Funkční testy - agregace trombocytů

AGREGF Fyziologická agregační odpověď
AGREGS Přítomna pouze sekundární agregační křivka
AGREGL Snížená agregační odpověď
AGREGH Zvýšená agregační odpověď
AGREG0 Žádná agregační odpověď
APREGP Přítomna pouze primární agregační křivka