Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 

 

Seznam je veden s následující strukturou:

·         datum

·         blok  (je-li změna vázána k bloku) nebo číselník (týká-li se struktury souvisejícího číselníku)

·         položka bloku jehož se změna týká (je-li změna vázána k položce bloku)

·         verze, od níž je změna platná

·         popis změny (včetně zdůvodnění a dalších souvisejících informací)

 

Pokud je přidávána do stávajícího datového bloku nová položka anebo je původní měněna, je též vyznačována změna v tabulce popisu bloku (ve sloupci “změny”). Pokud je přidáván nový datový blok, je počátek jeho platnosti vyznačen v záhlaví tabulky. Informace o aktuální verzi NČLP je pod tabulkou.

 

 

SEZNAM ZMĚN - TABULKA

 

DATUM

BLOK,

ČÍSELNÍK

položka

změna

od verze

popis

 

 

 

 

 

 

2006-12-20

 

 

 

04.01.01

 

Zavedení DS 04.01.01 s NČLP 2.17.01 do praxe - platí od 1. 1. 2007

 

 

 

 

 

 

2007-03-31

XSD soubory

 

04.01.02

Ve všech XSD souborech pro DS 4 došlo ke změně jmenných prostrorů (namespaces) - z označení všech jmenných prostorů bylo vypuštěno číslo verze na konci. Například

xmlns:dsComm="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type-4.01.01"

se změnilo na

xmlns:dsComm="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type"

2007-03-31

nrhiType v ds_idu-4.01.01.xsd

hreoper

04.01.02

Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opraven typ atributu z logical na number0-3. Číslo verze XSD souboru se zvýšilo na ds_idu-4.01.02.xsd

2007-03-31

nrhhType v ds_idu-4.01.01.xsd

nrhi

04.01.02

Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opraven počet výskytů elementu nrhi v nrhh -  do schematu byl doplněn počet výskytů maxOccurs="unbounded"

2007-03-31

nrhiType v ds_idu-4.01.01.xsd

hdrg

04.01.02

Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opravena délka pro atribut hdrg z 3 na 5 (str3 -> str5). Číslo verze XSD souboru se zvýšilo na ds_idu-4.01.02.xsd

2007-03-31

číselník nclpnduv

 

04.01.02

přidán nový číselník nclpnduv (důvod neaktuálnosti položky NČLP)

2007-03-31

číselník nclppol

neaktuv

04.01.02

přidána nová položka neaktduv (char 8) - důvod neaktuálnosti položky NČLP

 

 

 

 

... upgrade číselníků ...

2007-04-02

 

 

04.01.02

Vydání opravy DS 04.01.02 s NČLP 2.18.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... v blocích provedeny úpravy textových popisů, upgrade číselníků ...

2007-10-01

 

 

04.01.03

Vydání upgrade DS 04.01.03 s NČLP 2.19.01

 

 

 

 

 

2007-11-26

číselník SUBLATKY

 

04.01.04

Přidán nový číselník pro NZIS SUBLATKY (substituční látky). Číslo verze XSD souboru uzis-4.01.01.xsd se zvýšilo na uzis-4.02.01.xsd

 

 

 

 

... upgrade číselníků ...

2007-12-01

 

 

04.01.04

Vydání upgrade DS 04.01.04 s NČLP 2.20.01

 

 

 

 

 

2007-12-12

nrrodn

rhp

04.01.05

změna rozsahu povolených hodnot z 6,50 - 7,50 na 650 - 750

2007-12-12

nrpot

ptrvbyd

04.01.05

odstranění nepovinného atributu ptrvbyd

2007-12-12

nrpot

pzamest

04.01.05

odstranění nepovinného atributu pzamest

2007-12-12

nrpot

pnarodn

04.01.05

odstranění nepovinného atributu pnarodn

2007-12-12

nrpot

pdapot

04.01.05

přidány pokyny

2008-01-01

 

 

04.01.05

Vydání upgrade DS 04.01.05 s NČLP 2.20.01

 

 

 

 

 

2008-03-12

číselník ZARNOR

 

04.01.06

Přidán nový číselník pro NZIS ZARNOR (číselník zařízení pro NOR)

