Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 3.01.01 

 

Seznam je veden s následující strukturou:

·         datum

·         blok  (je-li změna vázána k bloku)

·         položka bloku jehož se změna týká (je-li změna vázána k položce bloku)

·         verze, od níž je změna platná

·         popis změny (včetně zdůvodnění a dalších souvisejících informací)

 

Pokud je přidávána do stávajícího datového bloku nová položka anebo je původní měněna, je počínaje verzí  3.01.01 uváděno symbolické vyznačení změny ve sloupci “změny” (v tabulce popisující blok). Pokud je přidáván nový datový blok, je počátek jeho platnosti vyznačen v záhlaví tabulky.

 

 

SEZNAM ZMĚN - TABULKA

 

DATUM

BLOK, číselník

položka

změna

od verze

popis

2003-11-01

 

 

03.01.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.01.01.

2004-01-01

 

 

03.01.01

Oficiální vyhlášení platnosti DS 03.01.01.

2004-04-02

IP

id_pac

03.02.01

změna délky položky z 10 znaků na 9 nebo 10 znaků

2004-04-02

P

cispoj

03.02.01

změna délky položky z 10 znaků na 9 nebo 10 znaků

2004-04-02

PM

ico

03.02.01

připojena drobná poznámka k délce položky IC  - v bloku PM nevyznačováno

2004-04-02

IS

ico

03.02.01

připojena drobná poznámka k délce položky IC  - v bloku IS nevyznačováno

2004-04-02

OCZ

typ_oc_text

03.02.01

změna délky položky z -35 znaků na -55 znaků dle číselníku LOCTO

2004-04-02

OCZ

davka

03.02.01

element je povinný, původně nepovinný (ve sloupci V bylo * a nyní je +)

2004-04-02

NAZVY

komponenta

03.02.01

změna délky položky z -35 znaků na -55 znaků (v NČLP je zatím na -35, faktická změna bude realizována po revizi názvů koncem roku 2004)

2004-04-02

VR

nazev_nclp

03.02.01

změna délky položky z -90 znaků na -120 znaků (v NČLP je zatím na -90, faktická změna bude realizována po revizi názvů koncem roku 2004)

2004-04-02

VR

nazev_lclp

03.02.01

změna délky položky z -90 znaků na -120 znaků (v LČLP je zatím na -90, faktická změna bude realizována po revizi názvů koncem roku 2004)

2004-04-04

VR

ind_oprav_sd

03.02.01

doplnění hodnoty "S" do DTD, v textovém popisu i v číselníku bylo správně

2004-04-04

VR

typ_cispol

03.02.01

připojení významné informace do poznámky 02 - reakce na chyby z praxe

2004-04-04

VRN

hodnota

03.02.01

připojení významné informace do poznámky 07 - reakce na chyby z praxe

2004-04-17

NRNAR

njmd

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRNAR

njmm

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRNAR

norp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností)

2004-04-17

NRNAR

nstaobc

03.02.01

nová povinná položka (státní občanství novorozence)

a nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství (dle EU)

2004-04-17

NRNAR

nbydlm

03.02.01

připojen původní číselník "OBCE" a pokyn "doplňuje se podle obce"

2004-04-17

NRNAR

nmaxbe

03.02.01

změna v popisu a v hodnotě - zadává se minimální BE (původně bylo max)!

zadává se nejnižší hodnota, která bývá záporná

původní klíč zůstává nezměněn, byť je nyní jako symbol nelogický

hodnota položky se může pohybovat v rozsahu -40,0 až +40,0

2004-04-17

NRROD

rjmm

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRROD

rbydlm

03.02.01

připojen původní číselník "OBCE" a pokyn "doplňuje se podle obce"

2004-04-17

NRROD

robecm

03.02.01

připojen nový pokyn k číselníku "OBCE" (ve sloupci "poznámka")

2004-04-17

NRROD

rorp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností), číselník "OBCE"

2004-04-17

NRROD

rstaobc

03.02.01

nová povinná položka (státní občanství rodičky)

a nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství (dle EU)

2004-04-17

NRROD

rvzdel

03.02.01

byl zde odkaz na číselník "VZDELA", nyní je odkaz na správný číselník "RVZDELA" (změna se týká sloupce hodnota i poznámka)

hodnota 1 až 4 se touto záměnou číselníků nemění, interpretace je jiná

2004-04-17

NRVD

vstaobcd

03.02.01

nová povinná položka (státní občanství dítěte)

a nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství (dle EU)

2004-04-17

NRVD

vjmeno

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRVD

vdatumr

03.02.01

oprava rozporu v popisu formátu datumu - formát D

2004-04-17

NRVS

vtrvbyd

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRVS

vobec

03.02.01

připojen nový pokyn k číselníku "OBCE" (ve sloupci "poznámka")

2004-04-17

NRVS

vbydl

03.02.01

nová povinná položka (kraj, okres bydliště matky) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NRVS

vorp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NRVS

vstaobcm

03.02.01

nová povinná položka (státní občanství matky)

a nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství (dle EU)

2004-04-17

NRVS

více položek

03.02.01

pro více položek byla doplněna poznámka "02" - "v I. trimestru"

2004-04-17

NRPOT

ptrvbyd

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRPOT

pbydl

03.02.01

nová povinná položka (kraj, okres bydliště) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NRPOT

porp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NRPOT

pstaobc

03.02.01

změna číselníku a délky položky; původně se vycházelo z číselníku "STAOBC", nyní nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství

2004-04-17

NRPOT

pnarodn

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NRHI

hidcis

03.02.01

původně bylo zadáváno identifikační číslo, nyní je rodné číslo (dle Závazných pokynů NZIS); úprava délky z hodnoty 10 na -10 s poznámkou 9 nebo 10 zn.

2004-04-17

NRHI

horp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NRHI

hstaobc

03.02.01

nová povinná položka (státní občanství pacienta)

a nový číselník "GEONOMU", z něhož se vybírá občanství (dle EU)

2004-04-17

NRHI

hkrok

03.02.01

změna délky položky ze 4 na 3 znaky

2004-04-17

NHPAC

prijm

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NHPAC

jmeno

03.02.01

bylo povinné, nyní nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NHPAC

titul

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NHPAC

kraj

03.02.01

připojen číselník "OBCE" a pokyny k vyplnění (ve sloupci poznámka)

2004-04-17

NHPAC

okres

03.02.01

připojen číselník "OBCE" a pokyny k vyplnění (ve sloupci poznámka)

2004-04-17

NHPAC

orp

03.02.01

nová povinná položka (obec s rozšířenou působností) - s číselníkem "OBCE"

2004-04-17

NHPAC

ulice

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NHPAC

cisd

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-17

NHPAC

obec_sl

03.02.01

bylo nepovinné - od roku 2004 se nenaplňuje

2004-04-28

NHPAC

psc

03.02.01

ve sloupci hodnota je nově odkaz na číselník "PSČ" (původně na "OBCE")

2004-04-30

NRPOT

pico

03.02.01

položka pico z bloku nrpot odstraněna (byla duplicitně v bloku nrpot i v nadřazeném bloku nrt)

2004-04-30

NRPOT

pccz

03.02.01

položka pccz z bloku nrpot odstraněna (byla duplicitně v bloku nrpot i v nadřazeném bloku nrt)

2004-04-30

 

 

03.02.01

v knihovně NCLP_DATA na CD-ROM s DS3.02.01zařazeny dvě verze souborů s číselníky - "A" = jako atributy, "E" = jako elementy

(v programu ČLP a SLP lze nastavit před generováním souborů)

2004-05-03

 

 

03.02.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.02.01.

