Kvalitativní a semikvantitativní testy

-1 Arbitrární množství -1
-2 Arbitrární množství -2
-3 Arbitrární množství -3
0 Arbitrární množství 0
1 Arbitrární množství 1
2 Arbitrární množství 2
3 Arbitrární množství 3
4 Arbitrární množství 4
5 Arbitrární množství 5
HP Hranice pozitivity hledané komponenty
NASTAL Jev nastal
NEGAT Negativní
NENASTALJev nenastal
NEPROKAZNeprokázán
NEPRITOMNepřítomnost hledané komponenty
POZIT Pozitivní
PROKAZ Prokázán
PRITOMENPřítomnost hledané komponenty
REAKT Reaktivní
STOPY Stopové množství hledané komponenty