Obsah číselníku tříd komponent

ELE Elektrolyty
ENZ Enzymy
PROT Proteiny
SAC Sacharidy, aminosacharidy
LIP Lipidy
LIPR Lipoproteiny
ANOR Anorganické látky
ORGA Organické (karboxylové) kyseliny a jejich deriváty
PHBG Acidobazické parametry, pH a krevní plyny
HOR Hormony, mediátory
TM Tumormarkery
DRUG Léky
XENB Xenobiotika (kromě léků)
HEPM Hepatální markery, AG a AB virových onemocnění jater
ABI Protilátky infekčních onemocnění
AB Protilátky
SIGE Specifické IgE
AUAB Autoprotilátky
ENVA Protilátky proti antigenům zevního prostředí
AG Antigeny
AGI Antigeny infekčních onemocnění
ALDKET Karbonylové sloučeniny
ALK Alkoholy
TREL Stopové prvky, kovy
CYCL Cyklické deriváty hemoproteinů
STE Steroidy
VIT Vitaminy
AMAC Aminokyseliny
NUCL Nukleové kyseliny, nukleosidy a nukleotidy
PURPYR Puriny a pyrimidiny
BGR Krevní skupinové systémy
RECEPT Receptory
BCEL Krevní buňky, jejich pozměněné formy a charakteristiky
TCEL Tkáňové buňky
GAM Pohlavní buňky
VIR Viry
BAC Bakterie
FUNG Houby a plísně
PARA Paraziti
CAL Konkrementy
KORP Korpuskulární (nebuněčné) entity
FT Funkční testy zátěžové
FTN Funkční testy nezátěžové
ANTR Antropometrické veličiny
CALC Položky vypočítávané
METBIL Výpočty pro metabolické bilance
MISC Ostatní nezatříděné komponenty
X Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
IS Informační systémy - obecně
SCI Sledování v časovém intervalu
ISNR IS - nelaboratorní obory - RDO
MN Mikrobilogická vyšetření - pro potřeby IS