2004-06-01

 

 

03.02.01

Oficiální vyhlášení platnosti DS 03.02.01.

2004-06-20 

GARANTDAT

id_garant

03.02.02

v popisu byl opraveno jméno atributu "identifikace" na správné "id_garant", jak již bylo v původním tvaru DTD (jedná se jen o drobnou chybu popisu)

2004-07-15

 

 

03.02.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.02.02.

2004-10-15

 

 

03.02.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.02.03.

2005-01-10

U

uot

03.03.01

element se mohl vyskytovat nanejvýš 1x ("?"), nyní Nx ("*"), původně byl označen jako "poslední očkování proti tetanu", nyní jako "očkování proti tetanu" - slouží pro zadávání posledního a předchozích očkování proti tet.

2005-01-10

P

 

03.03.01

v hlavičce bloku připojen důraznější zákaz - "nelze použít pro vykazování"

2005-01-10

VRS_H

hodnota1_klic

03.03.01

byl typ "d", nyní je "a"  (týká se i DTD)

2005-01-10

VR

id_lis

03.03.01

prodloužení položky z -15 na -64 (s ohledem na DICOM standard)

2005-01-10

VR

id_lo_is

03.03.01

prodloužení položky z -15 na -16 (s ohledem na DICOM standard)

2005-01-10

LO

id_lo_is

03.03.01

prodloužení položky z -15 na -16 (s ohledem na DICOM standard)

2005-01-10

VRO

text

03.03.01

doplnění elementu text  pro popis přílohy (mezi elementy nazvy a priloha)

2005-01-10

e2

e2p

03.03.01

doplnění elementu e2p  pro popis přílohy

2005-01-10

e2p

 

03.03.01

nový blok - použit v bloku e2 (příloha)

2005-01-20

 

 

03.03.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.03.01.

 

 

 

 

 

2005-03-01

 

 

03.04.01

v souboru NCLPPOL úprava popisu v položce KLIC a oprava v PLATI_DO

2005-03-07

LOI

id_loi_is

03.04.01

doplněn návrh konstrukce id_loi_is - samostatný dokument v pozn. 02

2005-03-07

NRROD

rorop /rorp

03.04.01

oprava neshody mezi textovým popisem a DTD, v popisu změněn identifikátor položky rorop na rorp, v DTD beze změn (zde rorp bylo)

2005-03-08

VR

typpol_fh

03.04.01

nově přidána hodnota "Z", doplněno do číselníku NCLPFH; popsáno v pokynech číslo "02" (aktualizováno a rozšířeno)

2005-03-08

VR

VRi

03.04.01

nově přidána další volba - blok VRZ (volí se, je-li typpol_fh=Z); popisy připojeny do následujícího pokynového a poznámkového textu;

rozšíření se týká i DTD

2005-03-08

VR

akreditace

03.04.01

nový atribut pro vyznačování akreditovaných lab. položek; týká se i DTD

2005-03-08

VRZ

 

03.04.01

nový datový blok (volaný z bloku VR); týká se i DTD; (pro položku 20799)

 

 

 

 

 

2005-03-21

 

 

03.04.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.04.01.

 

 

 

 

 

2005-04-16

NCLPKOMP

N24

03.05.01

položka z číselníku NCLPKOMP vyřazena

2005-04-16

NCLPKOMP

N55R

03.05.01

nová položka číselníku NCLPKOMP - název do sestav, dostavadní název do sestav (N32) přejmenován na zkrácený název

2005-04-16

NCLPKOMP

N55RL

03.05.01

nová položka číselníku NCLPKOMP - lokální název do sestav, položka N32L přejmenována na zkrácený název - lokální

2005-04-16

NCLPKOMP

DRUHOTNA

03.05.01

nová položka číselníku - příznak, že se jedná o druhotnou komponentu

2005-04-16

NCLPPOL, NCLPPOLR

NKOMP

03.05.01

prodloužení z 32 na 55 znaků

2005-04-16

NCLPPOL, NCLPPOLR

NAZEV

03.05.01

prodloužení z 90 na 120 znaků

2005-04-16

NCLPPOL, NCLPPOLR

DRUHOTNA

03.05.01

nová položka číselníku - příznak, že se jedná o druhotnou položku NČLP

2005-04-16

NCLPVAZB, LCLPVAZB

N90, N90V

03.05.01

prodloužení z 90 na 120 znaků

 

2005-04-16

LCLPPOL

NKOMPL

03.05.01

prodloužení z 32 na 55 znaků

2005-04-16

LCLPPOL

NAZEVLP1

03.05.01

prodloužení z 90 na 120 znaků

2005-04-16

LCLPPOL

N1L, N2L, N3L, N4L

03.05.01

oprava názvů položek v souboru LCLPPOL - dosud byl rozpor v popisu struktury LCLPPOL a obsahu souboru LCLPPOL: v popisu byly názvy položek N1L, .., N4L a v souboru LCLPPOL byly položky NL1, .., NL4. Opraveno v obsahu souboru LCLPPOL

2005-04-16

LCLPPOL

N3L

03.05.01

prodloužení z 43 na 64 znaků

2005-04-16

LCLPPOL

N4L

03.05.01

prodloužení z 75 na 100 znaků

2005-04-16

LCLPPOL

DRUHOTNA

03.05.01

nová položka číselníku - příznak, že se jedná o druhotnou položku LČLP

2005-04-25

všechny číselníky ÚZIS

atribut U_PLATI_OD

 

03.05.01

změněn název atributu UZIS_PLATI_OD na U_PLATI_OD

 

2005-05-11

číselníky pro NRC

 

 

03.05.01

přidány nové číselníky pro potřebu NRC (problematiky DRG):

V_NRC - číselník verzí číselníků pro NRC

AGODB - agregované odbornosti

AGODBODB - přiřazení agreg. odborností ke smluv. odbornostem VZP

ANESTE - anesteziologické výkony

DRGGRP - DRG skupiny

DRUHNS - druh nákladového střediska

DRUHUCTU - druh účtu

CHYBY - číselník chyb detekovaných NRC

KORINFO - informace přenášená korekcemi

KORVYJ - výjimky v korekcích

KRITPOL - rozhodné výkony grouperu

VAHY - váhy DRG skupin

2005-06-06

_DSVER, _LCLPVER, _LPVER, _UZISVER

 

