Sdělování podkladů pro pracovní neschopnosti - pokyny a pravidla - pro uživatele DS a tvůrce IS

 

 

Od DS 03.15.01 (DS 04.06.01) jsou do bloku  pn doplněné nové datové bloky  hpn a pdhpn pro novou formu hlášení pracovních neschopností.

 

 

Komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení

(dále jen ČSSZ)

 

Datový standard Ministerstva zdravotnictví ČR ve verzi 3.15.02 je možno používat od 1. ledna 2011 pro elektronické Hlášení pracovní neschopnosti (HPN) České správě sociálního zabezpečení.

 

V podání HPN ve formátu DASTA v3 („HPNDS3“) lze zasílat data formulářů

které jsou vystavovány ošetřujícím lékařem (zdravotnickým zařízením). Jde o alternativu k vyplňování papírových propisovacích tiskopisů DPN (neschopenky) a Hlášení ošetřujícího lékaře. Elektronické hlášení může být proto použito, pokud SW na straně lékaře umožňuje vytisknout další díly (II.  III. IV a V) DPN (neschopenky), které jsou určeny pacientovi, resp. zaměstnavateli pacienta.

Podání HPN ve formátu DASTA v4 není v současné době ČSSZ podporováno..

HPN (HPNDS3) je možné předávat jedním z komunikačních rozhraní:

Popis komunikačních  rozhraní a přesné specifikace  (adresy pro zasílání souborů, způsob vyhodnocení odpovědi apod.) je popsána v dokumentu Podávací a dotazovací protokol  http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/F26EB5AE-C564-4A0A-9B85-B062575582EF/0/csszpodavaciadotazovaciprotokolv1_2.doc

K nalezení též na stránce: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/

 

Popis  souboru DS pro HPN je uveden v bloku : ip/pn/hpn

 

Popis souboru DS pro odpověď je uveden v bloku: ip/pn/pdhpn

Na bloky Datového standardu používané ve hlášení HPN jsou v některých případech na ČSSZ kladeny přísnější  požadavky, než vyžaduje datový standard (obecná specifikace), proto je vhodné se pro blok HPN držet specifikace zveřejněné na

http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-hlaseni-pracovni-neschopnosti/

 

Poznámka:

Číselník v DS  [DUPRP] odpovídá číselníku CIS_DUVUKPRIP ČSSZ.

 

Upozorňujeme,

že předávání souborů dat s osobní identifikací je nutno realizovat v souladu s platnou legislativou, viz zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Proto umožňujeme, že  i přes systém ISDS lze využít šifrování dat a podepsání elektronickým podpisem vystaveným na základě kvalifikovaného certifikátu, přes komunikační rozhraní VREP je elektronický podpis a šifrování povinné.