Obsah číselníku kvalit vazeb

LV Objem materiálu
LT Čas sběru materiálu
LS Stav materiálu
LO Typ odběru materiálu
LJ Poznámky a jiné informace
NP Neurčená (obecná) procedura
UO Uložení odpadu
UC Uložení koncentrace
MN Mikrobiologický nález
RP Rozepsat povinně - skupiny
OP Objednat povinně
OF Objednat fakultativně
SP Sdělit povinně s objednávkou
SF Sdělit fakultativně s objednávkou
IP Povinně k interpretaci
IF Fakultativně k interpretaci
TH Uložení hodnotícího textu
TB Uložení interpretačního bloku
RO Rozepsat objednávku odpadu
D1 Dolní mez časové vzdálenosti 1
D2 Dolní mez časové vzdálenosti 2
D3 Dolní mez časové vzdálenosti 3
H1 Horní mez časové vzdálenosti 1
H2 Horní mez časové vzdálenosti 2
H3 Horní mez časové vzdálenosti 3
X1 Vazba lokální - 1
X2 Vazba lokální - 2
X3 Vazba lokální - 3