03.05.01

přidány nové číselníky verzí pro jednotlivé oblasti číselníků datového standardu (dosud byl v každé oblasti číselník _NCLPVER, který se pro některé oblasti lišil atributy kořenového elementu)

2005-06-10

VR

pp

03.05.01

přidání nového nepovinného elementu (pro poznámky určené pacientovi)

2005-06-10

VR

duverne

03.05.01

přidání nového nepovinného atributu pro vyznačování důvěrnosti výsledku

2005-06-10

VR

typ_cispol

03.05.01

oprava v DTD - omylem bylo jen jako nepovinné (v popisu bylo dobře)

2005-06-10

VR

ind_oprav_sd

03.05.01

změna z nepovinného na atribut povinný - oprava v popisu i v DTD

2005-06-10

VR

 

03.05.01

v popisu sjednoceno pořadí elementů s DTD (autor, odeslal,pp)

2005-06-10

P

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

DGZ

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

PNZ

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

DAVKA

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

LEZ

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

LEK_V

ind_oprav_sd

03.05.01

přidání nového povinného atributu "indikace opravného sdělení"

2005-06-10

N

zam

03.05.01

prodloužení z max 30 na max 40 znaků

2005-06-10

DGZ

spec_dg

03.05.01

prodlouženo z max 50 na max 120 znaků

2005-06-10

PNZ

cislo_tiskopisu

03.05.01

prodlouženo z 9 na max 12 znaků

2005-06-10

DAVKA

nazev_ol

03.05.01

prodlouženo z max 35 na max 45 znaků

2005-06-10

DAVKA

gene_ol

03.05.01

prodlouženo z max 35 na max 45 znaků

2005-06-20

 

 

03.05.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.05.01.

 

 

 

 

 

2005-09-15

n

klas_zam, rod_stav, staobc, narodnost, vzdelani

03.06.01

všechny atributy nyní nepovinné

 

 

 

 

Odstranění disproporcí mezi DTD a popisy bloků, revize

2005-09-15

auz

sr_nahrady

03.06.01

doplnění do DTD (dosud chybělo, slouží jen pro IS užívané v SR)

2005-09-15

auz

indikace

03.06.01

odstraněna poznámka v popisu, která byla v rozporu s DTD

2005-09-15

e3_4_5

pcz

03.06.01

oprava popisu - atribut byl dosud povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

e6

e6_dopl

03.06.01

oprava popisu - dosud bylo V = *, nyní V = ?

2005-09-15

e6

e6_vyk

03.06.01

oprava popisu - dosud bylo V = ,, nyní V = 1

2005-09-15

ktext

typ

03.06.01

oprava popisu - dosud byl atribut povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

nelf

licopcz

03.06.01

v popisu bylo licopcz, povinné, v DTD lkraj, povinné -> v popisu lcicopcz opraveno na lkraj

2005-09-15

ne

vš. elementy

03.06.01

oprava popisu - zápis V = + opraven na V = /+

2005-09-15

nrpot

pnarodn

03.06.01

oprava DTD - dosud byl atribut povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

nrvs

vlek1s, vlek2s, vlek3s

03.06.01

oprava DTD - přidání nepovinných atributů

2005-09-15

lc

verze_akt

03.06.01

oprava DTD - přidání povinného atributu

2005-09-15

ocz

davka

03.06.01

oprava DTD - dosud bylo v DTD davka*, nyní davka+

2005-09-15

skala

atribut

03.06.01

oprava v popisu - dosud povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

v

test_n, test_f

03.06.01

oprava DTD - dosud nepovinné atributy s def. hodnotou 0, nyní povinné

2005-09-15

vrac

priznak

03.06.01

oprava DTD - doplnění nepovinného atributu

2005-09-15

vrav

dodatek

03.06.01

oprava DTD - dosud byl atribut povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

vrf

pozn

03.06.01

oprava DTD - doplnění nepovinného elementu

2005-09-15

vrkpa

priznak

03.06.01

oprava DTD - doplnění nepovinného atributu

2005-09-15

vrx

pozn

03.06.01

oprava popisu - doplnění nepovinného elementu

2005-09-15

zadatel

icz

03.06.01

oprava DTD - dosud byl atribut povinný, nyní nepovinný

2005-09-15

zadatel_sk

sr_typ, sr_pois, sr_kod

03.06.01

oprava popisu - dosud byly atributy povinné, nyní nepovinné

2005-09-22

 

 

03.06.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.06.01.

 

 

 

 

 

2005-12-02

číselníky HODNOCEN

POZDEROZ

RADTYP

STATY

TKZAM

ZAVER

 

03.07.01

číselníky NZIS vyřazeny

2005-12-02

číselník CHEMFORM

 

03.07.01

položka NAZ prodloužena z 18 na 24 znaků

2005-12-02

číselník RADFORM

 

03.07.01

položka NAZ prodloužena z 17 na 24 znaků

2005-12-02

číselník MKNOM

 

03.07.01

přidány položky CELNAZ, PUVOD, PODMINKA

2005-12-02

číselníky

DRG

GEONOMU

HOSCHY

ITC

OB_SPEC

POTCHY

RTROFO

SENTINEL

SMVARLE

TNM6

VVCHY

ZNCHY

ZRCHY

 

03.07.01

přidání nových číselníků NZIS

2005-12-03

nrhi

horp

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrhi

hmdc

03.07.01

dosud nepovinný atribut byl odstraněn

2005-12-03

nrhi

hdrg

03.07.01

mění se délka atributu ze 3 na 5, propojen s novým číselníkem DRG

2005-12-03

nrnar

nbydlm

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrnar

norp

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrrod

rbydlm

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrrod

rorp

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrvs

vbydl

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrvs

vorp

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrpot

pbydl

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nrpot

porp

03.07.01

atribut se mění z povinného na nepovinný

2005-12-03

nor

 

03.07.01

odstraněn obsah bloku (viz poznámka u popisu bloku)

2005-12-03

norhla

nhpac

nhnad

 

03.07.01

bloky odstraněny

2005-12-07

a101

dazpr

cisobd

drvyk

ico

pcz

oddel

pcod

pracov

03.07.01

atributy z bloku odstraněny, přesunuty do nového vnořeného bloku avykhlav

2005-12-07

a101

avykhlav

vykzaver

03.07.01

přidány nové povinné elementy (avykhlav - hlavička výkazu typu A, vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

avykhlav

 

03.07.01

vytvořen nový blok (avykhlav - hlavička výkazu typu A)

2005-12-07

vykzaver

 

