Obsah čísel. typů položek z hlediska územní platnosti

N Položka národního číselníku
L Položka lokálního číselníku