*lop - požadavek na vyšetření (základní typ)

Požadavek na vyšetření - objednávka vyšetření. Týká se běžných nemikrobiologických laboratorních položek.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

urg

a

1

?

urgentnost zpracování požadavku

 

[LOUP]

viz obsah číselníku

poznámky:

1. implicitní = R

2. viz urg - poznámky

 

klic_nclp

a

5

1

klíč objednávané položky

[NCLPPOL] #”+ jen vybrané klíče z NČLP 

pokyny:

1. jen pro položky NČLP určených typů - viz [LOTPLOP]

2. viz klic_nclp - pokyny

 

SEMAFOR_DS4lopAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*lop

poznámky k celému bloku:

Blok může být vracen zpět v podobě bloku lopv (zatím neřešeno, bude doplněno jen bude-li to potřeba pro řešení kolizí).

 

Jsou dva možné způsoby objednávání - obecný (varianta ”A”) a speciální (varianta ”B”).

 

Při realizaci objednávek obecnou (základní) variantou ”A” je blok lop vložen (vnořen) přímo do bloku lo (jen v DS3).

Při realizaci objednávek speciální variantou ”B” je blok lop vložen (vnořen) do bloku  loi, který je vložen (vnořen) do bloku  lo (jen v DS3).

 

Poznámky ke speciální variantě ”B”:

Objednávky vložené do bloku lop vnořeného do bloku loi se váží jen a pouze ke vzorku definovanému v tomto bloku loi. Objednávány mohou být pouze položky NČLP, jejichž hodnota DS je ”AB”.

(Viz dialog v NČLP a popis v souboru  [NCLPPOL] v položce DSEOBJ; viz číselník [NCLPVEOV]).

Obecně se jedná o měřené nebo vypočítávané položky NČLP, které jsou svázané pouze s jedním jednoznačně určeným vzorkem. Takto nelze objednávat položky NČLP vázané k více vzorkům (jejich hodnota DS je ”A”) – ty se objednávají pouze obecnou ”variantou A” v bloku lo (jen v DS3).

 

Položky, které nemají DS = ”AB”, nebo ”A” nelze v lab. blocích objednávat vůbec.

 

Informační systémy musejí umět pracovat s variantou ”A” i ”B”.

 

urg

obsah číselníku LOUP:

Urgentnost zpracování vzorku:

S = vše je jen statim

K = statim i rutina

R = vše je jen rutina

 

poznámky:

Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku  lo (jen v DS3).

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč položky NČLP, jejíž ”vznik” = M, D, V, G, S, Q,  B, N, O  - viz též [NCLPVZNK].

Uvedený výčet je k dispozici v číselníku [LOTPLOP].

 

Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

 

Poznámky k jednotlivým typům  ”vznik” objednávek :

M = konkrétní objednávka jedné měřené položky vázané k jednomu vzorku

D = konkrétní objednávka jedné měřené položky vázané k jednomu vzorku, objem za čas se sděluje v bloku lod vzorku

V = objednávka jedné vypočítávané položky; vzorků může být 0 až n, doplňující údaje jsou možné

G = skupinová objednávka, která bude nejprve převedena na jednotlivé objednávky a pak zpracována - viz též ”vazby”

S = objednávka speciálních výpočtů

Q = objednávka sledování v časovém intervalu (nebo-li nesprávně "funkčních testů")

B = objednávka interpretačního bloku; interpretace bude realizována nad zpracovanými položkami - viz též ”vazby”

N = objednávka kompletní nálezové sestavy; sestava bude realizována nad zpracovanými položkami - viz též ”vazby”

O = objednávka obrazové informace

 

Další související informace - viz vazby.