03.07.01

vytvořen nový blok (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

a101h

slo1

slo2

slo3

slo4

slo5

slo6

03.07.01

atributy se mění z povinných na nepovinné

2005-12-07

a101p

slo1

slo2

slo3

slo4

slo5

slo6

slo7

slo8

slo9

slo10

slo11

slo12

slo13

slo14

slo15

slo16

slo17

03.07.01

atributy se mění z povinných na nepovinné

2005-12-07

a101pkb

pocet

poceto

typ

kamera

03.07.01

atributy se mění z povinných na nepovinné

2005-12-07

ne

e3_4_5

03.07.01

element odstraněn (společný element pro výkazy typu e3, e4, e5 nahrazen elementy e3, e4, e5_8)

2005-12-07

ne

e3

e4

e5_8

03.07.01

přidány nové elementy pro výkazy typu e3, e4, e5, e8

2005-12-07

e1

pcz

03.07.01

přidán povinný atribut

2005-12-07

e1

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

e2

pcz

drzar

03.07.01

přidány povinné atributy

2005-12-07

e2

radek

slo1

slo2

slo3

slo4

slo5

slo6

slo7

slo8

slo9

slo10

slo11

slo12

slo13

slo14

slo15

slo16

03.07.01

z bloku odstraněny dosud povinné atributy, přesunuty do vnořeného bloku e2h

2005-12-07

e2

e2h

03.07.01

přidán nový povinný element (řádkový prostor formuláře)

2005-12-07

e2

e2od5

03.07.01

přidán nový nepovinný element (tabulky oddílu V)

2005-12-07

e2

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

e2h

 

03.07.01

vytvořen nový blok (řádkový prostor formuláře typu e2)

2005-12-07

e2od5

 

03.07.01

vytvořen nový blok (formulář typu e2 - tabulky oddílu V)

2005-12-07

e2p

dazpr

ciobd

drvyk

ico

03.07.01

odstraněny dosud povinné atributy (jsou součástí nadřazeného bloku e2)

2005-12-07

e3_4_5

 

03.07.01

odstraněn blok e3_4_5 (nahrazen bloky e3, e4, e5_8)

2005-12-07

e3

 

03.07.01

vytvořen nový blok pro formulář typu e3 (dosud se pro formulář typu e3 používal blok e3_4_5)

2005-12-07

e3h

 

03.07.01

vytvořen nový blok (řádkový prostor pro blok e3)

2005-12-07

e3od3

 

03.07.01

vytvořen nový blok (tabulky oddílu III pro blok e3)

2005-12-07

e4

 

03.07.01

vytvořen nový blok pro formulář typu e4 (dosud se pro formulář typu e3 používal blok e3_4_5)

2005-12-07

vykhlav

 

03.07.01

vytvořen nový blok (vykhlav - hlavička výkazu)

2005-12-07

e4h

 

03.07.01

vytvořen nový blok (řádkový prostor pro blok e4)

2005-12-07

e5_8

 

03.07.01

vytvořen nový blok pro formuláře typu e5, e8 (dosud se pro formulář typu e5 používal blok e3_4_5)

2005-12-07

e5_8h

 

03.07.01

vytvořen nový blok (řádkový prostor pro blok e5_8)

2005-12-07

e6

pcz

03.07.01

přidán povinný atribut

2005-12-07

e6

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

e7

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

l1

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

v1

vykzaver

03.07.01

přidán nový povinný element (vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-07

t1

tico

tpcz

trok

03.07.01

odstraněny dosud povinné atributy (přesunuty do podřízeného bloku vykhlav)

2005-12-07

t1

vykhlav

vykzaver

03.07.01

přidány nové povinné elementy (vykhlav - hlavička výkazu, vykzaver - závěr výkazu)

2005-12-12

p

cispoj

03.07.01

doplněno upozornění, že se jedná o údaj přidělený českou zdravotní pojišťovnou (ne zahraniční a ne jinou!)

2005-12-12

p

stat_poj

03.07.01

přidán nový nepovinný element (volným textem na max 3 znaky)

2005-12-12

p

euro_ide

03.07.01

přidán nový nepovinný element (volným textem na max 20 znaků)

2005-12-12

lez

kod_lek

03.07.01

prodloužena délka nepovinného atributu na max 7 znaků

2005-12-12

lek_v

kod_lek

03.07.01

prodloužena délka nepovinného atributu na max 7 znaků

2005-12-12

ua

dat_du

03.07.01

úprava formátu z D na DT nebo D

2005-12-12

uot

dat_du

03.07.01

úprava formátu z D na DT nebo D

2005-12-12

urf

dat_du

03.07.01

úprava formátu z D na DT nebo D

2005-12-22

 

 

03.07.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.07.01.

 

 

 

 

 

2006-03-14

e6_dopl

neuvkob

03.08.01

odstraněn dosud povinný atribut

2006-03-14

e6_dopl

neforep

03.08.01

přidán povinný atribut

2006-03-14

e6_vyk

nakost

nakost_l

nakost_a

nakost_d

nakost_j

nakost_n

03.08.01

odstraněny dosud povinné atributy

2006-03-14

e6_vyk

dalnak

dalnak_l

dalnak_a

dalnak_d

dalnak_j

dalnak_n

trso

trso_l

trso_a

trso_j

03.08.01

přidány povinné atributy

2006-03-14

číselník

MKN10NOR

 

03.08.01

přidání nového číselníku NZIS

2006-03-15

 

 

03.08.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.08.01.

 

 

 

 

 

2006-06-01

ua

ind_oprav_sd

03.09.01

přidání nového nepovinného atributu "indikace opravného sdělení"

2006-06-01

uks

ind_oprav_sd

03.09.01

přidání nového nepovinného atributu "indikace opravného sdělení"

2006-06-01

uot

ind_oprav_sd

03.09.01

přidání nového nepovinného atributu "indikace opravného sdělení"

2006-06-01

urf

ind_oprav_sd

03.09.01

přidání nového nepovinného atributu "indikace opravného sdělení"

2006-06-01

utm

ind_oprav_sd

03.09.01

přidání nového nepovinného atributu "indikace opravného sdělení"

2006-06-01

dgz

poradi

03.09.01

připojen pokyn upřesňující, že dg. uvedená jako první je dg. hlavní

2006-06-06

nrvs

vleky1

03.09.01

prodloužena délka položky z 5 na 7

2006-06-06

nrvs

lveky2 (vleky2)

03.09.01

prodloužena délka položky z 5 na 7 a změněn kód (název) z lveky2

na vleky2

2006-06-06

nrvs

lveky3 (vleky3)

03.09.01

prodloužena délka položky z 5 na 7 a změněn kód (název) z lveky3

na vleky3

2006-06-20

 

 

03.09.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.09.01.

 

 

 

 

 

2006-09-15

číselník HOSCHY

 

03.09.02

položka NAZ prodloužena z 230 na 254 znaků

2006-09-22

 

 

03.09.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.09.02.

