Kompatibilita krve dárce a příjemce

KOMPAT Kompatibilní
KONZULT.Nekompatibilní in-vitro (konzultujte!)
NEKOMPATNekompatibilní