpočet
Osmolalita efektivní - výpočet
Osmot. rez. - hodnocení
Osmot. rez. max. - kont.
Osmot. rez. min. - kont.
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmot. rez. - hodnocení
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence maximální
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmot. rez. max. - kont.
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence minimální
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmot. rez. min. - kont.
Osmotická rezistence
Osmotická rezistence maximální
Osmotická rezistence minimální
OSTEO
Osteokalcin
Osteokalcin (SC)
Osteoprotegerin
Ovulační fáze
Ox Cell Hemolysis -> OCH-Erikson (titr)
Oxalát
Oxalát vápenatý dihydrát -> Weddellit
Oxalát vápenatý monohydrát -> Whewellit
Oxalát/kreatinin
Oxid uhličitý
Oxid uhličitý(celkový)
Oxokyseliny semikvant.
Oxolínová kyselina
Oxyfilní erytroblast -> Normoblast ortochromní
Oxygenační index -> Index oxygenační
Oxyhemoglobin
Oxypurinol
Oxypurinol/kreatinin
Oxytetracyklin
Oxytocin
P
P - náboj
P systém - P1
p-aminobenzoát -> 4-aminobenzoát
p-aminohippurát -> 4-aminohippurát
P-ANCA IgG
P-ANCA IgG (titr)
p50
p50(T)
PABA -> 4-aminobenzoát
PABA test -> Zevní sekrece pankreatu
PAI -> Inhibitor t-PA
PAI-1 -> Inhibitor t-PA
PAI-1 gen
Palmitát
Palmitát/butyrát
Palmitát/myristát
Panel typových erytrocytů -> Anti-erytrocyty
Paracetamol
Paracetamol*
Parafin
Parathormon -> Parathyrin intaktní
Parathyrin intaktní
Parciální tlak kyslíku v alveolech -> Kyslík alveolární
PAS -> Glykogen - PAS reakce
PAT nález
Pátá složka jádra
Pátá složka na řezu
Pátá složka povrchu
Pátá vrstva, 1. složka
Pátá vrstva, 2. složka
Pátá vrstva, 3. složka
Pátá vrstva, 4. složka
Pátá vrstva, 5. složka
Paul-Bunnellova reakce (titr)
Pb
PC -> Protein C
PC Global -> Protein C Global
PC Global-FV def. plazma -> Protein C Global-FV def. plazma
PCDW -> Trombocyty (PCDW)
pCO2
pCO2(T)
PCT -> Trombokrit
PCT -> Prokalcitonin
PCT semikvantitativně -> Prokalcitonin semikv.
PCV -> Erytrocyty (hematokrit)
PDW -> Trombocyty (PDW)
PDW -> Trombocyty (PDW-SD)
Pentakarboxyporfyrin
Pepsinogen
Periodic acid - Schiff reaction -> Glykogen - PAS reakce
Peroxidáza -> Myeloperoxidáza
Pervitin -> Metamfetamin
PFA 100 - COL/ADP -> Agregace stimul. - COL/ADP
PFA 100 - COL/ADR -> Agregace stimul. - COL/ADR
PGA -> Folát
pH
pH semikvantitativně
pH(T)
PHE -> Fenylalanin
Phencyclidine -> Fencyklidin (průkaz)
Phosphorus -> P
Pink test -> Hemolýza glycerolem indukovaná
Pipemidová kyselina
Placentární laktogen
Plasma tromboplastin antecedent - PTA -> Faktor XI
Plasmin inhibitor -> Alfa-2-antiplazmin
Plasminogen Activator Inhibitor -> Inhibitor t-PA
Plasminogen Activator Inhibitor -> Inhibitor t-PA
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW)
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW-SD)
Plazma
Plazmablast -> Plazmoblast
Plazmatické buňky
Plazmatický protein A asociovaný s graviditou
Plazminogen
Plazminogen - aktivita
Plazminogen - antigen
Plazminogen - koagulačně
Plazminogen - kvantitativně
Plazmoblast
Plazmocyty -> Plazmatické buňky
PLG -> Plazminogen - kvantitativně
PLG -> Plazminogen - koagulačně
PLG -> Plazminogen
PLG -> Plazminogen - aktivita
PLG -> t-PA - aktivita
Plicní zkraty -> Neoxygenovaná krev
Plicní zkraty
Plísně
Plísně kvalitativně
PLT -> Trombocyty
PMDW -> Trombocyty (PMDW)
PMN elastáza -> Elastáza
PNT -> DNT - APTT pacienta
PNT -> DNT - koagulace ovlivněná LA
PNT -> DNT - pacienta
pO2
pO2 diference
pO2 diference(T)
pO2(T)
Počet fragmentů
Počet konkrementů
Podání 100 mg 13-C urey
Podíl oxygenovaného hemoglobinu -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Podkožní tuk subskapulární -> Tělo-řasa subskapulární
Polychromatofilní erytroblast -> Normoblast polychromatofilní
Polychromatofilní normoblast -> Normoblast polychromatofilní
Polymorfonukleáry -> Granulocyty
Polynukleáry -> Granulocyty
Poměr 13-C / 12-C
Popis a interpret. koag. nálezu
Popis barvy
Popis jádra
Popis makr. změn v likvoru
Popis povrchu
Popis řezu
Popis tvaru
Popis změn b.(B)
Popis změn b.(dřeň)
Popis změn b.(tek.)