 

 

 

 

 

2006-10-11

dgz

diag

03.10.01

úprava popisu v tabulce - původní délka položky "4" změněna na "-4"

2006-12-03

číselník REOPER

 

03.10.01

položka NAZ prodloužena z 3 na 55 znaků

2006-12-03

nelfv

lnasl

03.10.01

přidán nepovinný atribut

2006-12-03

nrhi

hdgzzz

03.10.01

přidán nepovinný atribut

2006-12-03

nrhi

hzdrpoj

03.10.01

dosud povinný atribut se mění na nepovinný

2006-12-03

nrrod

rzp

03.10.01

dosud povinný atribut se mění na nepovinný

2006-12-03

nrvd

vzp

03.10.01

dosud povinný atribut se mění na nepovinný

2006-12-03

nrnar

nzp

03.10.01

dosud povinný atribut se mění na nepovinný

2006-12-04

lez

nazev_lek

03.10.01

prodloužena délka položky z -35 na -70 (ve vazbě na změnu čís. VZP)

2006-12-04

lez

gene_lek

03.10.01

prodloužena délka položky z -35 na -70 (ve vazbě na změnu čís. VZP)

2006-12-04

lek_v

nazev_lek

03.10.01

prodloužena délka položky z -35 na -70 (ve vazbě na změnu čís. VZP)

2006-12-04

lek_v

gene_lek

03.10.01

prodloužena délka položky z -35 na -70 (ve vazbě na změnu čís. VZP)

2006-12-04

davka

nazev_ol

03.10.01

prodloužena délka položky z -35 na -70 (ve vazbě na změnu čís. VZP)

2006-12-04

davka

gene_ol

03.10.01

prodloužena délka položky z -35 na -70 (ve vazbě na změnu čís. VZP)

2006-12-04

davka

kod_ol

03.10.01

přidání nového nepovinného atributu "kód očkovací látky" - dle SÚKL

2006-12-04

urf

ind_oprav_sd

03.10.01

dosud nepovinný atribut se mění na povinný

(v DTD bylo omylem již od verze 3.09.01, v popisu doplněno nyní)

2006-12-04

ua

ind_oprav_sd

03.10.01

dosud nepovinný atribut se mění na povinný

(v DTD bylo omylem již od verze 3.09.01, v popisu doplněno nyní)

2006-12-04

utm

dat_du

03.10.01

přidání nepovinného elementu

2006-12-04

utm

ind_oprav_sd

03.10.01

dosud nepovinný atribut se mění na povinný

(v DTD bylo omylem již od verze 3.09.01, v popisu doplněno nyní)

2006-12-04

uks

dat_du

03.10.01

přidání nepovinného elementu

2006-12-04

uks

ind_oprav_sd

03.10.01

dosud nepovinný atribut se mění na povinný

(v DTD bylo omylem již od verze 3.09.01, v popisu doplněno nyní)

2006-12-04

uot

ind_oprav_sd

03.10.01

dosud nepovinný atribut se mění na povinný

(v DTD bylo omylem již od verze 3.09.01, v popisu doplněno nyní)

2006-12-04

číselník

LOCTO

 

03.10.01

rozšíření struktury o údaje o aktuálnosti (AKTIUAL) a platnosti (PLATI_OD, PLATI_DO),

zásadní úprava a rozšíření obsahu číselníku

2006-12-09

číselníky _DSVER, _NCLPVER, _UZISVER

 

03.10.01

rozšíření struktury o nepovinný údaj XSD (pro DS3 se nenaplňuje)

2006-12-13

číselník NCLPPOLR

 

03.10.01

rozšíření struktury o povinný údaj AKTUAL

 

2006-12-15

 

 

 

 

03.10.01

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.10.01.

 

 

 

 

 

2007-11-26

číselník SUBLATKY

 

03.11.01

Přidán nový číselník pro NZIS SUBLATKY (substituční látky)

2007-11-26

au

stav

03.11.01

přidání nového povinného atributu "stav vyúčtování"

2007-11-26

au

id

03.11.01

přidání nového povinného atributu "primární doklad na straně odesilatele"

2007-11-26

auz

cetnost

03.11.01

přidání nového povinného atributu "četnost vykázání stejného kódu"

2007-11-26

auz

icp

03.11.01

přidání nového nepovinného atributu "identifikační číslo pracoviště odesílatele"

2007-11-26

auz

odb

03.11.01

přidání nového nepovinného atributu "odbornost pracoviště odesílatele"

2007-12-01

 

 

03.11.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.11.01.

 

 

 

 

 

2007-12-12

nrrodn

rhp

03.11.02

změna rozsahu povolených hodnot z 6,50 - 7,50 na 650 - 750

2007-12-12

nrpot

ptrvbyd

03.11.02

odstranění nepovinného atributu ptrvbyd

2007-12-12

nrpot

pzamest

03.11.02

odstranění nepovinného atributu pzamest

2007-12-12

nrpot

pnarodn

03.11.02

odstranění nepovinného atributu pnarodn

2007-12-12

nrpot

pdapot

03.11.02

přidány pokyny

2008-01-01

 

 

03.11.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.11.02.

 

 

 

 

 

2008-02-15

vr

dat_pl, dat_vv

03.11.03

v popisu opraven formát hodnoty z DT na DTS

2008-03-12

číselník ZARNOR

 

03.11.03

Přidán nový číselník pro NZIS ZARNOR (číselník zařízení pro NOR)

2008-03-12

nrnar

nrpi

03.11.03

dosud povinný atribut se mění na nepovinný

2008-03-12

nrnar

nuko

03.11.03

dosud povinný atribut se mění na nepovinný

2008-04-01

 

 

03.11.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.11.03.

 

 

 

 

 

2008-06-20

 

vr

03.11.04

Byly doplněny komentáře ke korektnímu používání NČLP položek

 

nor

 

 

Blok nor (dosud měl prázdný obsah) byl z DS3 odstraněn. Je nyní pouze v DS4 (nově vypracované bloky pro Národní onkologický registr)

2008-06-20

 

 

03.11.04

Vloženy dva významné dokumenty:

- informační dokument  Datový standard, současný stav a eH

- průzkumový dokument

2008-06-20

číselník VVCHY

položka naz

03.11.04

prodloužení položky naz z 200 na 250 znaků

2008-06-20

číselník ZDRPOJ

 

03.11.04

odstraněny nepovinné položky uli, psc, mes, zri, red, tuz, tel, fax

2008-06-20

dasta.dtd

blok nrpot, atribut pstaobc

03.11.04

oprava chyby: v dasta.dtd byl v bloku nrpot u atributu pstaobc chybně odkaz na číselník staobc - nyní v souladu s popisem bloku nrpot opraven na odkaz na číselník obcan

2008-07-21

 

 

03.11.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.11.04.

