Obsah číselníku typů odběru pro škály

MS S manžetou a vsedě
ML S manžetou a vleže
VS Bez manžety (volně) a vsedě
VL Bez manžety (volně) a vleže
VSED Odběr vsedě
VLEZ Odběr vleže
HGMS Manžeta, vsedě, za podmínek zvýšeného g
HGML Manžeta, vleže, za podmínek zvýšeného g
HGVS Bez manžety, vsedě, za podmínek zvýšeného g
HGVL Bez manžety, vleže, za podmínek zvýšeného g
HPMS S manžetou, vsedě, za podmínek přetlaku
HPML S manžetou, vleže, za podmínek přetlaku
HPVS Bez manžety, vsedě, za podmínek přetlaku
HPVL Bez manžety, vleže, za podmínek přetlaku