Popis změn elektroforeogramu
Popis změn erytroc.
Popis změn leukoc.
Popis změn tromb.
Porfobilinogen
Porfobilinogen syntáza -> ALA dehydratáza
Porfobilinogendeamináza
Porfyriny (průkaz)
Porfyriny celkové
Post-gamma globulin -> Cystatin C
Povrch tělesný -> Tělo-povrch
Poznámka
Poznámka k žádance 1 kódem
Poznámka k žádance 2 kódem
Poznámka k žádance 3 kódem
Poznámka k žádance 4 kódem
Poznámky k žádance 1 textem
Poznámky k žádance 2 textem
Poznámky k žádance 3 textem
Poznámky k žádance 4 textem
Poznámky-jiné
Pre-beta-lipoproteiny
Prealbumin
Pregnancy-Associated Plasma Protein A -> Plazmatický protein A asociovaný s graviditou
Pregnenolon
Pregnenolon-sulfát
Pregnenolonsulfát -> Pregnenolon-sulfát
Prekalikrein - funkční aktivita
Prekalikrein - stanov. antigenu
Primidon
Primidon*
pro-Gastrin Releasing Peptide
Proakcelerin -> Faktor V
ProC Global - čas bez aktivátoru
ProC Global - čas s aktivátorem
ProC Global - normalizovaný poměr
ProC Global -s def. FV - čas bez aktivátoru
ProC Global -s def. FV - čas s aktivátorem
ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr
Proerytroblast
Progesteron
Progesteronové receptory
Prognostický zánětlivý a nutriční index
Proinsulin
Proinsulin C-peptid -> C-peptid
Prokainamid
Prokainamid*
Prokalcitonin
Prokalcitonin semikv.
Prokonvertin -> Faktor VII
Prolaktin
Prolin
Prolin/kreatinin
Prolymfocyty
Promegakaryocyt
Promegaloblast
Promonocyt
Promyelocyt
Propeptid prokolagenu I C-term.
Propeptid prokolagenu I N-term.
Propoxyfen (průkaz)
Propoxyphene -> Propoxyfen (průkaz)
Prostaglandin-D syntáza -> Beta-trace protein
Prostaglandin-H2 D-izomeráza -> Beta-trace protein
PROT
Protein C
Protein C - aktivita
Protein C - antigen
Protein C - kontrola
Protein C Global
Protein C Global-FV def. plazma
Protein celkový
Protein S
Protein S - aktivita
Protein S - celkový, arb. konc.
Protein S - kontrola
Protein S - volný, arb. konc.
Protein S celkový
Protein S volný
Protein S-100 B -> S100B
Protein S-100 beta -> S100B
Protein semikvantitativně
Protein/kreatinin
Protilátky -> Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6 IgG
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgG -> Anti-HHV6 IgG (titr)
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgM -> Anti-HHV6 IgM
Protilátky proti lidskému herpetickému viru 6 třídy IgM -> Anti-HHV6 IgM (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy IgG
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-tyreoglobulin IgG
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-mikrosomy
Protilátky proti štítné žláze -> Anti-TSH receptor
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy IgG
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy IgG (titr)
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze -> Anti-mikrosomy
Protilátky proti viru lidského imunodeficitu typ 1 -> Anti-HIV 1
Protilátky proti viru lidského imunodeficitu typ 1, 2 -> Anti-HIV 1,2
Protilátky proti viru spalniček -> Anti-morbilli
Protilátky proti viru spalniček -> Anti-morbilli (titr)
Protoporfyrin celkový
Protrombin -> Faktor II
Protrombin mutace -> Faktor II gen
Protrombinový test
Protrombinový test -> PT - konfirmace 0 h
Protrombinový test -> PT - konfirmace kontrola
Protrombinový test -> PT - korekce 1 h
Protrombinový test -> PT - konfirmace 1 h
Protrombinový test -> PT - korekce 2 h
Protrombinový test -> PT - konfirmace 2 h
Protrombinový test -> Tromboplast. test-kontr.