 

 

 

 

 

2008-12-12

číselník ATEST

 

03.11.05

číselník ATEST byl z DS odstraněn

2008-12-12

číselník MKN10 -> JDG4

 

03.11.05

s ohledem na kolizi jmen číselníku MKN-10 od UZISu a externího číselníku MKN-10 byl v souladu s názvoslovím VZP změněn název externího číselníku MKN-10 na JDG4. Změna je promítnuta do všech popisů bloků i dokumentů

2008-12-12

auz

diag

03.11.05

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

dgz

diag

03.11.05

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

faz

diag

03.11.05

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

pnz

diag_poc, diag_kon

03.11.05

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

nrhi

hdgz, hdg1, hdg2, hdg3, hdg4, hdg5, hdgo, hdgzzz, hdg1c, hdg1a

03.11.05

- úprava délky z 5 na max. 5 znaků  (oprava rozporu mezi tabulovým popisem a XML schematem)

- změna připojeného číselníku z MKN-10 (UZIS) na JDG4 (VZP)

 

2008-12-12

 

 

03.11.05

Vložen průzkumový dokument  Anketa k DASTA a k NČLP - prosíme o jeho zpracování a zaslání (podrobnosti v dokumentu)

2008-12-12

 

 

03.11.05

Na základě požadavků tiskového odboru MZ ČR byla ve všech příkladech upravena rodná čísla a jména tak, aby bylo jednoznačné, že nepatří žádné reálné osobě

2008-12-15

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.11.05.

 

 

 

 

 

2009-02-28

číselník MKN10_5

 

03.11.06

přidán nový číselník pro NZIS MKN10_5 (MKN10 pětimístný)

2009-03-05

p

typppoj

03.11.06

změna délky z 2 na -2

2009-03-05

vystavil

 

03.11.06

vytvořen nový element "vystavil" - informace o pracovníkovi, který žádost vystavil. Je jako nepovinný použit v bloku *zon

2009-03-05

zon

vystavil

03.11.06

do bloku zon přidán nový nepovinný element vystavil

2009-03-05

zon

dgz

03.11.06

do bloku zon přidán nový nepovinný dgz - blok diagnó vázaný k žádosti

2009-03-10

vrn

hodnota, pozn

03.11.06

Upřesněn pokyn k zasílání poznámek a dalších textů k vyšetření:

Pokud je potřeba sdělit k "hodnotě" další údaje (např. doplňující nestandardní texty), zařazují se v textové podobě do položky REPI_LABPOZN_DT (klíč 20045). Do této položky může být takto vloženo více záznamů, vždy s odkazem k příslušné laboratorní položce, k níž je text navázán. Tato položka je pak nedílnou součástí nálezu a bývá zobrazována na konci tabulky výsledků.

2009-03-10

vr

 

03.11.06

Aktualizován popis klíče NČLP a aktuálnosti: 

klíč položky NČLP,  položky NČLP aktuální a neaktuální

2009-03-15

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.11.06.

 

 

 

 

 

2009-06-02

nrhi

hdgz, hdg1, hdg2, hdg3, hdg4, hdg5, hdgo, hdgzzz, hdg1c, hdg1a

03.11.07

- změna připojeného číselníku z JDG4 (VZP) na MKN10_5 (UZIS)

 

2009-06-10

číselník MKN10N90

 

03.11.07

již nepoužívaný číselník vyřazen z DS (nebyl na něj odkaz z žádného bloku DS)

2009-06-14

číselník NČLP2.25.01

 

03.11.07

Revize a rozsáhlé doplnění několika set nových položek.

2009-06-14

DTD 03.11.06

 

 

kvůli zjištěným chybám v DTD vytvořena nová verze DTD (03.11.06)

opravené chyby:

element vystavil - oprava <!ATTLIST zadatel na <!ATTLIST vystavil

elemen lp, atribut typ_s_lp - oprava povoleného výčtu hodnot z (N|O|A|B) na (B|V)

2009-06-15

 

 

03.11.07

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.11.07.

 

 

 

 

 

2009-09-15

avykhlav, vykhlav

plaod, plado

03.11.08

atributy přejmenovány v souladu s číselníkem CISZAR na plati_od, plati_do, změna délky z 6 na 10 znaků a formátu z RRRRMM na RRRR-MM-DD

2009-09-15

v1, v1_ctvrt, v1_pece

 

03.11.08

z bloku v1 odstraněny odkazy na již nepoužívané bloky v1_ctvrt, v1_osoby, definice bloků v1_ctvrt a v1_pece odstraněny z DS

2009-09-15

číselník ZRCHY

položka naz

03.11.08

prodloužení položky naz z 200 na 230 znaků

2009-09-15

diag

 

03.11.08

vytvořen samostatný popis bloku diag (dosud byl popis součástí bloku dgz)

2009-09-15

vrac, vrkpa

priznak

03.11.08

odstraněn nepovinný atribut priznak (kvůli duplicitě - atribut se vztahuje k elemntu kvantita, který též obsahuje povinný atribut priznak)

2009-09-15

kvantita

 

03.11.08

vytvořen samostatný popis bloku kvantita (dosud byl popis součástí bloku vrac)

2009-09-15

vrs_h

 

03.11.08

oprava DTD pro element - obsah elementu #PCDATA změněn na EMPTY

2009-09-15

revize popisu bloků DS3

 

03.11.08

rozsáhlá revize popisu všech bloků a formální opravy popisů - hlavně oprava délek atributů (sloupec "D") z tvaru "přesně xx" na "maximálně xx"

2009-09-29

 

 

03.11.08

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.11.08.

 

 

 

 

 

2009-12-08

ip

an

03.12.01

změna kvantifikátoru výskytu bloku "an" z ? na *

2009-12-08

an

typ

03.12.01

přidán nový povinný atribut typ (max. 8 znaků, napojený na nový číselník TYP_ANAM)

2009-12-08

an

nazev

03.12.01

přidán nový nepovinný atribut nazev (max. 50 znaků)

2009-12-08

nrnar

ndgop, ndgvv1, ndgvv2, ndgvv3, ndgvv4, ndgvv5, ndg1, ndg2, ndg3, ndg4

03.12.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrpot

pdg

03.12.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrrod

rdgind1, rdgind2,

rdgteh1, rgdteh2, rdgpor, rdgsest1, rdgsest2, rdgsc1, rdgsc2

03.12.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrvs

vdg1, vdg2, vdg3, vdg4, vdgro1, vdgro2, vdiamel, vdginfo, vdgjine

03.12.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

ne

e1, e7

03.12.01

odstraněny elementy e1, e7

2009-12-08

e2

drvyk

03.12.01

změna hodnoty konstanty z E202 na E201

2009-12-08

e3

cisobd

03.12.01

změna výčtu hodnot z 06, 12 na 12

2009-12-08

e3

drvyk

03.12.01

pro atribut určena konstantní hodnota E301

2009-12-08

e3h

radek

03.12.01

změna povolených hodnot z 11-40 na 11-21, 31

2009-12-08

e3od3

radek

03.12.01

změna povolených hodnot z 41-50 na 41-44

2009-12-08

e4

zp201, zp205, zp207, zp211, zp213

03.12.01

změna plného názvu (jména pojišťovny)

