*autor - autor zprávy nebo výsledku

Pracovník, který autorizoval výsledek nebo autor zprávy (dle kontextu).

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

d

-35

1

jméno autora (včetně titulů)

 

volný text

pokyny:

viz jmeno - pokyny

 

odbornost

a

3

?

odbornost autora

[ODBORN] #

poznámky:

viz odbornost - poznámky

 

 

 

 

 

 

 

poznámky:

viz 01

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

jmeno

pokyny:

Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul).

Podle kontextu použití bloku se uvažuje autor sdělení nebo pracovník odpovědný za autorizaci.

V případě bloku vrb  se jedná o autora i autorizujícího - zde se (dosud) nerozlišuje.

Je součástí elementu volajícího datového bloku - viz zápis v DTD - př.: <autor> MUDr. Jan Pavel </autor>; je obsahem elementu.

 

odbornost

poznamky:

Uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR přebíraného od VZP (fakultativní).

 

01:

Očekávají se další požadované údaje - například IČL autora případně i blok “adresa” aj. Na přání mohou být doplněny.