Protrombinový test normálu po 1 hod
Protrombinový test normálu po 2 hod
Protrombinový test - INR
Protrombinový test normálu
Protrombinový test po 1 hod
Protrombinový test po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+1P
Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+4P
Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod
Protrombinový test směs 4N+1P
Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod
Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod
Protrombinový test-ratio
PROTSPE
PRPPs -> Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Prsní žláza -> Tělo-prsní žláza
Prsténčité sideroblasty -> Sideroblasty prsténčité
Průkaz tuku ve stolici -> Tukové kapénky
První složka jádra
První složka na řezu
První složka povrchu
První vrstva, 1. složka
První vrstva, 2. složka
První vrstva, 3. složka
První vrstva, 4. složka
První vrstva, 5. složka
Příjem 100 g glukózy
Příjem 2 g Ac-Tyr-PAB
Příjem 25 g xylózy
Příjem 5 g xylózy
Příjem 5000 j/kg AVIT
Příjem 75 g glukózy
Příjem pankreozyminu
Příjem pentagastrinu
Příjem sekretinu
Přímý antiglobulinový test -> Erytrocyty s protilátkou
Přímý Coombsův test -> Erytrocyty s protilátkou
PS -> Protein S
PS celkový -> Protein S celkový
PS volný -> Protein S volný
PSA - podíl volné frakce
PSA celkový
PSA volný
Pseudocholinesterasa -> CHS
Pseudocholinesteráza -> CHS
Pseudoválce
Pseudoválce kvalitativně
Pseudoválce semikvantitat.
PT - konfirmace 0 h
PT - konfirmace 1 h
PT - konfirmace 2 h
PT - konfirmace kontrola
PT - korekce 0 h
PT - korekce 1 h
PT - korekce 2 h
PTH -> Parathyrin intaktní
PTH-I -> Parathyrin intaktní
Pubické ochlupení -> Tělo-pubické ochlupení
Purinnukleosidfosforylasa -> Purinnukleosidfosforyláza
Purinnukleosidfosforyláza
Purpurin
px -> Kyslík (px)
px(T) -> Kyslík (px, T)
Pyr.+deoxypyr. celk.
Pyr.+deoxypyr. celk./kr.
Pyr.+deoxypyr. volný
Pyr.+deoxypyr. volný/kr.
Pyridinolin celk./kreat.
Pyridinolin celkový
Pyridinolin volný
Pyridinolin volný/kreat.
Pyroglobulin
Pyrohroznová kyselina -> Pyruvát
Pyruvát
Pyruvát/kreatinin
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii
Q horečka -> Anti-Coxiella burnetii (titr)
Qs/Qt -> Plicní zkraty
Quételetův index -> Tělo-Body mass index
Quickův test -> Protrombinový test
Quickův test -> PT - konfirmace 0 h
Quickův test -> PT - konfirmace kontrola
Quickův test -> PT - korekce 1 h
Quickův test -> PT - konfirmace 1 h
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+1P
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+4P
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod
Quickův test -> Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod
Quickův test -> PT - korekce 2 h
Quickův test -> PT - konfirmace 2 h
Quickův test -> Protrombinový test směs 4N+1P
Quickův test -> Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod
Quickův test -> Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod
Quickův test -> Tromboplast. test-kontr.
Quickův test -> Protrombinový test po 1 hod
Quickův test -> Protrombinový test po 2 hod
Quickův test -> Protrombinový test normálu
Quickův test -> Protrombinový test normálu po 1 hod
Quickův test -> Protrombinový test normálu po 2 hod
Quickův test - INR -> Protrombinový test - INR
Quickův test -ratio -> Protrombinový test-ratio
Rapamune -> Sirolimus
Rapamycin-(9CI) -> Sirolimus
RBC -> Erytrocyty
RBC -> Erytrocyty
RDW -> Erytrocyty (RDW)
RDW -> Erytrocyty (RDW-SD)
Red distribution width -> Erytrocyty (RDW)
Red distribution width -> Erytrocyty (RDW-SD)
Redukovaný hemoglobin -> Deoxyhemoglobin
Rekalc. čas plazmy - kontrola
Rekalcifikační čas plazmy
Renální fosfátový práh
Renální profil
RENFCE
Renin
Reptil.test-kontrola
Reptilázový čas -> Reptilázový test - normál
Reptilázový čas -> Reptilázový test - poměr
Reptilázový test
Reptilázový test - normál
Reptilázový test - poměr
Retikulární buňky
Retikulocyt (MCVR)
Retikulocyty
Retikulocyty (IRFH)
Retikulocyty (IRFMH)
Retinol -> Vitamin A (zrušen)
Retinol -> Vitamin A
Retrakce koagula
Reverzní T3 -> T3 reverzní
Revmatoidní faktor -> Anti-imunoglobuliny
Revmatoidní faktor -> Anti-imunoglobuliny (titr)
Revmatoidní faktor IgA -> Anti-imunoglobuliny IgA
Revmatoidní faktor IgG -> Anti-imunoglobuliny IgG
Revmatoidní faktor IgM -> Anti-imunoglobuliny IgM
Rezorpce vody -> Tubulární rezorpce vody
RF-IgA
RF-IgG
RF-IgM
Rh C
Rh c
Rh Cw
Rh D
Rh D + weak
Rh E
Rh e
RiCo -> von Willebrandův faktor - funkce
RIPA -> Agregace stimul. - RIS
RIPA - kontr. -> AG stimul. RIS - kontr.
