Typy odběrů pro potřebu interpretačních škál

VLEZ Odběr vleže
ML Odběr s manžetou a vleže
HGML Odběr s manžetou a vleže, za podmínek zvýšeného g
HPML Odběr s manžetou a vleže, za podmínek přetlaku
VL Odběr bez manžety a vleže
HGVL Odběr bez manžety, vleže, za podmínek zvýšeného g
HPVL Odběr bez manžety a vleže, za podmínek přetlaku
VSED Odběr vsedě
MS Odběr s manžetou a vsedě
HGMS Odběr s manžetou a vsedě, za podmínek zvýšeného g
HPMS Odběr s manžetou a vsedě, za podmínek přetlaku
VS Odběr bez manžety a vsedě
HGVS Odběr bez manžety, vsedě, za podmínek zvýšeného g
HPVS Odběr bez manžety a vsedě, za podmínek přetlaku