Funkční testy - fragilita kapilár

FRAGFYZ Fyziologický nález
FRAG0 Nehodnotitelný nález
FRAGLOW Snížená odolnost krevních kapilár
FRAGLOW!Extrémně snížená odolnost krevních kapilár - hematom