RMIT -> Mitóza erytrocytární
RNA enteroviru
RNA RS viru
RNA viru hepatitidy C
RNA viru hepatitidy C (kvant.)
RNA viru hepatitidy G
Rosenthal factor -> Faktor XI
Rősnerův index -> Směsný test pro dg. LA
Rotaviry
Rozpory parametrů 1
Rozpory parametrů 2
Rozpory parametrů 3
Rozpory parametrů 4
Rozpustné komplexy fibrinových monomerů -> Monomery fibrinu
Rozpustné komplexy fibrinových monomerů -> Monomery fibrinu - kontr
RROW -> Červená řada - BM
RS virus
RTG nález
RTG vyšetření
Russel Viper Venom Time -> RVVT
Russel Viper Venom Time -> RVVT - korekce 0 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 0 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace kontr.
Russel Viper Venom Time -> RVVT - korekce 1 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 1 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - korekce 2 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - konfirmace 2 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - kontrola
Růstový faktor podobný insulinu 1 -> IGF-1
Růstový hormon -> STH*
Růstový hormon -> STH
RVVT
RVVT - konfirmace 0 h
RVVT - konfirmace 1 h
RVVT - konfirmace 2 h
RVVT - konfirmace kontr.
RVVT - kontrola
RVVT - korekce 0 h
RVVT - korekce 1 h
RVVT - korekce 2 h
S100B
Sádra
Sacharidy
SAICAr
SAICAr kval.
SAICAr/kreatinin
Salicylát
Salicylát semikvant.
Salicylát*
Saturace frakční (podíl O2Hb)
Saturace hemoglobinu kyslíkem -> Oxyhemoglobin
Saturace hemoglobinu kyslíkem
Saturace transferinu -> Transferin saturovaný železem
SCC -> SCCA
SCCA
SCOT
Screening protilátek
Screening protilátek - enz.
Screening protilátek - chlad.
Screening protilátek - NAT
Screening protilátek - sol.
Sdružený nález kumul.
Sdružený nález kumul. D
Sdružený nález rutinní
Sdružený nález rutinní D
Sdružený nález SCR 01
Sdružený nález SCR 01 D
Se
Sebakát
Sebakát/kreatinin
Segmenty -> Granulocyty
Segmenty bazofilní -> Bazofilní segmenty
Segmenty eozinofilní -> Eozinofilní segmenty
Segmenty neutrofilní -> Neutrofilní segmenty
Selen -> Se
Serin
Serin/kreatinin
Serotonin
Sérum
Sex-hormone binding globulin -> SHBG
Sexual hormone binding globulin -> SHBG
SHBG
Short chain AcylCoA-DH
Short-chain-3-OH-acylCoADH
Schistocyty -> Schizocyty
Schizocyty
Sialová kyselina
Sialová kyselina - lipidy
Sialyloligosacharidy
SID efektivní, aktuální pH
SID efektivní, pH 7,40
Sideroblasty
Sideroblasty prsténčité
Siderocyty
Siderofágy
Siderophilin -> Transferin
Síran vápenatý -> Sádra
Sirolimus
Sirolimus*
Složení centra -> Složení jádra
Složení centra -> První složka jádra
Složení centra -> Druhá složka jádra
Složení centra -> Třetí složka jádra
Složení centra -> Čtvrtá složka jádra
Složení centra -> Pátá složka jádra
Složení čtvrté vrstvy
Složení druhé vrstvy
Složení jádra
Složení na lomu -> Složení na řezu
Složení na lomu -> První složka na řezu
Složení na lomu -> Druhá složka na řezu
Složení na lomu -> Třetí složka na řezu
Složení na lomu -> Čtvrtá složka na řezu
Složení na lomu -> Pátá složka na řezu
Složení na lomu -> Složení první vrstvy
Složení na lomu -> První vrstva, 1. složka
Složení na lomu -> První vrstva, 2. složka
Složení na lomu -> První vrstva, 3. složka
Složení na lomu -> První vrstva, 4. složka
Složení na lomu -> První vrstva, 5. složka
Složení na lomu -> Složení druhé vrstvy
Složení na lomu -> Druhá vrstva, 1. složka
Složení na lomu -> Druhá vrstva, 2. složka
Složení na lomu -> Druhá vrstva, 3. složka
Složení na lomu -> Druhá vrstva, 4. složka
Složení na lomu -> Druhá vrstva, 5. složka
Složení na lomu -> Složení třetí vrstvy
Složení na lomu -> Třetí vrstva, 1. složka
