Konkrementy - povrch

ALTEROVAAlterovaný
BRADAVCIBradavčitý
HLADKY Hladký
KRYSTALIKrystalický
KRIDOVITKřídovitý
LEDVINITLedvinitý
LESKLY Lesklý
MORUSOVIMorušovitý
NEROVNY Nerovný
POROVITYPórovitý
VOSKOVITVoskovitý
ZRNITY Zrnitý