Obsah číselníku TABTA

1 Trvalé bydliště pacienta
2 Přechodné bydliště pacienta
3 Příbuzný pacienta
4 Praktický lékař pacienta
5 Zaměstnavatel pacienta
6 Plátce nemocenských dávek pacienta
7 Zdravotnické zařízení pacienta
8 Právní zástupce pacienta
9 Farnost pacienta
A Zdravotnické pracoviště
B Zdravotní pojišťovna
L Laboratoř
O Adresa odesílatele
P Adresa příjemce
S Základní škola dětského pacienta
X Jiná adresa