Složení na lomu -> Třetí vrstva, 2. složka
Složení na lomu -> Třetí vrstva, 3. složka
Složení na lomu -> Třetí vrstva, 4. složka
Složení na lomu -> Třetí vrstva, 5. složka
Složení na lomu -> Složení čtvrté vrstvy
Složení na lomu -> Čtvrtá vrstva, 1. složka
Složení na lomu -> Čtvrtá vrstva, 2. složka
Složení na lomu -> Čtvrtá vrstva, 3. složka
Složení na lomu -> Čtvrtá vrstva, 4. složka
Složení na lomu -> Čtvrtá vrstva, 5. složka
Složení na lomu -> Složení páté vrstvy
Složení na lomu -> Pátá vrstva, 1. složka
Složení na lomu -> Pátá vrstva, 2. složka
Složení na lomu -> Pátá vrstva, 3. složka
Složení na lomu -> Pátá vrstva, 4. složka
Složení na lomu -> Pátá vrstva, 5. složka
Složení na řezu
Složení páté vrstvy
Složení povrchu
Složení první vrstvy
Složení třetí vrstvy
Směsný test pro dg. LA
sO2 -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
SOD
Sodík -> Na
Solub. transferin. receptor (SC)*
Solubilní transferinový receptor
Solubilní transferinový receptor - index -> sTfR index
Somatostatin*
Somatotropní hormon -> STH*
SONO vyšetření
SP1-glykoprotein
Specifická hmotnost -> Hustota
Specifická hmotnost -> Hustota (odhad)
Specifická hmotnost sdělovaná -> Hustota (sdělovaná)
Specifické IgE
Spermie
Spermie (kvalita)
Spermiogram -> Spermie (kvalita)
Spofagnost Pankenzan test -> Zevní sekrece pankreatu
Srážlivost
Stanovení zastoupení B lymfocytů rozetovým testem -> M-rozety
Stanovení zastoupení T lymfocytů rozetovým testem -> E-rozety
Stapletonův index (U,P)
Stapletonův index (U,S)
Stav materiálu
Stav materiálu 1
Stav materiálu 2
Stav materiálu 3
Stav materiálu 4
sTfR -> Solub. transferin. receptor (SC)*
sTfR index
STH
STH*
Strong Ion Difference, effective (actual pH) -> SID efektivní, aktuální pH
Strong Ion Difference, effective (pH = 7,40) -> SID efektivní, pH 7,40
Struvit
Středně a vysoce nezralá frakce retikulocytů -> Retikulocyty (IRFMH)
Střední denzita trombocytu -> Trombocyt (MPC)
Střední jádra leukocytů
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu -> Hemoglobin (MCHC)
Střední objem erytrocytů -> Erytrocyt (MCV)
Střední objem retikulocytu -> Retikulocyt (MCVR)
Střední objem trombocytů -> Trombocyt (MPV)
Střední obsah hemoglobinu v retikulocytu -> Hemoglobin (MCHR)
Střední suchá masa trombocytu -> Trombocyt (MPM)
Stuart - Prower faktor -> Faktor X
Stypenový čas - kontrola -> Dilute Russel viper ven. t. - k.
Stypvenový čas -> Dilute Russel viper venom test
Stypvenův test -> RVVT
Stypvenův test -> RVVT - korekce 0 h
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 0 h
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace kontr.
Stypvenův test -> RVVT - korekce 1 h
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 1 h
Stypvenův test -> RVVT - korekce 2 h
Stypvenův test -> RVVT - konfirmace 2 h
Stypvenův test -> RVVT - kontrola
Suberát
Suberát/kreatinin
Subkapulární kožní řasa -> Tělo-řasa subskapulární
Subutex průkaz -> Buprenorfin průkaz
Sudan B -> Lipidy - Sudan B
Sukcinát
Sukcinát/kreatinin
Sukcinylaceton
Sukcinylaceton/kreatinin
Sukcinyladenozin
Sukcinyladenozin/kreatinin
Sulfadiazin
Sulfamethoxazol
Sulfhemoglobin
Suprailiakální kožní řasa -> Tělo-řasa suprailiakální
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) -> Erytrocyty (RDW)
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) -> Erytrocyty (RDW-SD)
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW)
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW-SD)
Škrobové zrno
Šťavelan -> Oxalát
Štěpné produkty fibrinu (fibrinogenu) -> FDP
t-PA
t-PA - aktivita
t-PA - antigen
t-PA - antigen (arb. konc.)