2008-03-12

nrnar

nrpi

04.01.06

dosud povinný atribut se mění na nepovinný      

2008-03-12

nrnar

nuko

04.01.06

dosud povinný atribut se mění na nepovinný

2008-04-01

 

 

04.01.06

Vydání upgrade DS 04.01.06 s NČLP 2.21.01

 

 

 

 

 

2008-06-20

 

 

04.02.01

 

2008-06-20

 

 

04.02.01

 

2008-06-20

 

 

04.02.01

 

2008-06-20

 

ku_z_lab

04.02.01

Byly doplněny komentáře ke korektnímu používání NČLP položek

 

 

 

 

 

2008-06-20

nor

 

 

dosud prázdný blok nor byl do DS4 nově zpracován včetně navazujících bloků nor_cast1, nor_cast2, nor_hla, nor_chyba, nor_vstup, nor_vyjimka, nor_vystup (je pouze součástí DS4, z DS3 byl prázdný blok nor odstraněn)

2008-06-20

číselník VVCHY

položka naz

04.02.01

prodloužení položky naz z 200 na 250 znaků

2008-06-20

číselník ZDRPOJ

 

04.02.01

odstraněny nepovinné položky uli, psc, mes, zri, red, tuz, tel, fax

2008-06-20

 

 

04.02.01

Vloženy dva významné dokumenty:

- informační dokument  Datový standard, současný stav a eH

- průzkumový dokument

2008-07-01

 

 

04.02.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.01.

 

 

 

 

 

2008-12-12

číselník ATEST

 

04.02.02

číselník ATEST byl z DS odstraněn

 

2008-12-12

číselník MKN10 -> JDG4

 

04.02.02

s ohledem na kolizi jmen číselníku MKN-10 od UZISu a externího číselníku MKN-10 byl v souladu s názvoslovím VZP změněn název externího číselníku MKN-10 na JDG4. Změna je promítnuta do všech popisů bloků i dokumentů

2008-12-12

auzku

diag

04.02.02

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

dgz

diag

04.02.02

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

faz

diag

04.02.02

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

pnz

diag_poc, diag_kon

04.02.02

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

nrhi

hdgz, hdg1, hdg2, hdg3, hdg4, hdg5, hdgo, hdgzzz, hdg1c, hdg1a

04.02.02

- úprava délky z 5 na max. 5 znaků  (oprava rozporu mezi tabulovým popisem a XML schematem)

- změna připojeného číselníku z MKN-10 (UZIS) na JDG4 (VZP)

2008-12-12

 

 

04.02.02

Vložen průzkumový dokument  Anketa k DASTA a k NČLP - prosíme o jeho zpracování a zaslání (podrobnosti v dokumentu)

2008-12-12

 

 

04.02.02

Na základě požadavků tiskového odboru MZ ČR byla ve všech příkladech upravena rodná čísla a jména tak, aby bylo jednoznačné, že nepatří žádné reálné osobě

2008-12-15

 

 

04.02.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.02.

 

 

 

 

 

2009-02-29

číselník MKN10_5

 

04.02.03

přidán nový číselník pro NZIS MKN10_5 (číselník MKN10 pětimístný)

2009-03-05

p

typpoj

04.02.03

změna délky z 2 na -2

2009-03-15

 

 

04.02.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.03.

 

 

 

 

 

2009-06-02

nrhi

hdgz, hdg1, hdg2, hdg3, hdg4, hdg5, hdgo, hdgzzz, hdg1c, hdg1a

04.02.04

- změna připojeného číselníku z JDG4 (VZP) na MKN10_5 (UZIS)

2009-06-10

číselník MKN10N90

 

04.02.04

již nepoužívaný číselník vyřazen z DS (nebyl na něj odkaz z žádného bloku DS)

2009-06-15

 

 

04.02.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.04.

