Obsah číselníku objednávek mikrobiologických vyšetření

AUTOBJ Objednáno laboratoří na základě kultivačního vyšetření
ATBKVANTVyšetření citlivosti k ATB - kvantitativně (MIC)
ATBKVALIVyšetření citlivosti k ATB - kvalitativně
MBC Stanovení MBC (test baktericidie séra)
AUTOVAKCZhotovení autovakcíny
KMENDOURDourčení bakteriálního kmene
STERAUTOVyšetření účinnosti sterilizátorů a autoklávů
KONTSTERKontrola sterility