T3 celkový
T3 reverzní
T3 volný
T4 celkový
T4 volný
Tacrolimus
TAG 72 -> CA 72-4
Tartarát resistentní kyselá fosfatáza -> ACP kostní
Tartarát resistentní kyselá fosfatáza -> ACP kostní
TAT -> TAT komplex
TAT komplex
TATI
Taurin
Taurin/kreatinin
TBG
TCT -> Trombinový test - diluce 1+1
TCT -> Trombinový test - diluce 1+3
TCT -> Trombinový test - normál
TČ -> Trombinový test - diluce 1+1
TČ -> Trombinový test - diluce 1+3
TČ -> Trombinový test - normál
Tělesná výška vstoje -> Tělo-výška vstoje
Tělesný povrch -> Tělo-povrch
Tělo-Body mass index
Tělo-délka vleže
Tělo-hmotnost
Tělo-hmotnost k výšce
Tělo-obvod frontookcipitální
Tělo-povrch
Tělo-prsní žláza
Tělo-pubické ochlupení
Tělo-růstová rychlost
Tělo-řasa subskapulární
Tělo-řasa suprailiakální
Tělo-řasa tricipitální
Tělo-střední obvod paže
Tělo-temenokostrční délka
Tělo-výška vsedě
Tělo-výška vstoje
Telopeptid CTx-beta(mass)
Telopeptid CTx/kreatinin
Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Telopeptid kolagenu CTx-beta
Telopeptid kolagenu ICTP
Telopeptid kolagenu NTx
Telopeptid NTx/kreatinin
Teofylin
Teofylin*
Teplota aktuální
Test kompatibility - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Test kompatibility - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Test kompatibility - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Test kompatibility - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Test s batroxobinem -> Reptilázový test - normál
Test s batroxobinem -> Reptilázový test - poměr
Test s enzymy podobnými trombinu -> Reptilázový test - normál
Test s enzymy podobnými trombinu -> Reptilázový test - poměr
Test slučitelnosti - enz. -> Kompatibilita krví - enz.
Test slučitelnosti - chlad. -> Kompatibilita krví - chlad.
Test slučitelnosti - NAT -> Kompatibilita krví - NAT
Test slučitelnosti - sol. -> Kompatibilita krví - sol.
Test tepelné stability hemoglobinu -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Test tepelné stability hemoglobinu -> Hemoglobin tepelně nestabilní
Testikulární objem -> Varle-pravé
Testikulární objem -> Varle-levé
Testis (dx.) -> Varle-pravé
Testis (sin.) -> Varle-levé
Testosteron
Testosteron volný
Tetradecenát
Tetradekanát -> Myristát
Tetradekanát
Tetrajódthyronin volný -> T4 volný
Tetrajódtyronin -> T4 celkový
THFA -> Folát
Thiolasa -> Beta-oxothioláza
Thioláza -> Beta-oxothioláza
Thiopental
Thiopental*
Thiosulfáty semikvantitativně
Thrombelastogram -> Trombelastogram
Thrombinový index -> Trombinový test - poměr
Thrombinový test -> Trombinový test
Thrombokrit -> Trombokrit
Thymidinkinasa -> Thymidinkináza
Thymidinkináza
Thymin
Thymin/kreatinin
THYREO
Thyreotropin -> TSH
Thyrocalcitonin -> Kalcitonin
Thyroid stimulating hormone -> TSH
Thyroxin -> T4 celkový
Thyroxin - vaz. kap.
Thyroxin volný -> T4 volný
TIBC -> Vazebná kapacita Fe
Tl
Tlak barometrický -> Vzduch (tlak)
TNF alfa
Tobramycin
Tobramycin*
Tokoferol
Tolerance glukózy
Topiramát
Topiramát*
Total Protein S -> Protein S celkový
Total PS -> Protein S celkový
total T3 -> T3 celkový
total T4 -> T4 celkový
Toxikologická vyšetření
Toxin Clostridium difficile
TPA
TPA - hmotnostní konc.*
TPS
TRACP -> ACP kostní
TRACP -> ACP kostní
TRAK -> Anti-TSH receptor
Transferin
Transferin (CHD)
Transferin saturovaný železem
Transferrin -> Transferin
Transglutamináza -> Faktor XIII
Transglutamináza -> Faktor XIII - indukce stability
Transportní bílkoviny pro T4 a T3 -> TBG
Transthyretin -> Prealbumin
Treonin
Treonin/kreatinin
Triacylglyceroly -> Triglyceridy
Triamteren
Tricipitální kožní řasa -> Tělo-řasa tricipitální
Tricykl. aktidepresiva (průkaz)
Tricyklic. antidepresiva
Tridymit
Triglyceridy
Trichomonády kvalitativně
Trichomonády semikvant.