 

 

 

 

 

2009-09-15

avykhlav, vykhlav

plaod, plado

 

04.02.05

atributy přejmenovány v souladu s číselníkem CISZAR na plati_od, plati_do, změna délky z 6 na 10 znaků a formátu z RRRRMM na RRRR-MM-DD

2009-09-15

v1, v1_ctvrt, v1_pece

 

04.02.05

z bloku v1 odstraněny odkazy na již nepoužívané bloky v1_ctvrt, v1_osoby, definice bloků v1_ctvrt a v1_pece odstraněny z DS

2009-09-15

číselník ZRCHY

položka naz

04.02.05

prodloužení položky naz z 200 na 230 znaků

2009-09-15

diag

 

04.02.05

vytvořen samostatný popis bloku diag (dosud byl popis součástí bloku dgz)

2009-09-15

vrac, vrkpa

priznak

04.02.05

odstraněn nepovinný atribut priznak (kvůli duplicitě - atribut se vztahuje k elemntu kvantita, který též obsahuje povinný atribut priznak)

2009-09-15

kvantita

 

04.02.05

vytvořen samostatný popis bloku kvantita (dosud byl popis součástí bloku vrac)

2009-09-15

revize popisu bloků DS4

 

04.02.05

rozsáhlá revize popisu všech bloků a formální opravy popisů - hlavně oprava délek atributů (sloupec "D") z tvaru "přesně xx" na "maximálně xx"

2009-09-29

 

 

04.02.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.05.

 

 

 

 

 

2009-12-08

nrnar

ndgop, ndgvv1, ndgvv2, ndgvv3, ndgvv4, ndgvv5, ndg1, ndg2, ndg3, ndg4

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrpot

pdg

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrrod

rdgind1, rdgind2, rdgteh1, rgdteh2, rdgpor, rdgsest1, rdgsest2, rdgsc1, rdgsc2

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrvs

vdg1, vdg2, vdg3, vdg4, vdgro1, vdgro2, vdiamel, vdginfo, vdgjine

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

ne

e1, e7

04.03.01

odstraněny elementy e1, e7

2009-12-08

e2

drvyk

04.03.01

změna hodnoty konstanty z E202 na E201

2009-12-08

e3

cisobd

04.03.01

změna výčtu hodnot z 06, 12 na 12

2009-12-08

e3

drvyk

04.03.01

pro atribut určena konstantní hodnota E301

2009-12-08

e3h

radek

04.03.01

změna povolených hodnot z 11-40 na 11-21, 31

2009-12-08

e3od3

radek

04.03.01

změna povolených hodnot z 41-50 na 41-44

2009-12-08

e4

zp201, zp205, zp207, zp211, zp213

04.03.01

změna plného názvu (jména pojišťovny)

2009-12-08

e4

zp222

04.03.01

odstraněn nepovinný atribut zp222

2009-12-08

e4

zp228, zp000, danevid, ucetni, datschr

04.03.01

přidány nepovinné atributy zp228, zp000, danevid, ucetni, datschr

2009-12-08

e5_8

cisobd

04.03.01

pro atribut určena konstantní hodnota 12

2009-12-08

e5_8

drvyk

04.03.01

pro atribut určena konstantní hodnota E501

2009-12-08

e5_8h

radek

04.03.01

změna povolených hodnot z 21-60 na 11-25, 71-78, 81-84, 91-99, 101-106, 111-114,121-126

2009-12-08

e5_8h

radek

04.03.01

změna délky z 2 na -3

2009-12-08

nelfv

llekps

04.03.01

přidání povinného atributu llekps

2009-12-08

avykhlav

prijmeni

04.03.01

změna délky z -15 na -20

2009-12-08

vykhlav

prijmeni

04.03.01

změna délky z -15 na -20

2009-12-08

vykzaver

vypmail

04.03.01

změna délky z -30 na -50

2009-12-08

e6

e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece

04.03.01

odstraněny elementy e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece (komplexní předělání výkaz e6)

2009-12-08

e6_vyk

 

04.03.01

kompletní předělání výkazu e6 - blok e6_vyk obsahuje mnoho nových atributů i atributů z vyřazených bloků e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece. Některé stávající atributy byly vyžazeny - podrobně viz nový tvar bloku  e6_vyk

2009-12-15

 

 

04.03.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.03.01.

 

 

 

 

 

2010-03-20

nrnar

nuko

04.04.01

dosud nepovinný atribut změněn na povinný

2010-03-31

 

 

04.04.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.04.01.

 

 

Informace k číselníkům MKN10

 

MKN10 - přehled použitých variant číselníku

 

 

Informace k novým položkám NČLP

 

NČLP verze 2.28.01  obsahuje nové laboratorní položky s klíči od 16339 do 16354.