2009-12-08

e4

zp222

03.12.01

odstraněn nepovinný atribut zp222

2009-12-08

e4

zp228, zp000, danevid, ucetni, datschr

03.12.01

přidány nepovinné atributy zp228, zp000, danevid, ucetni, datschr

2009-12-08

e5_8

cisobd

03.12.01

pro atribut určena konstantní hodnota 12

2009-12-08

e5_8

drvyk

03.12.01

pro atribut určena konstantní hodnota E501

2009-12-08

e5_8h

radek

03.12.01

změna povolených hodnot z 21-60 na 11-25, 71-78, 81-84, 91-99, 101-106, 111-114,121-126

2009-12-08

e5_8h

radek

03.12.01

změna délky z 2 na -3

2009-12-08

nelfv

llekps

03.12.01

přidání povinného atributu llekps

2009-12-08

avykhlav

prijmeni

03.12.01

změna délky z -15 na -20

2009-12-08

vykhlav

prijmeni

03.12.01

změna délky z -15 na -20

2009-12-08

vykzaver

vypmail

03.12.01

změna délky z -30 na -50

2009-12-08

e6

e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece

03.12.01

odstraněny elementy e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece (komplexní předělání výkaz e6)

2009-12-08

e6_vyk

 

03.12.01

kompletní předělání výkazu e6 - blok e6_vyk obsahuje mnoho nových atributů i atributů z vyřazených bloků e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece. Některé stávající atributy byly vyžazeny - podrobně viz nový tvar bloku  e6_vyk

2009-12-15

 

 

03.12.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.12.01.

 

 

 

 

 

2010-03-20

nrnar

nuko

03.13.01

dosud nepovinný atribut změněn na povinný

2010-03-31

 

 

03.13.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.13.01.

 

 

 

 

 

2010-05-20

vr

nazev_nclp

03.14.01

z DTD a příkladu odstraněn zapomenutý nepovinný element nazev_nclp

2010-05-20

vrn

jednotka

03.14.01

přidán nový povinný atribut jednotka

2010-05-20

prepocet

hodnota_lok

03.14.01

přidán nový povinný atribut hodnota_lok

2010-05-20

prepocet

skala_lok

03.14.01

přidán nový nepovinný element skala_lok

2010-06-08

nrnar

nrcd

03.14.01

dosud povinný atribut nrcd je od verze 3.14.01 nepovinný

2010-06-09

dasta

verze_nclp

03.14.01

z pokynů byl vypuštěn bod "2. není-li NČLP vůbec využíván, zadává se nejnižší verze 2.00.00" protože verze_nclp neoznačuje pouze národní číselník laboratorních položek, ale též ostatní číselníky využívané v DS (např. TAB_TO, TAB_KF) - proto je nutné uvést vždy aktuální verzi použitých číselníků

2010-06-11

bloky vr, vrn

 

03.14.01

Inovace popisů ve vazbě na NČLP a jeho položky typu N a L,

inovace pokynů pro realizaci přenosu numerických výsledků;

viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN

 

2010-06-30

 

 

03.14.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.14.01.

 

 

 

 

 

2010-09-20

dasta

ur

03.15.01

přidána nová hodnota atributu -"N" pro použití v HPN (hlášení pracovní neschopnosti) pro ČSSZ

2010-09-20

pd

stav

03.15.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

pm

as, a

03.15.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

is

os

03.15.01

přidán nový nepovinný element os (odesílatel - spojení) pro použití v HPN

2010-09-20

is

as, ip

03.15.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

ip

rodcis, jmeno, pn

03.15.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

pn

hpn

03.15.01

přidán nový element hpn (hlášení pracovní neschopnosti)

2010-09-20

pn

pdhpn

03.15.01

přidán nový element pdhpn (potvrzení doručení hlášení pracovní neschopnosti)

2010-09-20

pn

pnz, hpn, pdhpn

03.15.01

přidány podmínky pro použití elementů pnz, hpn, pdhpn

2010-09-20

os

 

03.15.01

vytvořen nový element "os" (odesílatel - spojení) pro použití v HPN

2010-09-20

pdhpn

 

03.15.01

vytvořen nový element "pdhpn" (potvrzení doručení hlášení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

hpn

 

03.15.01

vytvořen nový element "hpn" (hlášení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

izam

 

03.15.01

vytvořen nový element "izam" (informace o zaměstnání) pro použití v HPN

2010-09-20

chpn

 

03.15.01

vytvořen nový element "chpn" (číslo hlášení dočasné pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

ahpn

 

03.15.01

vytvořen nový element "ahpn" (adresa pobytu v době neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

idl

 

03.15.01

vytvořen nový element "idl" (identifikace lékaře) pro použití v HPN

2010-09-20

idlp

 

03.15.01

vytvořen nový element "idlp" (položka identifikace lékaře) pro použití v HPN

2010-09-20

vchz

 

03.15.01

vytvořen nový element "vchz" (vycházky) pro použití v HPN

2010-09-20

hsp

 

03.15.01

vytvořen nový element "hsp" (hospitalizace) pro použití v HPN

2010-09-20

zpshl

 

03.15.01

vytvořen nový element "zpshl" (zpětný souhlas) pro použití v HPN

2010-09-20

urssz

 

03.15.01

vytvořen nový element "urssz" (ukončení rozhodnutím SSZ) pro použití v HPN

2010-09-20

pece_zm

 

03.15.01

vytvořen nový element "pece_zm" (změna péče) pro použití v HPN

2010-09-20

číselník DUPRP

 

03.15.01

Přidán nový číselník DUPRP (HPN - důvod k ukončení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-30

 

 

03.15.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.15.01.

 

 

 

 

 

2010-12-03

chyba_pd

 

03.15.02

doplněny pokyny pro použití bloku pro HPN

2010-12-03

e4h

radek

03.15.02

změna délky z 2 na -3 a rozsahu hodnot z 1-99 na 1-199

2010-12-03

z

dat_du

03.15.02

povolen formát DT i DTS

doplněny pokyny: standardně se používá formát DT, pouze je-li zadost="E", použije se formát DTS

2010-12-06

vr

typpol_fh

03.15.02

Doplnění pokynů a upozornění na riziko chyby při nerozlišení typů hodnoty N a F.

2010-12-06

hpn

 

03.15.02

Doplnění odkazu na podrobnou specifikaci rozhraní na stránkách ČSSZ

2010-12-06

pd

 

03.15.02

Doplněny pokyny pro použití bloku pd v HPN

2011-01-01

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.15.02.