Trijodthyronin -> T3 celkový
Trijódthyronin volný -> T3 volný
Trimethylxanthin -> Kofein
Tripelfosfát -> Krystaly struvitu
Trombelastogram
Trombin generační test - AUC
Trombin generační test - lag time
Trombin generační test - Peak trombin
Trombin generační test - tPeak trombin
Trombin generační test - Velocity index
Trombinový čas -> Trombinový test - diluce 1+1
Trombinový čas -> Trombinový test - diluce 1+3
Trombinový čas -> Trombinový test - normál
Trombinový index -> Trombinový test - poměr
Trombinový test
Trombinový test - diluce 1+1
Trombinový test - diluce 1+3
Trombinový test - normál
Trombinový test - poměr
Trombinový test - TM
Trombinový test-kontrola
Trombocyt (MPC)
Trombocyt (MPM)
Trombocyt (MPV)
Trombocyty
Trombocyty (PCDW)
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (PDW-SD)
Trombocyty (PMDW)
Trombokrit
Trombomodulin
Tromboplast. test - ISI
Tromboplast. test-kontr.
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+1P
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+4P
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 4N+1P
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test po 1 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test po 2 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test normálu
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test normálu po 1 hod
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test normálu po 2 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test
Tromboplastinový test -> PT - konfirmace 0 h
Tromboplastinový test -> PT - konfirmace kontrola
Tromboplastinový test -> PT - korekce 1 h
Tromboplastinový test -> PT - konfirmace 1 h
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+1P
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+4P
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod
Tromboplastinový test -> PT - korekce 2 h
Tromboplastinový test -> PT - konfirmace 2 h
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 4N+1P
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test po 1 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test po 2 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test normálu
Tromboplastinový test -> Protrombinový test normálu po 1 hod
Tromboplastinový test -> Protrombinový test normálu po 2 hod
Tromboplastinový test - INR -> Protrombinový test - INR
Tromboplastinový test-ratio -> Protrombinový test-ratio
Trombotest
Trombotest - INR
Trombotest - kontrola
Troponin I
Troponin I (průkaz)
Troponin I ultrasenzitivní
Troponin T
Troponin T (průkaz)
Troponin T ultrasenzitivní
Tryptofan
Třetí složka jádra
Třetí složka na řezu
Třetí složka povrchu
Třetí vrstva, 1. složka
Třetí vrstva, 2. složka
Třetí vrstva, 3. složka
Třetí vrstva, 4. složka
Třetí vrstva, 5. složka
TSH
TT -> Trombinový test - diluce 1+1
TT -> Trombinový test - diluce 1+3
TT -> Trombinový test - normál
tT3 -> T3 celkový
tT4 -> T4 celkový
Tubulární rezorpce vody
Tukové kapénky
Tuky -> Lipidy - Sudan B
Tumorózní buňky
Tyče bazofilní -> Bazofilní tyče
Tyče eozinofilní -> Eozinofilní tyče
Tyče neutrofilní -> Neutrofilní tyče
Typ odběru
Typizace erytroctů - popis
Typovací panel - enz. -> Identifikace protilátek - enz.
Typovací panel - chlad. -> Identifikace protilátek - chlad.
Typovací panel - NAT -> Identifikace protilátek - NAT
Typovací panel - sol. -> Identifikace protilátek - sol.
Tyreoglobulin
Tyreotropní hormon -> TSH
Tyrokalcitonin -> Kalcitonin
Tyronin -> T3 celkový
Tyronin volný -> T3 volný
Tyrosin-phosphatase-like antigen autoantibodies -> Anti-IA-2
Tyroxin vážící globulin -> TBG
Tyrozin
Tyrozin/kreatinin
UBT - Urea Breath Test (Helicobacter pylori) -> Helicobacter pylori UBT
Uhličitan vápenatý -> Aragonit
Unmeasured anions -> Neměřené anionty
Unmeasured anions, corrected -> Neměřené anionty korigované
Uracil
Uracil/kreatinin
Urát
Urát amonný
Urát draselný
Urát sodný
Urát/kreatinin
Urea
Uricit -> Močová kyselina
Uridin
Uridin/kreatinin
Urobilinogen
Urobilinogen semikvantitativně
UROLIT
Uroporfyrin
Uroporfyrinogen I syntáza -> Porfobilinogendeamináza
Uroporfyrinogen I syntetáza -> Porfobilinogendeamináza
V
Válce
Válce bakteriální, kvalitativně
Válce bakteriální, kvantitativně
Válce bakteriální, semikvantitativně
Válce buněčné, kvalitativně
Válce buněčné, kvantitativně
Válce buněčné, semikvantitativně
Válce epiteliální
Válce epiteliální kvalit.
