Krevní skupiny v AB0 Rh (D) systému

0+ 0 Rh(D) pozitivní
0- 0 Rh(D) negativní
0-,DU+ 0 Rh (D)neg se slabou variantou D antigenu
A+ A Rh(D) pozitivní
A- A Rh(D) negativní
A-,DU+ A Rh (D)neg se slabou variantou D antigenu
A1+ A1 Rh(D) pozitivní
A1- A1 Rh(D) negativní
A1-,DU+ A1 Rh (D)neg se slabou variantou D antigenu
A1B+ A1B Rh(D) pozitivní
A1B- A1B Rh(D) negativní
A1B-,DU+A1B Rh (D)neg se slabou variantou D antigenu
A2+ A2 Rh(D) pozitivní
A2- A2 Rh(D) negativní
A2-,DU+ A2 Rh (D)neg se slabou variantou D antigenu
A2B+ A2B Rh(D) pozitivmí
A2B- A2B Rh(D) negativní
A2B-,DU+A2B Rh (D)neg se slabou variantou D antigenu
AB+ AB Rh(D) pozitivní
AB- AB Rh(D) negativní
AB-,DU+ AB Rh (D)neg se slabou variantou D antigenu
B+ B Rh(D) pozitivní
B- B Rh(D) negativní
B-,DU+ B Rh (D)neg se slabou variantou D antigenu