 

Pro usnadnění vazeb na položky NČLP jsou k dispozici tabulky:

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

 

 

 

Připomínáme k NČLP z předchozích upgrade:

 

NČLP je standardně generován na CD (viz složka "NCLP_DATA") i pro webové služby bez neaktuálních položek (tj. bez položek, které byly v tomto nebo předchozích upgrade označeny jako "neaktuální").

Tyto položky jsou však zobrazovány v hypertextovém přehledu položek NČLP a také v rámci programů ČLP i SLP (a lze je za pomoci tohoto nástroje též vygenerovat, je-li to potřeba).

 

Upozornění:

Pokud chcete mít aktuální stav programu ČLP včetně aktuálních dat, můžete toho dosáhnout těmito dvěmi způsoby - první je vhodný pro ty, kteří v programu ČLP nemají lokální data, druhý pro ty, kteří již s programem ČLP pracovali a lokální data v něm již mají:

 

1.

Nainstalovat nově program ČLP z adresáře CLP umístěného na CD s datovým standardem (případně si lze instalaci stáhnout pomocí webových služeb). Pak budete mít aktuální program i aktuální národní data. Pokud jste však měli v programu vytvořena svá lokální data, přijdete o ně (tzn. tato možnost není vhodná pro ty, kdo již mají v programu ČLP svá vlastní data).

 

2.

Ve vašem programu ČLP si vyměnit soubor CLP.EXE (je v adresáři CLP\UPGRADE na CD s datovým standardem, případně jej lze stáhnout pomocí webových služeb) a následně aktualizovat data. Nejprve zkopírujte soubor UPG_NCLP.EXE (je na CD DS ve složce CLP\UPGRADE) do hlavní složky programu ČLP na vašem počítači. Potom spusťte program UPG_NCLP.EXE z hlavní složky programu ČLP (např. pomocí Průzkumníka, nebo pomocí Start – Spustit). Objeví se obrazovka s titulkem "Zadejte jméno souboru, který obsahuje upgrade dat NČLP". Najděte příslušný soubor (soubor NCLPxxxxx.JAR, který je umístěn na CD s DS ve složce CLP\UPGRADE - místo xxxxx bude označení aktuální verze NČLP) a stiskněte tlačítko "OK". Tím bude odstartován vlastní upgrade dat NČLP. Upgrade je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade dat v rozsahu Národního číselníku laboratorních položek. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšném upgrade dat NČLP, který trvá v závislosti  na Vašem hardware od 2 do 5 minut, se objeví hláška, že "Upgrade dat NČLP byl úspěšně ukončen". Tento postup je popsán i v dokumentu CLP_upgrade.rtf, který je uložen ve složce CLP\UPGRADE na CD DS. Výše popsaný upgrade ČLP je vhodný pro ty, kteří již mají v ČLP svá data. Při upgrade dojde ke spojení vašich dat s novými národními daty.

 

Soubor NCLPxxxxx.JAR je uložen též ve složce NCLP_UPG na CD DS. Lze ho získat též pomocí webových služeb.

 

Je nutné patřičně zvážit, zda budete pro svoji práci volit NČLP kompletní (tj. i s položkami již obsoletními a již neaktuálními) nebo s redukovanou variantou obsahující pouze položky aktuální!

 

 

Druhotné položky NČLP:

 

V NČLP jsou průběžně doplňovány požadované druhotné položky. V definici jsou označené jako "druhotné", za jménem komponenty mají znak "*" (bez mezery), jsou vytvářené jen pro proceduru "*" (blíže neurčenou) a nemají definované referenční meze, preanalytickou fázi ani žádné další popisy. Jsou zaváděné pro potřebu těch LIS, jejichž uživatelé nejsou schopni pracovat s položkami s druhem veličiny dle IFCC a tudíž by neměli možnost přenášet tato data formalizovaně. Druhotné položky jsou tedy pomocné položky NČLP, mají jiný druh veličiny (a tedy i jednotku) než odpovídá nomenklatuře IFCC a jsou vytvořené paralelně ke stávajícím položkám s korektním druhem veličiny. Doplňují se pouze na žádost uživatelů nebo tvůrců LIS. Byly zavedeny k důsledné eliminaci individuálně a nekorektně doplňovaných položek.