 

 

 

 

 

2011-03-22

číselník NCLPVEOV

 

03.15.03

V číselníku NCLPVEOV byly vyřazeny hodnoty AB! a A!.

2011-03-22

číselník NCLPPOL

 

03.15.03

V číselníku NCLPPOL, údaj DSEOBJ (povolené varianty pro elektronické objednávání vyšetření) byla nahrazena hodnota AB! hodnotou AB a hodnota A! hodnotou A.

2011-03-22

skala

 

03.15.03

V popisu bloku byla doplněna informace, že popis bloku skala je zároveň popisem bloku skala_lok.

2011-04-01

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.15.03.

 

 

 

 

 

2011-05-10

číselníky MKN10, MKN10_5, MKN10NOR

 

03.15.04

obsah číselníků byl vrácen do stavu platného na začátku roku 2011 - viz Sdělení o odložení platnosti aktualizace číselníku MKN-10, vydaného ke dni 1.4.2011

2011-05-16

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.15.04.

 

 

 

 

 

2011-06-21

is

oddel

03.15.05

Změna typu atributu: v označení oddělení povolena i písmena

2011-06-21

pracoviste

ns

03.15.05

Změna typu atributu: v označení nákladového střediska povolena i písmena, délka přesně 8 číslic změněna na až osm číslic a písmen

2011-06-27

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.15.05.

 

 

 

 

 

2011-10-10

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.15.06.

 

 

 

 

 

2011-12-10

číselník DUVUKON

 

03.15.07

položka KOD prodloužena z char 1 na char 3

2011-12-10

číselník NCLPONP

 

03.15.07

přidáno 8 nových záznamů pro oblast mikrobiologie (N2SV0, N2SV1, N2SKS, N2SZ0, N2SSP0, N2SAN0, N2SA0, N2SA1)

2011-12-10

v

 

03.15.07

připojena informace k celému bloku v k pořadí sdělování výsledků v blocích vr

2011-12-10

vr

ind_oprav_sd

03.15.07

připojena poznámka k variantě "M" ke sdělování doplněných nálezů

2011-12-10

číselníky MKN10, MKN10_5, MKN10NOR

 

03.15.07

Byla provedena systematické revize číselníků MKN - viz  MKN-10 s platností od 1. ledna 2012

2011-12-10

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 03.15.07.

 

 

Informace k číselníkům MKN10

 

MKN10 - přehled použitých variant číselníku

 

 

Informace k novým položkám NČLP

 

NČLP verze 2.35.01  obsahuje nové laboratorní položky s klíči od 17090 do 17099 a

nové informatické položky mají klíče od 20850 do 20853.

 

 

Připomínáme k NČLP z předchozích upgrade:

 

NČLP je standardně generován na CD (viz složka "NCLP_DATA") i pro webové služby bez neaktuálních položek (tj. bez položek, které byly v tomto nebo předchozích upgrade označeny jako "neaktuální").

Tyto položky jsou však zobrazovány v hypertextovém přehledu položek NČLP a také v rámci programů ČLP i SLP (a lze je za pomoci tohoto nástroje též vygenerovat, je-li to potřeba).

 

Upozornění:

Pokud chcete mít aktuální stav programu ČLP včetně aktuálních dat, můžete toho dosáhnout těmito dvěmi způsoby - první je vhodný pro ty, kteří v programu ČLP nemají lokální data, druhý pro ty, kteří již s programem ČLP pracovali a lokální data v něm již mají:

 

1.

Nainstalovat nově program ČLP z adresáře CLP umístěného na CD s datovým standardem (případně si lze instalaci stáhnout pomocí webových služeb). Pak budete mít aktuální program i aktuální národní data. Pokud jste však měli v programu vytvořena svá lokální data, přijdete o ně (tzn. tato možnost není vhodná pro ty, kdo již mají v programu ČLP svá vlastní data).

 

2.

Ve vašem programu ČLP si vyměnit soubor CLP.EXE (je v adresáři CLP\UPGRADE na CD s datovým standardem, případně jej lze stáhnout pomocí webových služeb) a následně aktualizovat data. Nejprve zkopírujte soubor UPG_NCLP.EXE (je na CD DS ve složce CLP\UPGRADE) do hlavní složky programu ČLP na vašem počítači. Potom spusťte program UPG_NCLP.EXE z hlavní složky programu ČLP (např. pomocí Průzkumníka, nebo pomocí Start – Spustit). Objeví se obrazovka s titulkem "Zadejte jméno souboru, který obsahuje upgrade dat NČLP". Najděte příslušný soubor (soubor NCLPxxxxx.JAR, který je umístěn na CD s DS ve složce CLP\UPGRADE - místo xxxxx bude označení aktuální verze NČLP) a stiskněte tlačítko "OK". Tím bude odstartován vlastní upgrade dat NČLP. Upgrade je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade dat v rozsahu Národního číselníku laboratorních položek. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšném upgrade dat NČLP, který trvá v závislosti  na Vašem hardware od 2 do 5 minut, se objeví hláška, že "Upgrade dat NČLP byl úspěšně ukončen". Tento postup je popsán i v dokumentu CLP_upgrade.rtf, který je uložen ve složce CLP\UPGRADE na CD DS. Výše popsaný upgrade ČLP je vhodný pro ty, kteří již mají v ČLP svá data. Při upgrade dojde ke spojení vašich dat s novými národními daty.

 

Soubor NCLPxxxxx.JAR je uložen též ve složce NCLP_UPG na CD DS. Lze ho získat též pomocí webových služeb.

 

Je nutné patřičně zvážit, zda budete pro svoji práci volit NČLP kompletní (tj. i s položkami již obsoletními a již neaktuálními) nebo s redukovanou variantou obsahující pouze položky aktuální!

 

 

Druhotné položky NČLP:

 

V NČLP jsou průběžně doplňovány požadované druhotné položky. V definici jsou označené jako "druhotné", za jménem komponenty mají znak "*" (bez mezery), jsou vytvářené jen pro proceduru "*" (blíže neurčenou) a nemají definované referenční meze, preanalytickou fázi ani žádné další popisy. Jsou zaváděné pro potřebu těch LIS, jejichž uživatelé nejsou schopni pracovat s položkami s druhem veličiny dle IFCC a tudíž by neměli možnost přenášet tato data formalizovaně. Druhotné položky jsou tedy pomocné položky NČLP, mají jiný druh veličiny (a tedy i jednotku) než odpovídá nomenklatuře IFCC a jsou vytvořené paralelně ke stávajícím položkám s korektním druhem veličiny. Doplňují se pouze na žádost uživatelů nebo tvůrců LIS. Byly zavedeny k důsledné eliminaci individuálně a nekorektně doplňovaných položek.

 

 

Poznámka:

 

Při realizaci vazeb na položky NČLP můžete využít připojené pomůcky:

NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru