Tabulka typů souborů pro textový blok DS

 

Tabulka typů souboru (vycházející z ”Content type”) je určená pro specifikaci obsahu externího souboru (přílohy) nebo obsahu bloku ktext a tak k určení aplikace, která tento obsah zpracuje nebo zobrazí.

 

Označení má 2 části:

typ - v případě bloku text se jedná vždy o text, u příloh ke zprávám může jít např. o obrazovou přílohu a pak bude např. image.

subtyp (podtyp) - extenze souboru nebo jeho označení. Doporučujeme vycházet z typů v tabulce. 

Výsledný tvar je potom složen z typ/podtyp, např. text/html, image/jpeg apod.

Pro text doporučujeme používat rtf a případně i html, ostatní jsou možné po dohodě - viz prot_kom.

 

 

Výběr základních typů pro použití v DS, převzato z http://www.mime-types.com

Tabulka bude podle potřeb rozšiřována a uvedené typy budou považovány za doporučené.

 

typ
subtyp (podtyp)
odkaz na případnou definici
text                                                                                                  
plain  
[RFC2646,RFC2046]
richtext        
[RFC2045,RFC2046]
enriched      
[RFC1896]
html                                        
[RFC1866]
rtf
 
image           
jpeg                                      
[RFC2045,RFC2046]
gif                                 
[RFC2045,RFC2046]
tiff
[RFC2302]                
png
 
application
pdf                                                   
 
 
zip                                    
 
 
msword                                 
 

.