Válce epitelové semikvant.
Válce erytrocyt. semikvant.
Válce erytrocytární
Válce erytrocytární kvalit.
Válce granul. semikvant.
Válce granulované
Válce granulované kvalit.
Válce hyalinní
Válce hyalinní kvalit.
Válce hyalinní semikvant.
Válce kvalitativně
Válce leukocyt. semikvant.
Válce leukocytární
Válce leukocytární kvalit.
Válce renálních tubulárních buněk, kvalitativně
Válce renálních tubulárních buněk, kvantitativně
Válce renálních tubulárních buněk, semikvant.
Válce semikvantitat.
Válce semikvantitativně
Válce tukové, kvalitativně
Válce tukové, kvantitativně
Válce tukové, semikvantitativně
Válce urátové
Válce urátové kvalit.
Válce urátové semikvant.
Válce voskové
Válce voskové kvalit.
Válce voskové semikvant.
Válce žlučové semikvant.
Valin
Valin/kreatinin
Valproát
Valproát volný
Vanadium -> V
Vanilmandelát
Vanilmandelát - průkaz
Vanilmandelát/kreatinin
Vankomycin
Vápník -> Ca
Varle-levé
Varle-pravé
Vasopresin
Vaterit
Vazebná kapacita Fe
Včelí vosk
VDRL/RRR (titr)
Velikost max. průměru
Velká jádra leukocytů
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C22 -> Very long chain FA - C22
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C24 -> Very long chain FA - C24
Velmi dlouhé mastné kyseliny - C26 -> Very long chain FA - C26
Velmi dlouhé mastné kyseliny C24/C22 -> Very long chain FA C24/C22
Velmi dlouhé mastné kyseliny C26/C22 -> Very long chain FA C26/C22
Very long chain FA - C22
Very long chain FA - C24
Very long chain FA - C26
Very long chain FA C24/C22
Very long chain FA C26/C22
Virus influenza A
Virus influenza B
Virus parainfluenza 1
Virus parainfluenza 2
Virus parainfluenza 3
Viskozita krve -> Krev
Viskozita plazmy -> Plazma
Viskozita séra -> Sérum
Vitamin A
Vitamin A (zrušen)
Vitamin B12
Vitamin B12*
Vitamin Bt -> Karnitin volný
Vitamin C
Vitamin C (kvalit.)
Vitamin D -> Kalcitriol
Vitamin E -> Tokoferol
Vlákna svalová
Voda
Vodíkový kation
Volné beta HCG -> hCG beta podjednotka - volná
Volné Fe -> Extracelulární Fe
Volné mastné kyseliny -> Mastné kyseliny - volné
Volný testosteron -> Index volného testosteronu
von Willebrandův faktor - antigen
von Willebrandův faktor - funkce
von Willebrandův faktor - funkce ristocetin. kofaktoru
von Willebrandův faktor - schiopnost vázat FVIII
von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen
von Willebrandův faktor antigen
Vyš. bakteriologické
Vyš. parazitologické
Vyš. virologické
Vyšetření kloubního punktátu
Vyšetření konkrementu
Vyšetření stolice na OK - scr.
Vyšetření toxikologické
Výška aktuální
Výška tělesná vstoje -> Tělo-výška vstoje
Vzduch (tlak)
WAP four-disulphide core domain protein 2 -> HE4
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty
WBC -> Leukocyty
Weddellit
Whewellit
Whitlockit
X - buňky -> Nezařad. buňky (bílá řada)
Xantin
Xantin/kreatinin
Xylosa -> Xylóza
Xylóza
Xylóza (průkaz)
Xylózový absorpční test
Xylózový toleranční test -> Xylózový absorpční test
Zastoupení mononukleárů v rozpočtu leukocytů z CSF -> Mononukleáry (mono+lymfo)
Zevní sekrece pankreatu
Zibor - antiXa aktivita
Zkraty plicní -> Neoxygenovaná krev
Zn
Zn komplex protoporfyrinu -> Zn-protoporfyrin
Zn-protoporfyrin
Železo -> Fe
Žírná buňka -> Mastocyt
Žlučové kyseliny celkové